Đăng ký Đăng nhập với Googleplus

Hồ sơ chi tiết cải tạo nhà thi đấu thị trấn Tân Phú

Người gửi: PhongKTS
Ngày đăng: 26/07/2016
Dung lượng: 0,762Mb
Tác giả: Sưu tầm
Số trang:
Đánh giá:
Nhận xét: 0
Download: 0
Loại download: Premium
Phí download: 6 bigz
Mô tả:

Hồ sơ chi tiết cải tạo nhà thi đấu thị trấn Tân Phú bao gồm:
+ Chi tiết mặt bằng
+ Chi tiết mặt cắt
+ Chi tiết  mặt đứng
+ Chi tiết cấp điện

Gửi bình luận
Hãy đăng nhập để được bình luận

1.81585 sec| 1789.766 kb