Đăng ký Đăng nhập với Googleplus

Bản vẽ thiết kế đường

Người gửi: MaiHAU
Ngày đăng: 31/08/2016
Dung lượng: 12,675Mb
Tác giả: Sưu tầm
Số trang:
Đánh giá:
Nhận xét: 0
Download: 1
Loại download: Premium
Phí download: 5 bigz
Mô tả:

Bản vẽ thiết kế đường bao gồm:
+ Bản vẽ bình đồ 
+ Trắc dọc
+ Sơ đồ điều phối đất
+ Tiến độ tổ chức thi công
+ Biểu đồ nhân lực
+ Thuyết minh

Gửi bình luận
Hãy đăng nhập để được bình luận

2.29660 sec| 1871.961 kb