Đăng ký Đăng nhập với Googleplus
Danh mục tài liệu
Support online

Cầu - Đường

Số file/trang:
Hồ sơ thiết kế nút giao thông KM129+160

Hồ sơ thiết kế nút giao thông KM129+160

Hồ sơ thiết kế nút giao thông KM129+160 bao gồm: + Bình đồ vị trí + Chi tiết cắt dọc + Chi tiết cắt ngang

Lượt xem: 43

Lượt tải: 1

Người đăng: Vu Ngoc Binh

Ngày đăng: 29/07/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế đoạn đường KM5+00-KM6+278.12

Hồ sơ thiết kế đoạn đường KM5+00-KM6+278.12

Hồ sơ thiết kế đoạn đường KM5+00-KM6+278.12 bao gồm: + Chi tiết bình đồ duỗi thẳng + Chi tiết ray phòng hộ + Thống kê khối lượng ...

Lượt xem: 10

Lượt tải: 0

Người đăng: Vu Ngoc Binh

Ngày đăng: 29/07/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế tổ chức giao thông nút  giao km 111+460

Hồ sơ thiết kế tổ chức giao thông nút giao km 111+460

Hồ sơ thiết kế tổ chức giao thông nút giao km 111+460 bao gồm: + Bình đồ tổ chức giao thông nút giao km 111+460 + Chi tiết mặt cắt ngang + Chi tiết cắt dọc ...

Lượt xem: 13

Lượt tải: 0

Người đăng: Vu Ngoc Binh

Ngày đăng: 29/07/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế tổ chức giao thông nút  giao km 105+300

Hồ sơ thiết kế tổ chức giao thông nút giao km 105+300

Hồ sơ thiết kế tổ chức giao thông nút giao km 105+300 bao gồm: + Bình đồ tổ chức giao thông nút giao km 105+300 + Chi tiết mặt bằng + Cắt ngang chi tiết nút giao ...

Lượt xem: 44

Lượt tải: 0

Người đăng: Vu Ngoc Binh

Ngày đăng: 29/07/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết đường 201 nối dài

Hồ sơ chi tiết đường 201 nối dài

Hồ sơ chi tiết đường 201 nối dài bao gồm: + Họa đồ vị trí + Bình đồ tuyến + Trắc dọc tuyến + Trắc ngang tuyến + Biển báo + Thuyết minh + Dự toán .....

Lượt xem: 19

Lượt tải: 0

Người đăng: Vu Ngoc Binh

Ngày đăng: 26/07/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết đường nghĩa trang xã bàu Hàm 2

Hồ sơ chi tiết đường nghĩa trang xã bàu Hàm 2

Hồ sơ chi tiết đường nghĩa trang xã bàu Hàm 2 bao gồm: + Họa đồ vị trí + Bình đồ tuyến + Trắc dọc tuyến + Trắc ngang tuyến + Biển báo + Thuyết minh + Dự toán ....

Lượt xem: 11

Lượt tải: 0

Người đăng: Vu Ngoc Binh

Ngày đăng: 26/07/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết đường nội đồng lò gạch ấp Ngô Quyền

Hồ sơ chi tiết đường nội đồng lò gạch ấp Ngô Quyền

Hồ sơ chi tiết đường nội đồng lò gạch ấp Ngô Quyền bao gồm: + Bình đồ tuyến + Trắc dọc tuyến + Trắc ngang tuyến + Biển báo + Thuyết minh + Dự toán ....

Lượt xem: 16

Lượt tải: 1

Người đăng: Vu Ngoc Binh

Ngày đăng: 26/07/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết đường tổ 3, tổ 4 ấp Ngô Quyền

Hồ sơ chi tiết đường tổ 3, tổ 4 ấp Ngô Quyền

Hồ sơ chi tiết đường tổ 3, tổ 4 ấp Ngô Quyền bao gồm: + Họa đồ vị trí + Bình đồ tuyến + Trắc dọc tuyến + Trắc ngang tuyến + Biển báo + Thuyết minh + Dự toán .....

