Đăng ký Đăng nhập với Googleplus
Danh mục tài liệu
Support online

Cầu - Đường

Số file/trang:
Thiết kế cầu treo dây võng

Thiết kế cầu treo dây võng

Sách giới thiệu về loại cầu dây văng, các nguyên lý tính toán thiết kế và thi công loại cầu này

Lượt xem: 50

Lượt tải: 0

Người đăng: Lê Trọng Tấn

Ngày đăng: 06/10/2017

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết thiết kế kĩ thuật thi công công trình đường HCM đoạn Tà Rụt - A Đớt

Hồ sơ chi tiết thiết kế kĩ thuật thi công công trình đường HCM đoạn Tà Rụt - A Đớt

Hồ sơ chi tiết thiết kế kĩ thuật thi công công trình đường HCM đoạn Tà Rụt - A Đớt bao gồm: + Chi tiết trắc dọc, trắc ngang các phân đoạn + Chi tiết cống

Lượt xem: 151

Lượt tải: 0

Người đăng: MaiHAU

Ngày đăng: 31/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế đường

Hồ sơ thiết kế đường

Hồ sơ thiết kế đường bao gồm: + Chi tiết biện pháp thi công trụ + Chi tiết thi công nền đường + Chi tiết cống + Chi tiết điều chỉnh đất + Chi tiết đường cong tích lũy + Chi tiết phương án thi công trụ + Chi tiết TC mặt bằng + Chi tiết thi...

Lượt xem: 155

Lượt tải: 2

Người đăng: MaiHAU

Ngày đăng: 31/08/2016

Chi tiết
Bản vẽ thiết kế đường

Bản vẽ thiết kế đường

Bản vẽ thiết kế đường bao gồm: + Bản vẽ bình đồ + Trắc dọc + Sơ đồ điều phối đất + Tiến độ tổ chức thi công + Biểu đồ nhân lực + Thuyết minh

Lượt xem: 123

Lượt tải: 1

Người đăng: MaiHAU

Ngày đăng: 31/08/2016

Chi tiết
Đồ án tốt nghiệp các phương án thiết kế cầu sông Cấm

Đồ án tốt nghiệp các phương án thiết kế cầu sông Cấm

Đồ án tốt nghiệp các phương án thiết kế cầu sông Cấm bao gồm: + Chi tiết kết kiến trúc 3 phương án khác nhau + Chi tiết tổ chức thi công 3 phương án + Chi tiết bố trí cốt thép dầm chủ và bản mặt + Chi tiết bố trí thép tháp cầu + Chi tiết cấu tạo...

Lượt xem: 45

Lượt tải: 0

Người đăng: MaiHAU

Ngày đăng: 31/08/2016

Chi tiết
Đồ án tốt nghiệp thiết kế cầu đường

Đồ án tốt nghiệp thiết kế cầu đường

Đồ án tốt nghiệp thiết kế cầu đường bao gồm: + Chi tiết cầu + Chi tiết BPTC cống mố + Chi tiết cấu đúc hẫng + Chi tiết cọc khoan nhồi + Chi tiết đốt đúc và bố trí cáp ứng lực + Chi tiết gối cầu và khe co giãn + Chi tiết khung T - dầm đeo +...

Lượt xem: 96

Lượt tải: 0

Người đăng: MaiHAU

Ngày đăng: 30/08/2016

Chi tiết
Bài tập lớn thiết kế cầu

Bài tập lớn thiết kế cầu

Bài tập lớn thiết kế cầu bao gồm: + Mặt cắt ngang cầu BTCT tiết diện chữ T + Mặt cắt ngang cầu BTCT tiết diện chữ I

Lượt xem: 27

Lượt tải: 0

Người đăng: LongDN

Ngày đăng: 29/08/2016

Chi tiết
Đồ án tốt nghiệp thiết kế đường Hương Thủy - Huế

Đồ án tốt nghiệp thiết kế đường Hương Thủy - Huế

Đồ án tốt nghiệp thiết kế đường Hương Thủy - Huế bao gồm: + Chi tiết bình đồ kĩ thuật + Chi tiết chỉ đạo mặt đừơng + Chi tiết cống tròn + Chi tiết khai thác + Chi tiết máy TC mặt đường + Chi tiết tiến độ mặt đường + Chi tiết trác dọc sơ bộ +...

