Đăng ký Đăng nhập với Googleplus
Danh mục tài liệu
Support online

Điện - Điện nhẹ - Nước

Số file/trang:
Hồ sơ điện - nước trường TCN GTVT đường bộ

Hồ sơ điện - nước trường TCN GTVT đường bộ

Hồ sơ điện - nước trường TCN GTVT đường bộ bao gồm: + Chi tiết mặt cắt + Chi tiết mặt đứng + Chi tiết điện + Chi tiết nước

Lượt xem: 10

Lượt tải: 0

Người đăng: Hoang Nam Kts

Ngày đăng: 15/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết hệ thống M&E của nhà điều hành sản xuất công ty điện lực Kontum

Hồ sơ chi tiết hệ thống M&E của nhà điều hành sản xuất công ty điện lực Kontum

Hồ sơ chi tiết hệ thống M&E của nhà điều hành sản xuất công ty điện lực Kontum bao gồm: + Chi tiết danh mục bản vẽ + Chi tiết chống sét + Chi tiết điện nước nhà bảo vệ + Chi tiết hệ thống báo cháy tự động + Chi tiết hệ thống công nghệ thông...

Lượt xem: 41

Lượt tải: 0

Người đăng: Hoang Nam Kts

Ngày đăng: 15/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ hệ thống M&E nhà lớp học 16 phòng trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

Hồ sơ hệ thống M&E nhà lớp học 16 phòng trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

Hồ sơ hệ thống M&E nhà lớp học 16 phòng trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm bao gồm: + Chi tiết cấp điện + Chi tiết cấp thoát nước + Chi tiết PCCC + Chi tiết chống sét

Lượt xem: 20

Lượt tải: 0

Người đăng: Hoang Nam Kts

Ngày đăng: 14/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ điện- nước  nhà kho Sabeco Lâm Đồng

Hồ sơ điện- nước nhà kho Sabeco Lâm Đồng

Hồ sơ điện- nước nhà kho Sabeco Lâm Đồng bao gồm: + Chi tiết điện + Chi tiết nước + Chi tiết PCCC + Chi tiết chống sét + Thuyết minh ...

Lượt xem: 25

Lượt tải: 0

Người đăng: Hoang Nam Kts

Ngày đăng: 14/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết điện - nước nhà văn phòng nhà thờ tin lành

Hồ sơ chi tiết điện - nước nhà văn phòng nhà thờ tin lành

Hồ sơ chi tiết điện - nước nhà văn phòng nhà thờ tin lành bao gồm: + Chi tiết điện + Chi tiết nước + Chi tiết chống sét + Chi tiết PCCC

Lượt xem: 12

Lượt tải: 1

Người đăng: Hoang Nam Kts

Ngày đăng: 13/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ cải tạo điện- nước trạm y tế Quảng Tân

Hồ sơ cải tạo điện- nước trạm y tế Quảng Tân

Hồ sơ cải tạo điện- nước trạm y tế Quảng Tân bao gồm: + Chi tiết cấp điện + Chi tiết cấp thoát nước + Chi tiết giếng khoan ...

Lượt xem: 13

Lượt tải: 0

Người đăng: Hoang Nam Kts

Ngày đăng: 13/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ điện nước trạm y tế xã Krông Năng

Hồ sơ điện nước trạm y tế xã Krông Năng

Hồ sơ điện nước trạm y tế xã Krông Năng bao gồm: + Chi tiết mặt bằng + Chi tiết mặt cắt + Chi tiết mặt đứng + Chi tiết cấp điện + Chi tiết cấp thoát nước + Chi tiết MB hiện trạng

Lượt xem: 12

Lượt tải: 2

Người đăng: Hoang Nam Kts

Ngày đăng: 13/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ điện- nước trung tâm y tế dự phòng

Hồ sơ điện- nước trung tâm y tế dự phòng

Hồ sơ điện- nước trung tâm y tế dự phòng bao gồm: + Hệ thống cấp điện + Chi tiết cấp thoát nước + Chi tiết bố trí internet, điện thoại + Thống kê vật liệu, vật tư,,, ...

