Đăng ký Đăng nhập với Googleplus
Danh mục tài liệu
Support online

Điện - Điện nhẹ - Nước

Số file/trang:
Hồ sơ chi tiết hệ thống điện - nước cho bệnh viện đa khoa Krông Nông

Hồ sơ chi tiết hệ thống điện - nước cho bệnh viện đa khoa Krông Nông

Hồ sơ chi tiết hệ thống điện - nước cho bệnh viện đa khoa Krông Nông bao gồm: + Chi tiết MB cấp điện tổng thể + Chi tiết MB cấp thoát nước + Chi tiết hệ thống cấp nước PCCC + Chi tiết xử lí nước thải + Chi tiết giếng khoan, bể nước ngầm

Lượt xem: 13

Lượt tải: 0

Người đăng: Hoang Nam Kts

Ngày đăng: 10/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế hệ thống M&E cho trụ sở công ty công nghiệp ô tô

Hồ sơ thiết kế hệ thống M&E cho trụ sở công ty công nghiệp ô tô

Hồ sơ thiết kế hệ thống M&E cho trụ sở công ty công nghiệp ô tô bao gồm: + Mặt bằng tổng thể + Chi tiết hệ thống cấp nước PCCC + Chi tiết hệ thống cấp thoát nước + Chi tiết chống sét + Chi tiết đèn cao áp

Lượt xem: 21

Lượt tải: 1

Người đăng: Hoang Nam Kts

Ngày đăng: 10/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế hệ thống M&E nhà làm việc trung tâm y tế Đắk Song

Hồ sơ thiết kế hệ thống M&E nhà làm việc trung tâm y tế Đắk Song

Hồ sơ thiết kế hệ thống M&E nhà làm việc trung tâm y tế Đắk Song bao gồm: + Chi tiết hệ thống cấp điện + Chi tiết hệ thống cấp thoát nước + Chi tiết hệ thống cấp nước PCCC + Chi tiết bố trí mạng điện thoại

Lượt xem: 11

Lượt tải: 0

Người đăng: Hoang Nam Kts

Ngày đăng: 10/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết điện - nước nhà văn phòng Đắk Lắk

Hồ sơ chi tiết điện - nước nhà văn phòng Đắk Lắk

Hồ sơ chi tiết điện - nước nhà văn phòng Đắk Lắk bao gồm: + Chi tiết cấp điện + Chi tiết cấp thoát nước + Chi tiết bố trí thiết bị PCCC cầm tay + Chi tiết chống sét ...

Lượt xem: 25

Lượt tải: 0

Người đăng: Hoangkts

Ngày đăng: 10/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết điện -nước trụ sở công ty Sabeco Tây Nguyên

Hồ sơ chi tiết điện -nước trụ sở công ty Sabeco Tây Nguyên

Hồ sơ chi tiết điện -nước trụ sở công ty Sabeco Tây Nguyên bao gồm: + Chi tiết hệ thống cấp điện + Chi tiết cấp thoát nước + Chi tiết nhà bao che máy bơm + Chi tiết bố trí đèn ...

Lượt xem: 23

Lượt tải: 0

Người đăng: Hoangkts

Ngày đăng: 10/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết cải tạo và nâng cấp trung tâm y tế Đắk Nông

Hồ sơ chi tiết cải tạo và nâng cấp trung tâm y tế Đắk Nông

Hồ sơ chi tiết cải tạo và nâng cấp trung tâm y tế Đắk Nông bao gồm: + Chi tiết cấp thoát nước + Chi tiết cấp nước PCCC

Lượt xem: 17

Lượt tải: 0

Người đăng: Hoangkts

Ngày đăng: 09/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết cấp thoát nước khối điều trị của bệnh viện sản - nhi Quảng Ninh

Hồ sơ chi tiết cấp thoát nước khối điều trị của bệnh viện sản - nhi Quảng Ninh

Hồ sơ chi tiết cấp thoát nước khối điều trị của bệnh viện sản - nhi Quảng Ninh bao gồm: + Chi tiết mặt cắt + Chi tiết mặt đứng + Chi tiết mặt bằng cấp thoát nước + Sơ đồ không gian cấp thoát nước

