Đăng ký Đăng nhập với Googleplus
Danh mục tài liệu
Support online

Điện - Điện nhẹ - Nước

Số file/trang:
Hồ sơ thiết kế điện NTTT

Hồ sơ thiết kế điện NTTT Tested

Hồ sơ thiết kế điện NTTT bao gồm: MB bố trí nội thất tầng 1+sơ đồ nguyên lý cấp điện+thuyết minh hệ thống cung cấp điện+MB cấp nước+sơ đồ trục đứng cấp nước+chi tiết bể tự hoại+bể nước ngầm+chi tiết lắp đặt thiết bị+Bảng thống kê vật liệu

Lượt xem: 11

Lượt tải: 0

Người đăng: Hugh

Ngày đăng: 18/04/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế điện nhà 3 tầng

Hồ sơ thiết kế điện nhà 3 tầng

Hồ sơ thiết kế điện nhà 3 tầng bao gồm:MB chiếu sáng trệt,các tầng+ MB cấp nguồn trệt+các tầng+MB CNTT trệt,các tầng+sơ đồ nguyên lý cấp nguồn

Lượt xem: 51

Lượt tải: 0

Người đăng: Hugh

Ngày đăng: 18/04/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế điện trạm 160kva

Hồ sơ thiết kế điện trạm 160kva

Hồ sơ trạm 160kva bao gồm: Mặt bằng cấp điện+sơ đồ nguyên lý+kết cấu đầu trụ+thuyết minh BCKT

Lượt xem: 20

Lượt tải: 0

Người đăng: Hugh

Ngày đăng: 18/04/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế trạm 110kv phung xa

Hồ sơ thiết kế trạm 110kv phung xa Tested

Hồ sơ thiết kế trạm 110kv phung xa bao gồm: -Phần điện -Phần nhi thư -Phần scada - phần xây dựng -Thuyết minh tkbv

Lượt xem: 89

Lượt tải: 1

Người đăng: Hugh

Ngày đăng: 18/04/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế điện trạm 3x50KVA Truong Ngo Chi Quoc

Hồ sơ thiết kế điện trạm 3x50KVA Truong Ngo Chi Quoc

Hồ sơ thiết kế trạm 3x50KVA Truong Ngo Chi Quoc bao gồm: Họa đồ vị trí+ MB cấp điện+Sơ đồ nguyên lý+ Kết cấu đầu trụ+Dự toán

Lượt xem: 17

Lượt tải: 0

Người đăng: Hugh

Ngày đăng: 18/04/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế Tram 1x160KVA Truong Thai Van Lung

Hồ sơ thiết kế Tram 1x160KVA Truong Thai Van Lung

Hồ sơ thiết kế tram 1x160KVA Truong Thai Van Lung bao gồm: Mặt bằng cấp điện+họa đồ vị trí+sơ đồ nguyên lý+kết cấu đầu trụ+ dự toán

Lượt xem: 20

Lượt tải: 0

Người đăng: Hugh

Ngày đăng: 18/04/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế nâng công suất MBA T1 trạm 110KV châu khê-Bắc ninh

Hồ sơ thiết kế nâng công suất MBA T1 trạm 110KV châu khê-Bắc ninh Tested

Hồ sơ thiết kế nâng công suất MBA T1 trạm 110KV châu khê-Bắc ninh bao gồm: - Bể nước cứu hỏa - Mặt bằng xây dựng - Mặt bằng bố trí thiết bị - Mặt cắt - Số đo điện... - Thống kê thiết bị+ vật liệu - Thuyết minh bản vẽ

Lượt xem: 52

Lượt tải: 1

Người đăng: Hugh

Ngày đăng: 18/04/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế điện ngoài nhà nhà máy sản xuất gạch

Hồ sơ thiết kế điện ngoài nhà nhà máy sản xuất gạch Tested

Hồ sơ thiết kế điện ngoài nhà nhà máy sản xuất gạch bao gồm: -MB điện ngoài nhà -Chi tiết xà sứ -Móng cột -Chi tiết xà thép -Sơ đồ cấp điện và thống kê vật liệu

Lượt xem: 17

Lượt tải: 0

Người đăng: hieuks

Ngày đăng: 29/03/2016

Chi tiết
1.74875 sec| 1554.328 kb