Đăng ký Đăng nhập với Googleplus

Đồ án tốt nghiệp các phương án thiết kế cầu sông Cấm

Người gửi: MaiHAU
Ngày đăng: 31/08/2016
Dung lượng: 16,895Mb
Tác giả: Sưu tầm
Số trang:
Đánh giá:
Nhận xét: 0
Download: 0
Loại download: Premium
Phí download: 18 bigz
Mô tả:

Đồ án tốt nghiệp các phương án thiết kế cầu sông Cấm bao gồm:
+ Chi tiết kết kiến trúc 3 phương án khác nhau
+ Chi tiết tổ chức thi công 3 phương án
+ Chi tiết bố trí cốt thép dầm chủ và bản mặt
+ Chi tiết bố trí thép tháp cầu
+ Chi tiết cấu tạo dây văng và neo
+ Chi tiết cọc khoan nhồi
+ Chi tiết sơ chỉnh
+ Chi tiết vi chính

Gửi bình luận
Hãy đăng nhập để được bình luận

2.20774 sec| 1872.703 kb