Lượt xem: 33

Lượt tải: 2

Người đăng: Hoangkts

Ngày đăng: 08/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết hệ thống cấp thoát nước cho nhà làm việc

Hồ sơ chi tiết hệ thống cấp thoát nước cho nhà làm việc

Hồ sơ chi tiết hệ thống cấp thoát nước cho nhà làm việc bao gồm: + Chi tiết MB cấp thoát nước các tầng + Chi tiết cấp thoát nước khu vệ sinh + Sơ đồ không gian cấp thoát nước + Thống kê vật tư thiết bị

Lượt xem: 39

Lượt tải: 0

Người đăng: Hoangkts

Ngày đăng: 06/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ hệ thống điện của khối khám bệnh khối nghiệp vụ kĩ thuật bệnh viện sản-nhi Quảng Ninh

Hồ sơ hệ thống điện của khối khám bệnh khối nghiệp vụ kĩ thuật bệnh viện sản-nhi Quảng Ninh

Hồ sơ hệ thống điện của khối khám bệnh khối nghiệp vụ kĩ thuật bệnh viện sản-nhi Quảng Ninh bao gồm: + Mặt bằng cấp điện + Mặt bằng bố trí chiếu sáng

Lượt xem: 21

Lượt tải: 0

Người đăng: Hoangkts

Ngày đăng: 06/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết cấp thoát nước cho chung cư 9 tầng KCN Phượng Hoàng

Hồ sơ chi tiết cấp thoát nước cho chung cư 9 tầng KCN Phượng Hoàng

Hồ sơ chi tiết cấp thoát nước cho chung cư 9 tầng KCN Phượng Hoàng bao gồm: + Chi tiết cấp thóat nước các tầng từ 1-9 + Sơ đồ không gian cấp thoát nước + Cấp thoát nước mưa ...

Lượt xem: 195

Lượt tải: 0

Người đăng: Hoangkts

Ngày đăng: 06/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ điện - nước phòng đông y Long Thành

Hồ sơ điện - nước phòng đông y Long Thành

Hồ sơ điện - nước phòng đông y Long Thành bao gồm: + Hệ thống cấp thoát nước + Hệ thống cấp điện + Hệ thống chống sét

Lượt xem: 10

Lượt tải: 0

Người đăng: Vu Ngoc Binh

Ngày đăng: 02/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết điện - nước trường tiểu học Tam An

Hồ sơ chi tiết điện - nước trường tiểu học Tam An

Hồ sơ chi tiết điện - nước trường tiểu học Tam An bao gồm: + Chi tiết hệ thống cấp điện + Chi tiết cấp - thoát nước + Hệ thống PCCC

Lượt xem: 13

Lượt tải: 0

Người đăng: Vu Ngoc Binh

Ngày đăng: 02/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ điện - nước trạm y tế xã Gia Tân 1

Hồ sơ điện - nước trạm y tế xã Gia Tân 1

Hồ sơ điện - nước trạm y tế xã Gia Tân 1 bao gồm: + Hệ thống cấp điện + Hệ thống cấp thoát nước + Hệ thống chống sét + Hệ thống PCCC

Lượt xem: 11

Lượt tải: 0

Người đăng: Vu Ngoc Binh

Ngày đăng: 02/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ điện cho phòng đông y Long Thành

Hồ sơ điện cho phòng đông y Long Thành

Hồ sơ điện cho phòng đông y Long Thành bao gồm: + Chi tiết chống sét + Mặt bằng cấp điện + Sơ đồ nguyên lí tổng + Chi tiết PCCC

Lượt xem: 17

Lượt tải: 0

Người đăng: Vu Ngoc Binh

Ngày đăng: 02/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ thoát nước trường THCS Thạnh Phú

Hồ sơ thoát nước trường THCS Thạnh Phú

Hồ sơ thoát nước trường THCS Thạnh Phú.

Lượt xem: 18

Lượt tải: 3

Người đăng: Vu Ngoc Binh

Ngày đăng: 02/08/2016

Chi tiết
1.77585 sec| 1600.227 kb