Đăng ký Đăng nhập với Googleplus
Danh mục tài liệu
Support online
  • Skype 0169.6314689
  • Skype 0169.6314689

Cầu - Đường

Số file/trang:
Hồ sơ chi tiết thiết kế thi công đường giao thông nông thôn tổ 5

Hồ sơ chi tiết thiết kế thi công đường giao thông nông thôn tổ 5

Hồ sơ chi tiết thiết kế thi công đường giao thông nông thôn tổ 5 bao gồm: + Bình đồ tuyến + Trắc ngang tuyến + Thuyết minh + Biển báo ....

Lượt xem: 228

Lượt tải: 2

Người đăng: Vu Ngoc Binh

Ngày đăng: 26/07/2016

Chi tiết
Đồ án tốt nghiệp đường ôtô & sân bay

Đồ án tốt nghiệp đường ôtô & sân bay Tested

Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành đường ôtô và sân bay

Lượt xem: 183

Lượt tải: 0

Người đăng: Vũ Thành Hưng

Ngày đăng: 06/05/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết thiết kế kĩ thuật thi công công trình đường HCM đoạn Tà Rụt - A Đớt

Hồ sơ chi tiết thiết kế kĩ thuật thi công công trình đường HCM đoạn Tà Rụt - A Đớt

Hồ sơ chi tiết thiết kế kĩ thuật thi công công trình đường HCM đoạn Tà Rụt - A Đớt bao gồm: + Chi tiết trắc dọc, trắc ngang các phân đoạn + Chi tiết cống

Lượt xem: 94

Lượt tải: 0

Người đăng: MaiHAU

Ngày đăng: 31/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế đường

Hồ sơ thiết kế đường

Hồ sơ thiết kế đường bao gồm: + Chi tiết biện pháp thi công trụ + Chi tiết thi công nền đường + Chi tiết cống + Chi tiết điều chỉnh đất + Chi tiết đường cong tích lũy + Chi tiết phương án thi công trụ + Chi tiết TC mặt bằng + Chi tiết thi...

Lượt xem: 89

Lượt tải: 1

Người đăng: MaiHAU

Ngày đăng: 31/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết thiết kế đường Nguyễn Văn Cừ

Hồ sơ chi tiết thiết kế đường Nguyễn Văn Cừ

Hồ sơ chi tiết thiết kế đường Nguyễn Văn Cừ bao gồm: + Mặt bằng tổng thể + Chi tiết trắc ngang thiết kế đường + Chi tiết trắc ngang

Lượt xem: 88

Lượt tải: 17

Người đăng: PhongKTS

Ngày đăng: 18/07/2016

Chi tiết
Chi tiết bản vẽ thi công một số cầu

Chi tiết bản vẽ thi công một số cầu

Chi tiết bản vẽ thi công một số cầu bao gồm: + Chi tiết mặt bằng bố trí công trường + Chi tiết thi công mới + Chi tiết thi công ép cọc + Chi tiết bố trí dầm + Chi tiết bố trí chung cầu tạm + Chi tiết bố trí bãi đúc dầm + Chi tiết bố chung bê...

Lượt xem: 60

Lượt tải: 0

Người đăng: PhongKTS

Ngày đăng: 18/07/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết thiết kế cầu Vạn Thanh

Hồ sơ chi tiết thiết kế cầu Vạn Thanh

Hồ sơ chi tiết thiết kế cầu Vạn Thanh bao gồm: + Sơ họa vị trí + Hiện trạng tấm thép mặt cầu + Tấm thép mặt cầu mới + Chi tiết cắt dọc cầu + MB cầu + Chi tiết gia cố đoạn đê bị sạt lỡ

Lượt xem: 56

Lượt tải: 1

Người đăng: PhongKTS

Ngày đăng: 16/07/2016

Chi tiết
Bản vẽ thiết kế đường

Bản vẽ thiết kế đường

Bản vẽ thiết kế đường bao gồm: + Bản vẽ bình đồ + Trắc dọc + Sơ đồ điều phối đất + Tiến độ tổ chức thi công + Biểu đồ nhân lực + Thuyết minh

Lượt xem: 52

Lượt tải: 1

Người đăng: MaiHAU

Ngày đăng: 31/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế một số mẫu đường (hay)

Hồ sơ thiết kế một số mẫu đường (hay)

Hồ sơ thiết kế một số mẫu đường (hay) bao gồm: + Bình đồ thiết kế + Trắc dọc tuyến + Thuyết minh + Tính toán thép ...

Lượt xem: 45

Lượt tải: 0

Người đăng: Hoangkts

Ngày đăng: 04/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ thi công đường

Hồ sơ thi công đường

Hồ sơ thi công đường bao gồm: + Thi công nền đường + Thi công đắp đất + Thi công nổ mìn bằng khoan máy + Thi công cấp phối đá dăm + Thi công bê tông nhựa + Tiến độ thi công ......

Lượt xem: 45

Lượt tải: 1

Người đăng: LongDN

Ngày đăng: 24/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết thiết kế BPTC cải tạo mở rộng đường Bạch Đằng

Hồ sơ chi tiết thiết kế BPTC cải tạo mở rộng đường Bạch Đằng

Hồ sơ chi tiết thiết kế BPTC cải tạo mở rộng đường Bạch Đằng bao gồm: + Chi tiết bản vẽ biện pháp thi công + Chi tiết BPTC san nền + Chi tiết sơ đồ thi công + Chi tiết TC chi tiết mặt đường + Chi tiết TC cống + Chi tiết TC đất đường + chi tiết...

Lượt xem: 35

Lượt tải: 0

Người đăng: LongDN

Ngày đăng: 24/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết sửa chữa cầu Vạn Thanh

Hồ sơ chi tiết sửa chữa cầu Vạn Thanh

Hồ sơ chi tiết sửa chữa cầu Vạn Thanh bao gồm: + Sơ họa vị trí + Chi tiết cầu hiện trạng + Chi tiết đoạn cần sửa chữa + Chi tiết thiết kế sửa chữa

Lượt xem: 33

Lượt tải: 0

Người đăng: PhongKTS

Ngày đăng: 22/07/2016

Chi tiết
Hồ sơ nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Thị Định

Hồ sơ nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Thị Định

Hồ sơ nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Thị Định bao gồm: + Mặt bằng hiện trạng

Lượt xem: 33

Lượt tải: 5

Người đăng: LongDN

Ngày đăng: 23/08/2016

Chi tiết
Đồ án tốt nghiệp thiết kế cầu đường

Đồ án tốt nghiệp thiết kế cầu đường

Đồ án tốt nghiệp thiết kế cầu đường bao gồm: + Chi tiết cầu + Chi tiết BPTC cống mố + Chi tiết cấu đúc hẫng + Chi tiết cọc khoan nhồi + Chi tiết đốt đúc và bố trí cáp ứng lực + Chi tiết gối cầu và khe co giãn + Chi tiết khung T - dầm đeo +...

Lượt xem: 32

Lượt tải: 0

Người đăng: MaiHAU

Ngày đăng: 30/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế nút giao thông KM129+160

Hồ sơ thiết kế nút giao thông KM129+160

Hồ sơ thiết kế nút giao thông KM129+160 bao gồm: + Bình đồ vị trí + Chi tiết cắt dọc + Chi tiết cắt ngang

Lượt xem: 29

Lượt tải: 1

Người đăng: Vu Ngoc Binh

Ngày đăng: 29/07/2016

Chi tiết
1.40730 sec| 1604.961 kb