Đăng ký Đăng nhập với Googleplus

Hồ sơ chi tiết kiến trúc và kết cấu khu nhà ở cơ quan cục kĩ thuật - Việt Trì

Người gửi: Hoang Tu
Ngày đăng: 07/07/2016
Dung lượng: 11,930Mb
Tác giả: Sưu tầm
Số trang:
Đánh giá:
Nhận xét: 0
Download: 1
Loại download: Premium
Phí download: 20 bigz
Mô tả:

Hồ sơ chi tiết kiến trúc và kết cấu khu nhà ở cơ quan cục kĩ thuật - Việt Trì bao gồm:
+ Mặt bằng
+ Mặt cắt
+ Mặt đứng
+ Kết cấu
+ Điện, nước

Gửi bình luận
Hãy đăng nhập để được bình luận

1.39325 sec| 693.797 kb