Đăng ký Đăng nhập với Googleplus
Danh mục tài liệu
Support online

Cầu - Đường

Số file/trang:
Hồ sơ chi tiết thiết kế đường Nguyễn Văn Cừ

Hồ sơ chi tiết thiết kế đường Nguyễn Văn Cừ

Hồ sơ chi tiết thiết kế đường Nguyễn Văn Cừ bao gồm: + Mặt bằng tổng thể + Chi tiết trắc ngang thiết kế đường + Chi tiết trắc ngang

Lượt xem: 110

Lượt tải: 17

Người đăng: PhongKTS

Ngày đăng: 18/07/2016

Chi tiết
Hồ sơ nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Thị Định

Hồ sơ nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Thị Định

Hồ sơ nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Thị Định bao gồm: + Mặt bằng hiện trạng

Lượt xem: 49

Lượt tải: 5

Người đăng: LongDN

Ngày đăng: 23/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết thiết kế thi công đường giao thông nông thôn tổ 5

Hồ sơ chi tiết thiết kế thi công đường giao thông nông thôn tổ 5

Hồ sơ chi tiết thiết kế thi công đường giao thông nông thôn tổ 5 bao gồm: + Bình đồ tuyến + Trắc ngang tuyến + Thuyết minh + Biển báo ....

Lượt xem: 274

Lượt tải: 2

Người đăng: Vu Ngoc Binh

Ngày đăng: 26/07/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết xây dựng đường nông thôn mới đường nhánh Đức Huy 1

Hồ sơ chi tiết xây dựng đường nông thôn mới đường nhánh Đức Huy 1

Hồ sơ chi tiết xây dựng đường nông thôn mới đường nhánh Đức Huy 1 bao gồm + Bình đồ tuyến + Trắc dọc tuyến + Trắc ngang tuyến + Biển báo + Thuyết minh ...

Lượt xem: 24

Lượt tải: 2

Người đăng: Vu Ngoc Binh

Ngày đăng: 26/07/2016

Chi tiết
Đồ án môn học thi công đường

Đồ án môn học thi công đường

Đồ án môn học thi công đường bao gồm: + Thi công chi tiết mặt đường + Biểu đồ tiến độ thi công + Biểu đồ nhân lực và máy móc

Lượt xem: 28

Lượt tải: 2

Người đăng: LongDN

Ngày đăng: 21/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết thiết kế cầu Vạn Thanh

Hồ sơ chi tiết thiết kế cầu Vạn Thanh

Hồ sơ chi tiết thiết kế cầu Vạn Thanh bao gồm: + Sơ họa vị trí + Hiện trạng tấm thép mặt cầu + Tấm thép mặt cầu mới + Chi tiết cắt dọc cầu + MB cầu + Chi tiết gia cố đoạn đê bị sạt lỡ

Lượt xem: 82

Lượt tải: 1

Người đăng: PhongKTS

Ngày đăng: 16/07/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết đường khu 4 nối dài xã Hưng Lộc

Hồ sơ chi tiết đường khu 4 nối dài xã Hưng Lộc

Hồ sơ chi tiết đường khu 4 nối dài xã Hưng Lộc bao gồm: + Bình đồ tuyến + Trắc dọc tuyến + Trắc ngang tuyến + Thuyết minh + Dự toán

Lượt xem: 24

Lượt tải: 1

Người đăng: Vu Ngoc Binh

Ngày đăng: 26/07/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết xây dựng đường nông thôn mới đường số 1 Tây Nam nối dài

Hồ sơ chi tiết xây dựng đường nông thôn mới đường số 1 Tây Nam nối dài

Hồ sơ chi tiết xây dựng đường nông thôn mới đường số 1 Tây Nam nối dài bao gồm: + Họa đồ vị trí + Bình đồ tuyến + Trắc dọc tuyến + Trắc ngang tuyến + Thuyết minh + Biển báo ...

Lượt xem: 8

Lượt tải: 1

Người đăng: Vu Ngoc Binh

Ngày đăng: 26/07/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết đường nội đồng lò gạch ấp Ngô Quyền

Hồ sơ chi tiết đường nội đồng lò gạch ấp Ngô Quyền

Hồ sơ chi tiết đường nội đồng lò gạch ấp Ngô Quyền bao gồm: + Bình đồ tuyến + Trắc dọc tuyến + Trắc ngang tuyến + Biển báo + Thuyết minh + Dự toán ....

Lượt xem: 16

Lượt tải: 1

Người đăng: Vu Ngoc Binh

Ngày đăng: 26/07/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế nút giao thông KM129+160

Hồ sơ thiết kế nút giao thông KM129+160

Hồ sơ thiết kế nút giao thông KM129+160 bao gồm: + Bình đồ vị trí + Chi tiết cắt dọc + Chi tiết cắt ngang

Lượt xem: 43

Lượt tải: 1

Người đăng: Vu Ngoc Binh

Ngày đăng: 29/07/2016

Chi tiết
Hồ sơ xây dựng quốc lộ 279

Hồ sơ xây dựng quốc lộ 279

Hồ sơ xây dựng quốc lộ 279 bao gồm: + Chi tiết kết cấu + Mặt đứng một đoạn tường hộ lan + Chi tiết ray phòng hộ mềm

Lượt xem: 23

Lượt tải: 1

Người đăng: Vu Ngoc Binh

Ngày đăng: 29/07/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết các đường liên ấp Bàu Cạn- Long Thành -Đồng Nai

Hồ sơ chi tiết các đường liên ấp Bàu Cạn- Long Thành -Đồng Nai

Hồ sơ chi tiết các đường liên ấp Bàu Cạn- Long Thành -Đồng Nai bao gồm: + Trắc dọc ngang + Bình đồ tuyến + Mương cống ... của các đường + Liên ấp 1 + Liên ấp 4,5 + Liên ấp 6 đoạn 1 và 2 + Liên ấp khu Cầu Cháy

Lượt xem: 21

Lượt tải: 1

Người đăng: Vu Ngoc Binh

Ngày đăng: 02/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế xây dựng mới đường tổ 12 Ngọc Lâm 2

Hồ sơ thiết kế xây dựng mới đường tổ 12 Ngọc Lâm 2

Hồ sơ thiết kế xây dựng mới đường tổ 12 Ngọc Lâm 2 bao gồm: + Khảo sát + Trắc dọc tuyến + Bình đồ tuyến + Tổng hợp khối lượng + Thuyết minh

Lượt xem: 14

Lượt tải: 1

Người đăng: Vu Ngoc Binh

Ngày đăng: 02/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế đường vào trường TH Lê Lợi

Hồ sơ thiết kế đường vào trường TH Lê Lợi

Hồ sơ thiết kế đường vào trường TH Lê Lợi bao gồm: + Khảo sát địa hình + Thiết kế đường

Lượt xem: 21

Lượt tải: 1

Người đăng: Hoang Nam Kts

Ngày đăng: 16/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ thi công đường

Hồ sơ thi công đường

Hồ sơ thi công đường bao gồm: + Thi công nền đường + Thi công đắp đất + Thi công nổ mìn bằng khoan máy + Thi công cấp phối đá dăm + Thi công bê tông nhựa + Tiến độ thi công ......

Lượt xem: 62

Lượt tải: 1

Người đăng: LongDN

Ngày đăng: 24/08/2016

Chi tiết
0.04126 sec| 1516.516 kb