Đăng ký Đăng nhập với Googleplus

Đồ án tốt nghiệp thiết kế đường Hương Thủy - Huế

Người gửi: LongDN
Ngày đăng: 25/08/2016
Dung lượng: 4,153Mb
Tác giả: Sưu tầm
Số trang:
Đánh giá:
Nhận xét: 0
Download: 0
Loại download: Premium
Phí download: 17 bigz
Mô tả:

Đồ án tốt nghiệp thiết kế đường Hương Thủy - Huế bao gồm:
+ Chi tiết bình đồ kĩ thuật
+ Chi tiết chỉ đạo mặt đừơng
+ Chi tiết cống tròn
+ Chi tiết khai thác
+ Chi tiết máy TC mặt đường
+ Chi tiết tiến độ mặt đường
+ Chi tiết trác dọc sơ bộ
+ Chi tiết trắc ngang điển hình
+ Chi tiết trắc ngang
+ Thuyết minh

Gửi bình luận
Hãy đăng nhập để được bình luận

2.22050 sec| 1872.398 kb