Đăng ký Đăng nhập với Googleplus

Đồ án môn học kết cấu BTCT sàn sườn BTCT toàn khối bản dầm

Người gửi: LongDN
Ngày đăng: 29/08/2016
Dung lượng: 0,300Mb
Tác giả: Sưu tầm
Số trang:
Đánh giá:
Nhận xét: 0
Download: 0
Loại download: Premium
Phí download: 3 bigz
Mô tả:

Đồ án môn học kết cấu BTCT sàn sườn BTCT toàn khối bản dầm bao gồm:
+ Mặt bằng sàn
+ Biểu đồ bao vật liệu dầm phụ, chính
+ Thống kê thép

Gửi bình luận
Hãy đăng nhập để được bình luận

0.04577 sec| 683.859 kb