Đăng ký Đăng nhập với Googleplus
Danh mục tài liệu
Support online
  • Skype 0169.6314689
  • Skype 0169.6314689

Cầu - Đường

Số file/trang:
Hồ sơ thiết kế đường vào trường TH Lê Lợi

Hồ sơ thiết kế đường vào trường TH Lê Lợi

Hồ sơ thiết kế đường vào trường TH Lê Lợi bao gồm: + Khảo sát địa hình + Thiết kế đường

Lượt xem: 19

Lượt tải: 1

Người đăng: Hoang Nam Kts

Ngày đăng: 16/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế một số mẫu đường (hay)

Hồ sơ thiết kế một số mẫu đường (hay)

Hồ sơ thiết kế một số mẫu đường (hay) bao gồm: + Bình đồ thiết kế + Trắc dọc tuyến + Thuyết minh + Tính toán thép ...

Lượt xem: 51

Lượt tải: 0

Người đăng: Hoangkts

Ngày đăng: 04/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết đường 135 xã Phú Sơn

Hồ sơ chi tiết đường 135 xã Phú Sơn

Hồ sơ chi tiết đường 135 xã Phú Sơn bao gồm: + Bình đồ thiết kế + Trắc dọc tuyến + Mặt cắt ngang điển hình

Lượt xem: 19

Lượt tải: 0

Người đăng: Hoangkts

Ngày đăng: 03/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết đường B7A10 văn phòng khu phố 6

Hồ sơ chi tiết đường B7A10 văn phòng khu phố 6

Hồ sơ chi tiết đường B7A10 văn phòng khu phố 6 bao gồm: + Bình đồ thiết kế + Trắc dọc tuyến + Mặt cắt ngang điển hình

Lượt xem: 9

Lượt tải: 0

Người đăng: Hoangkts

Ngày đăng: 03/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết đường ấp 6 đi xã Đa Oai

Hồ sơ chi tiết đường ấp 6 đi xã Đa Oai

Hồ sơ chi tiết đường ấp 6 đi xã Đa Oai bao gồm: + Bình đồ thiết kế + Trắc dọc tuyến + Chi tiết mặt cắt ngang điển hình + Cống + Cốt thép

Lượt xem: 7

Lượt tải: 0

Người đăng: Hoangkts

Ngày đăng: 03/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết đường Bon Gõ

Hồ sơ chi tiết đường Bon Gõ

Hồ sơ chi tiết đường Bon Gõ bao gồm: + Bình đồ thiết kế + Trắc dọc tuyến + Mặt cắt ngang + Chi tiết

Lượt xem: 11

Lượt tải: 0

Người đăng: Hoangkts

Ngày đăng: 03/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế đường ấp 4 xã Tà Lài - huyện Tân Phú

Hồ sơ thiết kế đường ấp 4 xã Tà Lài - huyện Tân Phú

Hồ sơ thiết kế đường ấp 4 xã Tà Lài - huyện Tân Phú bao gồm: + Bình đồ thiết kế + Trắc dọc tuyến + Mặt cắt dọc + Chi tiết cống

Lượt xem: 16

Lượt tải: 0

Người đăng: Vu Ngoc Binh

Ngày đăng: 03/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế đường Bàu Mã huyện Tân Phú

Hồ sơ thiết kế đường Bàu Mã huyện Tân Phú

Hồ sơ thiết kế đường Bàu Mã huyện Tân Phú bao gồm: + Bình đồ thiết kế + Trắc dọc tuyến + Chi tiết mặt cắt ngang + Cốt thép cống

Lượt xem: 11

Lượt tải: 0

Người đăng: Vu Ngoc Binh

Ngày đăng: 03/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế xây dựng mới đường tổ 12 Ngọc Lâm 2

Hồ sơ thiết kế xây dựng mới đường tổ 12 Ngọc Lâm 2

Hồ sơ thiết kế xây dựng mới đường tổ 12 Ngọc Lâm 2 bao gồm: + Khảo sát + Trắc dọc tuyến + Bình đồ tuyến + Tổng hợp khối lượng + Thuyết minh

Lượt xem: 14

Lượt tải: 1

Người đăng: Vu Ngoc Binh

Ngày đăng: 02/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ xây dựng mới đường Bàu Cá Rô

Hồ sơ xây dựng mới đường Bàu Cá Rô

Hồ sơ xây dựng mới đường Bàu Cá Rô bao gồm: + Mặt cắt ngang + Mặt cắt dọc tịm cống + Cốt thép cho cống ....

Lượt xem: 13

Lượt tải: 0

Người đăng: Vu Ngoc Binh

Ngày đăng: 02/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ đường ấp 1 đi suối Gấm - núi Tượng - Tân Phú

Hồ sơ đường ấp 1 đi suối Gấm - núi Tượng - Tân Phú

Hồ sơ đường ấp 1 đi suối Gấm - núi Tượng - Tân Phú bao gồm: + Bình đồ thiết kế + Trắc dọc tuyến + Mặt cắt ngang + Chi tiết cống ...

Lượt xem: 16

Lượt tải: 0

Người đăng: Vu Ngoc Binh

Ngày đăng: 02/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ đường ấp 4 đi ngã ba ông Ba Vỹ xã Phú An - Tân Phú - Đồng Nai

Hồ sơ đường ấp 4 đi ngã ba ông Ba Vỹ xã Phú An - Tân Phú - Đồng Nai

Hồ sơ đường ấp 4 đi ngã ba ông Ba Vỹ xã Phú An - Tân Phú - Đồng Nai bao gồm: + Bình đồ thiết kế + Chi tiết mặt cắt ngang + Trắc dọc tuyến

Lượt xem: 6

Lượt tải: 0

Người đăng: Vu Ngoc Binh

Ngày đăng: 02/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết các đường liên ấp Bàu Cạn- Long Thành -Đồng Nai

Hồ sơ chi tiết các đường liên ấp Bàu Cạn- Long Thành -Đồng Nai

Hồ sơ chi tiết các đường liên ấp Bàu Cạn- Long Thành -Đồng Nai bao gồm: + Trắc dọc ngang + Bình đồ tuyến + Mương cống ... của các đường + Liên ấp 1 + Liên ấp 4,5 + Liên ấp 6 đoạn 1 và 2 + Liên ấp khu Cầu Cháy

Lượt xem: 18

Lượt tải: 1

Người đăng: Vu Ngoc Binh

Ngày đăng: 02/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ thi công cầu Chanh KM26+828,34

Hồ sơ thi công cầu Chanh KM26+828,34

Hồ sơ thi công cầu Chanh KM26+828,34 bao gồm: + BP thi công trụ + Bố trí ván khuôn, đà giáo + BP thi công đóng cọc định vị và đóng ván thép ....

Lượt xem: 17

Lượt tải: 0

Người đăng: Vu Ngoc Binh

Ngày đăng: 30/07/2016

Chi tiết
Hồ sơ xây dựng quốc lộ 279

Hồ sơ xây dựng quốc lộ 279

Hồ sơ xây dựng quốc lộ 279 bao gồm: + Chi tiết kết cấu + Mặt đứng một đoạn tường hộ lan + Chi tiết ray phòng hộ mềm

Lượt xem: 20

Lượt tải: 1

Người đăng: Vu Ngoc Binh

Ngày đăng: 29/07/2016

Chi tiết
2.11450 sec| 1604.695 kb