Đăng ký Đăng nhập với Googleplus

Tài liệu cùng người đăng

Top tài liệu download

Support online

Thiết kế cầu treo dây võng

Người gửi: Lê Trọng Tấn
Ngày đăng: 06/10/2017
Dung lượng: 24,157Mb
Tác giả: Nguyễn Viết Trung
Số trang: 228
Đánh giá:
Nhận xét: 0
Download: 0
Loại download: Free
Phí download: Free
Mô tả:

Sách gồm 5 chương:

Chương 1: Giới thiệu cơ sở thiết kế cầu dây văng

Chương 2: Trình tự thiết kế 1 cầu cụ thể

Chương 3: Hướng dẫn sử dụng phần mềm để thiết kế cầu dây văng

Chương 4: Vấn đề động lực học cầu treo

Chương 5: Kiểm tra và phân tích các hư hỏng của cầu treo

Gửi bình luận
Hãy đăng nhập để được bình luận

0.26736 sec| 625.641 kb