Đăng ký Đăng nhập với Googleplus

Hồ sơ thiết kế UBND xã Hải Phương-Hải Hậu-Nam Định

Người gửi: Khuekts
Ngày đăng: 23/04/2016
Dung lượng: 11,151Mb
Tác giả: Sưu tầm
Số trang:
Đánh giá:
Nhận xét: 0
Download: 0
Loại download: Premium
Phí download: 20 bigz
Mô tả:

Hồ sơ thiết kế UBND xã Hải Phương-Hải Hậu-Nam Định bao gồm: Mặt đứng+Mặt bằng+mặt cắt+thuyết minh+ mb bố trí lanh tô các tầng+mb cấu kiện+mb bố trí thép+mb móng+chi tiết kung+chi tiết dầm+chi tiết thang,khu vệ sinh+ thống kê thép

Gửi bình luận
Hãy đăng nhập để được bình luận

0.10117 sec| 703.078 kb