Đăng ký Đăng nhập với Googleplus

Hồ sơ chi tiết nhà văn phòng công ty Luntai Chairman

Người gửi: PhongKTS
Ngày đăng: 25/07/2016
Dung lượng: 1,643Mb
Tác giả: Sưu tầm
Số trang:
Đánh giá:
Nhận xét: 0
Download: 0
Loại download: Premium
Phí download: 9 bigz
Mô tả:

Hồ sơ chi tiết nhà văn phòng công ty Luntai Chairman bao gồm:
+ Chi tiết mặt bằng
+ Chi tiết mặt cắt
+ Chi tiết  mặt đứng
+ Chi tiết cổng rào 
+ Chi tiết MB cột
+ Chi tiết MB móng
+ Chi tiết MB đà kiềng

Gửi bình luận
Hãy đăng nhập để được bình luận

1.97432 sec| 1789.891 kb