Đăng ký Đăng nhập với Googleplus
Danh mục tài liệu
Support online

Điện - Điện nhẹ - Nước

Số file/trang:
Hồ sơ cấp thoát nước trụ sở ban quản lí dự án quốc lộ 1A và liên chiểu Thuận Phước

Hồ sơ cấp thoát nước trụ sở ban quản lí dự án quốc lộ 1A và liên chiểu Thuận Phước

Hồ sơ cấp thoát nước trụ sở ban quản lí dự án quốc lộ 1A và liên chiểu Thuận Phước bao gồm: + mặt bằng cấp thoát nước + Sơ đồ nguyên lí + Sơ đồ không gian

Lượt xem: 50

Lượt tải: 0

Người đăng: LongDN

Ngày đăng: 22/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết hệ thống M&E nhà ở gia đình

Hồ sơ chi tiết hệ thống M&E nhà ở gia đình

Hồ sơ chi tiết hệ thống M&E nhà ở gia đình bao gồm: + Chi tiết cấp điện + Chi tiết cấp – thoát nước + Chi tiết chống sét + Chi tiết MB bố trí bể nước ngầm và bể tự hoại + Chi tiết MB TV, ĐT, IT tầng ...

Lượt xem: 88

Lượt tải: 2

Người đăng: LongDN

Ngày đăng: 22/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết điện nước nhà tang lễ

Hồ sơ chi tiết điện nước nhà tang lễ

Hồ sơ chi tiết điện - nước nhà tang lễ bao gồm: + Hệ thống điện thoại, internet, TV + Hệ thống chiếu sáng + Chống sét + Chi tiết cấp – thoát nước + Hệ thống cấp nguồn

Lượt xem: 43

Lượt tải: 0

Người đăng: LongDN

Ngày đăng: 21/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết điện nước nhà ở gia đình

Hồ sơ chi tiết điện nước nhà ở gia đình

Hồ sơ chi tiết điện- nước nhà ở gia đình bao gồm: + Chi tiết mặt đứng + Chi tiết cấp điện + Chi tiết cấp – thoát nước

Lượt xem: 54

Lượt tải: 0

Người đăng: LongDN

Ngày đăng: 21/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế hệ thống điện cho nhà ở gia đình

Hồ sơ thiết kế hệ thống điện cho nhà ở gia đình

Hồ sơ thiết kế hệ thống điện cho nhà ở gia đình bao gồm: + Kiến trúc + Hệ thống điện

Lượt xem: 78

Lượt tải: 0

Người đăng: LongDN

Ngày đăng: 21/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ điện nước nhà ở gia đình

Hồ sơ điện nước nhà ở gia đình

Hồ sơ điện - nước nhà ở gia đình bao gồm: + Chi tiết cấp điện + Chi tiết cấp – thoát nước

Lượt xem: 23

Lượt tải: 0

Người đăng: LongDN

Ngày đăng: 21/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ điện nước nhà ở gia đình

Hồ sơ điện nước nhà ở gia đình

Hồ sơ điện - nước nhà ở gia đình bao gồm: + Mặt đứng + Hệ thống điện + Hệ thống cấp - thoát nước

Lượt xem: 14

Lượt tải: 0

Người đăng: LongDN

Ngày đăng: 21/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ hệ thống M&E cho nhà ở hộ gia đình

Hồ sơ hệ thống M&E cho nhà ở hộ gia đình

Hồ sơ hệ thống M&E cho nhà ở hộ gia đình bao gồm: + Chi tiết hệ thống cấp - thoát nước + Chi tiết mặt bằng bố trí điện thoại, tivi, internet + Mặt bằng cấp điện ổ cắm, ĐHKK, + Mặt bằng chiếu sáng

Lượt xem: 24

Lượt tải: 0

Người đăng: LongDN

Ngày đăng: 21/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết điện nước cho nhà ở gia đình

Hồ sơ chi tiết điện nước cho nhà ở gia đình

Hồ sơ chi tiết điện- nước cho nhà ở gia đình bao gồm: + Chi tiết mặt đứng + Chi tiết mặt cắt + Chi tiết hệ thống điện + Chi tiết cấp- thoát nước

Lượt xem: 13

Lượt tải: 0

Người đăng: LongDN

Ngày đăng: 21/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết điện nước cho nhà ở gia đình

Hồ sơ chi tiết điện nước cho nhà ở gia đình

Hồ sơ chi tiết điện - nước cho nhà ở gia đình bao gồm: + Chi tiết kiến trúc + Hệ thống cấp điện + Hệ thống TV, ĐT, internet + Hệ thống cấp- thoát nước

Lượt xem: 15

Lượt tải: 0

Người đăng: LongDN

Ngày đăng: 21/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế hệ thống điện nước cho nhà ở gia đình

Hồ sơ thiết kế hệ thống điện nước cho nhà ở gia đình

Hồ sơ thiết kế hệ thống điện nước cho nhà ở gia đình bao gồm: + Hệ thống cấp điện + Hệ thống cấp thoát nước

Lượt xem: 30

Lượt tải: 0

Người đăng: LongDN

Ngày đăng: 21/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ điện - nước cho Viet\'s space villa

Hồ sơ điện - nước cho Viet\'s space villa

Hồ sơ điện - nước cho Viet's space villa bao gồm: + Hệ thống cấp điện + Hệ thống cấp - thoát nước + Hệ thống chiếu sáng

Lượt xem: 64

Lượt tải: 0

Người đăng: LongDN

Ngày đăng: 21/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết hệ thống M&E Thanh Bình riverside hotel

Hồ sơ chi tiết hệ thống M&E Thanh Bình riverside hotel

Hồ sơ chi tiết hệ thống M&E Thanh Bình riverside hotel bao gồm: + Chi tiết cấp nguồn + Chi tiết cấp nước + Chi tiết chiếu sáng + Chi tiết chống sét + Chi tiết điều hòa không khí + Chi tiết Mb bố trí vật dụng + Chi tiết PCCC + Chi tiết thoát...

Lượt xem: 88

Lượt tải: 2

Người đăng: Hoang Nam Kts

Ngày đăng: 16/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ cấp - thoát nước cho nhà ở gia đình

Hồ sơ cấp - thoát nước cho nhà ở gia đình

Hồ sơ cấp - thoát nước cho nhà ở gia đình bao gồm: + Chi tiết mặt bằng + Chi tiết mặt cắt + Chi tiết mặt đứng + Chi tiết cấp thoát nước

Lượt xem: 27

Lượt tải: 0

Người đăng: Hoang Nam Kts

Ngày đăng: 15/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết cấp - thoát nước cho khách sạn

Hồ sơ chi tiết cấp - thoát nước cho khách sạn

Hồ sơ chi tiết cấp - thoát nước cho khách sạn bao gồm: + Chi tiết mặt bằng + Chi tiết cấp - thoát nước

Lượt xem: 118

Lượt tải: 1

Người đăng: Hoang Nam Kts

Ngày đăng: 15/08/2016

Chi tiết
1.78238 sec| 1591.641 kb