Lượt xem: 15

Lượt tải: 1

Người đăng: Hoang Nam Kts

Ngày đăng: 11/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ điện-nước trung tâm y tế Tuy Đức

Hồ sơ điện-nước trung tâm y tế Tuy Đức

Hồ sơ điện-nước trung tâm y tế Tuy Đức bao gồm: + Chi tiết mặt bằng tổng thể + Chi tiết hệ thống điện + Chi tiết cấp thoát nước ...

Lượt xem: 8

Lượt tải: 0

Người đăng: Hoang Nam Kts

Ngày đăng: 11/08/2016

Chi tiết
Chi tiết hệ thống điện bệnh viện đa khoa Krông Nô

Chi tiết hệ thống điện bệnh viện đa khoa Krông Nô

Chi tiết hệ thống điện bệnh viện đa khoa Krông Nô bao gồm: + Mặt bằng tổng thể + Mặt bằng cấp điện tổng thể + Thống kê vật liệu điện + Các chi tiết trụ đèn ...

Lượt xem: 47

Lượt tải: 8

Người đăng: Hoang Nam Kts

Ngày đăng: 11/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ hệ thống M&E cho nhà làm việc chi cục thuế huyện Krông Năng

Hồ sơ hệ thống M&E cho nhà làm việc chi cục thuế huyện Krông Năng

Hồ sơ hệ thống M&E cho nhà làm việc chi cục thuế huyện Krông Năng bao gồm: + Hệ thống cấp điện + Hệ thống internet, điện thoại + Hệ thống PCCC + Chi tiết chống sét

Lượt xem: 16

Lượt tải: 0

Người đăng: Hoang Nam Kts

Ngày đăng: 11/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ điện - nước nhà công vụ chi cục thuế huyện Krông Nông

Hồ sơ điện - nước nhà công vụ chi cục thuế huyện Krông Nông

Hồ sơ điện - nước nhà công vụ chi cục thuế huyện Krông Nông bao gồm: + Mặt bằng tổng thể + Kiến trúc nhà + Chi tiết nhà vệ sinh + Chi tiết cấp thoát nuóc + Chi tiết cấp điện

Lượt xem: 12

Lượt tải: 0

Người đăng: Hoang Nam Kts

Ngày đăng: 11/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết điện- nước nhà công vụ chi cục thuế huyện Krông Nông

Hồ sơ chi tiết điện- nước nhà công vụ chi cục thuế huyện Krông Nông

Hồ sơ chi tiết điện- nước nhà công vụ chi cục thuế huyện Krông Nông bao gồm: + Chi tiết MB cấp điện + Chi tiết cấp- thoát nước + Chi tiết sơ đồ cấp không gian cấp - thoát nước ...

Lượt xem: 10

Lượt tải: 0

Người đăng: Hoang Nam Kts

Ngày đăng: 11/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết hệ thống M&E của nhà làm việc chi cục thuế huyện Krông Năng

Hồ sơ chi tiết hệ thống M&E của nhà làm việc chi cục thuế huyện Krông Năng

Hồ sơ chi tiết hệ thống M&E của nhà làm việc chi cục thuế huyện Krông Năng bao gồm: + Hệ thống cấp- thoát nước + Chi tiết PCCC, báo cháy tự động + Chi tiết chống sét + Chi tiết bố trí mạng , điện thoại + Chi tiết cấp điện + Thống kê vật tư ...

Lượt xem: 16

Lượt tải: 0

Người đăng: Hoang Nam Kts

Ngày đăng: 11/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ điện nước cho trung tâm y tế huyện Đắk Song

Hồ sơ điện nước cho trung tâm y tế huyện Đắk Song

Hồ sơ điện nước cho trung tâm y tế huyện Đắk Song bao gồm: + Mặt bằng tổng thể + Mặt bằng cấp điện tổng thể + Mặt bằng cấp thoát nước tổng thể + Mặt bằng cấp nước PCCC

Lượt xem: 9

Lượt tải: 0

Người đăng: Hoang Nam Kts

Ngày đăng: 10/08/2016

Chi tiết
1.76521 sec| 1600.117 kb