Lượt xem: 10

Lượt tải: 0

Người đăng: Vu Ngoc Binh

Ngày đăng: 26/07/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết đường tổ 1, tổ 2 ấp Ngô Quyền

Hồ sơ chi tiết đường tổ 1, tổ 2 ấp Ngô Quyền

Hồ sơ chi tiết đường tổ 1, tổ 2 ấp Ngô Quyền bao gồm: + Họa đồ vị trí + Bình đồ tuyến + Trắc dọc tuyến + Trắc ngang tuyến + Thuyết minh .....

Lượt xem: 4

Lượt tải: 0

Người đăng: Vu Ngoc Binh

Ngày đăng: 26/07/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết đường tổ 11, 12 ấp 2

Hồ sơ chi tiết đường tổ 11, 12 ấp 2

Hồ sơ chi tiết đường tổ 11, 12 ấp 2 bao gồm: + Họa đồ vị trí + Bình đồ tuyến + Trắc dọc tuyến + Trắc ngang tuyến + Biển báo + Thuyết minh ...

Lượt xem: 6

Lượt tải: 0

Người đăng: Vu Ngoc Binh

Ngày đăng: 26/07/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết đường vào chuyên canh rau sạch ấp Tân Yên

Hồ sơ chi tiết đường vào chuyên canh rau sạch ấp Tân Yên

Hồ sơ chi tiết đường vào chuyên canh rau sạch ấp Tân Yên bao gồm: + Bình đồ tuyến + Trắc dọc tuyến + Trắc ngang tuyến + Thuyết minh + Biển báo ...

Lượt xem: 4

Lượt tải: 0

Người đăng: Vu Ngoc Binh

Ngày đăng: 26/07/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết xây dựng đường nông thôn mới đường số 1 Tây Nam nối dài

Hồ sơ chi tiết xây dựng đường nông thôn mới đường số 1 Tây Nam nối dài

Hồ sơ chi tiết xây dựng đường nông thôn mới đường số 1 Tây Nam nối dài bao gồm: + Họa đồ vị trí + Bình đồ tuyến + Trắc dọc tuyến + Trắc ngang tuyến + Thuyết minh + Biển báo ...

Lượt xem: 8

Lượt tải: 1

Người đăng: Vu Ngoc Binh

Ngày đăng: 26/07/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết xây dựng đường nông thôn mới đường nhánh Đức Huy 1

Hồ sơ chi tiết xây dựng đường nông thôn mới đường nhánh Đức Huy 1

Hồ sơ chi tiết xây dựng đường nông thôn mới đường nhánh Đức Huy 1 bao gồm + Bình đồ tuyến + Trắc dọc tuyến + Trắc ngang tuyến + Biển báo + Thuyết minh ...

Lượt xem: 24

Lượt tải: 2

Người đăng: Vu Ngoc Binh

Ngày đăng: 26/07/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết thiết kế thi công đường giao thông nông thôn tổ 5

Hồ sơ chi tiết thiết kế thi công đường giao thông nông thôn tổ 5

Hồ sơ chi tiết thiết kế thi công đường giao thông nông thôn tổ 5 bao gồm: + Bình đồ tuyến + Trắc ngang tuyến + Thuyết minh + Biển báo ....

Lượt xem: 274

Lượt tải: 2

Người đăng: Vu Ngoc Binh

Ngày đăng: 26/07/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết đường vào nhà ông Tư Hổ

Hồ sơ chi tiết đường vào nhà ông Tư Hổ

Hồ sơ chi tiết đường vào nhà ông Tư Hổ bao gồm: + Họa đồ vị trí + Bình đồ tuyến + Trắc dọc tuyến + Trắc ngang tuyến + Biển báo hiệu + Thuyết minh

Lượt xem: 12

Lượt tải: 0

Người đăng: Vu Ngoc Binh

Ngày đăng: 26/07/2016

Chi tiết
0.04354 sec| 1516.32 kb