Đăng ký Đăng nhập với Googleplus

Hồ sơ chi tiết trung tâm điều hành tổng công ty XDGT giao thông 5

Người gửi: Vu Ngoc Binh
Ngày đăng: 01/08/2016
Dung lượng: 13,446Mb
Tác giả: Sưu tầm
Số trang:
Đánh giá:
Nhận xét: 0
Download: 0
Loại download: Premium
Phí download: 17 bigz
Mô tả:

Hồ sơ chi tiết trung tâm điều hành tổng công ty XDGT giao thông 5 bao gồm:
+ Chi tiết mặt bằng
+ Chi tiết mặt cắt
+ Chi tiết mặt đứng
+ Chi tiết thang bộ
+ Chi tiết MB bố trí thép hầm
+ Chi tiết MB bố trí thép thang máy
+ Chi tiết MB tường
...

Gửi bình luận
Hãy đăng nhập để được bình luận

0.19419 sec| 692.586 kb