Lượt xem: 50

Lượt tải: 0

Người đăng: LongDN

Ngày đăng: 25/08/2016

Chi tiết
Đồ án tốt nghiệp thiết kế đường thị xã Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh

Đồ án tốt nghiệp thiết kế đường thị xã Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh

Đồ án tốt nghiệp thiết kế đường thị xã Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh bao gồm: + Chi tiết TD tổng thế mặt đường + Chi tiết TD công tác chuẩn bị + Chi tiết trác dọc kĩ thuật + Chi tiết trác ngang sơ bộ + Chi tiết khai thác + Chi tiết kết cấu + Chi tiết...

Lượt xem: 30

Lượt tải: 0

Người đăng: LongDN

Ngày đăng: 25/08/2016

Chi tiết
Đồ án tốt nghiệp thiết kế cầu qua sông

Đồ án tốt nghiệp thiết kế cầu qua sông

Đồ án tốt nghiệp thiết kế cầu qua sông bao gồm: + Chi tiết bố trí thép + Chi tiết sơ dồ bố trí tổng thể cáp dự ứng lực + Chi tiết thi công kết cấu nhịp + Chi tiết thiết kế sơ bộ 3 phương án + Chi tiết thiết kế thi công trụ + Thuyết minh

Lượt xem: 71

Lượt tải: 0

Người đăng: LongDN

Ngày đăng: 25/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ thi công đường

Hồ sơ thi công đường

Hồ sơ thi công đường bao gồm: + Thi công nền đường + Thi công đắp đất + Thi công nổ mìn bằng khoan máy + Thi công cấp phối đá dăm + Thi công bê tông nhựa + Tiến độ thi công ......

Lượt xem: 74

Lượt tải: 1

Người đăng: LongDN

Ngày đăng: 24/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết dự án cái tạo nâng cấp quốc lộ 3

Hồ sơ chi tiết dự án cái tạo nâng cấp quốc lộ 3

Hồ sơ chi tiết dự án cái tạo nâng cấp quốc lộ 3 bao gồm: + Biển báo cấm + Biển báo nguy hiểm + Bố trí biển báo + Chi tiết cống + Chi tiết chiếu sáng + Dự toán, tính toán,... ...

Lượt xem: 42

Lượt tải: 0

Người đăng: LongDN

Ngày đăng: 24/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết thiết kế BPTC cải tạo mở rộng đường Bạch Đằng

Hồ sơ chi tiết thiết kế BPTC cải tạo mở rộng đường Bạch Đằng

Hồ sơ chi tiết thiết kế BPTC cải tạo mở rộng đường Bạch Đằng bao gồm: + Chi tiết bản vẽ biện pháp thi công + Chi tiết BPTC san nền + Chi tiết sơ đồ thi công + Chi tiết TC chi tiết mặt đường + Chi tiết TC cống + Chi tiết TC đất đường + chi tiết...

Lượt xem: 76

Lượt tải: 0

Người đăng: LongDN

Ngày đăng: 24/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Thị Định

Hồ sơ nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Thị Định

Hồ sơ nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Thị Định bao gồm: + Mặt bằng hiện trạng

Lượt xem: 73

Lượt tải: 9

Người đăng: LongDN

Ngày đăng: 23/08/2016

Chi tiết
Đồ án môn học thi công đường

Đồ án môn học thi công đường

Đồ án môn học thi công đường bao gồm: + Thi công chi tiết mặt đường + Biểu đồ tiến độ thi công + Biểu đồ nhân lực và máy móc

Lượt xem: 31

Lượt tải: 2

Người đăng: LongDN

Ngày đăng: 21/08/2016

Chi tiết
0.53221 sec| 684.602 kb