Đăng ký Đăng nhập với Googleplus

Đồ án tốt nghiệp thiết kế cầu qua sông

Người gửi: LongDN
Ngày đăng: 25/08/2016
Dung lượng: 8,697Mb
Tác giả: Sưu tầm
Số trang:
Đánh giá:
Nhận xét: 0
Download: 0
Loại download: Premium
Phí download: 19 bigz
Mô tả:

Đồ án tốt nghiệp thiết kế cầu qua sông bao gồm:
+ Chi tiết bố trí thép
+ Chi tiết sơ dồ bố trí tổng thể cáp dự ứng lực
+ Chi tiết thi công kết cấu nhịp
+ Chi tiết thiết kế sơ bộ 3 phương án
+ Chi tiết thiết kế thi công trụ
+ Thuyết minh

Gửi bình luận
Hãy đăng nhập để được bình luận

1.92827 sec| 1871.164 kb