Đăng ký Đăng nhập với Googleplus
Danh mục tài liệu
Support online

Điện - Điện nhẹ - Nước

Số file/trang:
Hồ sơ chi tiết điện - nước cho trụ sở công  an giao thông tỉnh Đồng Nai

Hồ sơ chi tiết điện - nước cho trụ sở công an giao thông tỉnh Đồng Nai

Hồ sơ chi tiết điện - nước cho trụ sở công an giao thông tỉnh Đồng Nai bao gồm: + Chi tiết cấp điện + Chi tiết cấp thoát nước + Chi tiết PCCC + Chi tiết chống sét

Lượt xem: 16

Lượt tải: 0

Người đăng: Vu Ngoc Binh

Ngày đăng: 02/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết điện- nước chùa Pháp Thường

Hồ sơ chi tiết điện- nước chùa Pháp Thường

Hồ sơ chi tiết điện- nước chùa Pháp Thường bao gồm: + Chi tiết điện nước nhà tổ + Chi tiết điện nước nhà tăng

Lượt xem: 15

Lượt tải: 0

Người đăng: Vu Ngoc Binh

Ngày đăng: 02/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết điện - nước cho nhà làm việc của chi hội người mù Long Thành

Hồ sơ chi tiết điện - nước cho nhà làm việc của chi hội người mù Long Thành

Hồ sơ chi tiết điện - nước cho nhà làm việc của chi hội người mù Long Thành bao gồm: + Chi tiết cấp điện + Chi tiết cấp thoát nước

Lượt xem: 7

Lượt tải: 0

Người đăng: Vu Ngoc Binh

Ngày đăng: 02/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ điện - nước cho nhà vệ sinh công an Tỉnh

Hồ sơ điện - nước cho nhà vệ sinh công an Tỉnh

Hồ sơ điện - nước cho nhà vệ sinh công an Tỉnh bao gồm: + Mặt bằng cấp điện + Mặt bằng cấp thoát nước + Chi tiết bể tự hoại ..

Lượt xem: 14

Lượt tải: 1

Người đăng: Vu Ngoc Binh

Ngày đăng: 02/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ cấp - thoát nước cho chợ cafe trung tâm thương mại Bửu Long

Hồ sơ cấp - thoát nước cho chợ cafe trung tâm thương mại Bửu Long

Hồ sơ cấp - thoát nước cho chợ cafe trung tâm thương mại Bửu Long bao gồm: + Mặt bằng cấp thóat nước tổng thể + Chi tiết mặt bằng cấp thoát nước các tầng + Sơ đồ không gian cấp thoát nước

Lượt xem: 42

Lượt tải: 0

Người đăng: Vu Ngoc Binh

Ngày đăng: 02/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ cấp thoát nước khách sạn 5 sao trung tâm thương mại Lưu Thành Lễ

Hồ sơ cấp thoát nước khách sạn 5 sao trung tâm thương mại Lưu Thành Lễ

Hồ sơ cấp thoát nước khách sạn 5 sao trung tâm thương mại Lưu Thành Lễ bao gồm: + Mặt bằng cấp thoát nước + Sơ đồ không gian cấp thoát nước ...

Lượt xem: 92

Lượt tải: 2

Người đăng: Vu Ngoc Binh

Ngày đăng: 02/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ điện-nước văn phòng KP phường Quyết Thắng

Hồ sơ điện-nước văn phòng KP phường Quyết Thắng

Hồ sơ điện-nước văn phòng KP phường Quyết Thắng bao gồm: + Chi tiết cấp điện + Chi tiết cấp thoát nước

Lượt xem: 11

Lượt tải: 0

Người đăng: Vu Ngoc Binh

Ngày đăng: 02/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết điện - nước văn phòng khu phố 6 phường Tam Điệp - TP. Biên Hòa

Hồ sơ chi tiết điện - nước văn phòng khu phố 6 phường Tam Điệp - TP. Biên Hòa

Hồ sơ chi tiết điện - nước văn phòng khu phố 6 phường Tam Điệp - TP. Biên Hòa bao gồm: + Chi tiết cấp điện + Chi tiết cấp - thoát nước + Chi tiết PCCC

Lượt xem: 13

Lượt tải: 0

Người đăng: Vu Ngoc Binh

Ngày đăng: 02/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ điện - nước sân vận động Tân An

Hồ sơ điện - nước sân vận động Tân An

Hồ sơ điện - nước sân vận động Tân An bao gồm: + Chi tiết cấp thoát nước + Chi tiết giếng thấm + Chi tiết điện

Lượt xem: 28

Lượt tải: 2

Người đăng: Vu Ngoc Binh

Ngày đăng: 02/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết điện - nước trường TH Tam Phước 2

Hồ sơ chi tiết điện - nước trường TH Tam Phước 2

Hồ sơ chi tiết điện - nước trường TH Tam Phước 2 bao gồm: + Mặt bằng tổng thể + Chi tiết cấp điện + Chi tiết cấp thoát nứo + Chi tiết PCCC

Lượt xem: 8

Lượt tải: 0

Người đăng: Vu Ngoc Binh

Ngày đăng: 02/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết điện - nước trường TH Sông Thao

Hồ sơ chi tiết điện - nước trường TH Sông Thao

Hồ sơ chi tiết điện - nước trường TH Sông Thao bao gồm: + Chi tiết điện + Chi tiết cấp thoát nước + Hệ thống chống sét + Chi tiết WC + thống kê thép + Thuyết minh

Lượt xem: 14

Lượt tải: 0

Người đăng: Vu Ngoc Binh

Ngày đăng: 02/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết M&E khối văn phòng UBND huyện Tân Biên

Hồ sơ chi tiết M&E khối văn phòng UBND huyện Tân Biên

Hồ sơ chi tiết M&E khối văn phòng UBND huyện Tân Biên bao gồm: + Chi tiết điện + Chi tiết nước + Chi tiết chống sét + Chi tiết PCCC

Lượt xem: 14

Lượt tải: 0

Người đăng: Vu Ngoc Binh

Ngày đăng: 02/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết điện sở tài nguyên môi trường

Hồ sơ chi tiết điện sở tài nguyên môi trường

Hồ sơ chi tiết điện sở tài nguyên môi trường bao gồm: + Chi tiết cấp điện + Chi tiết chống sét + Chi tiết PCCC + Chi tiết hệ thống cấp mạng internet

Lượt xem: 6

Lượt tải: 0

Người đăng: Vu Ngoc Binh

Ngày đăng: 02/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ điện - nước  nhà kho Ojitex

Hồ sơ điện - nước nhà kho Ojitex

Hồ sơ điện - nước nhà kho Ojitex bao gồm: + Mặt bằng thoát nước tổng thể + MB PCCC tổng thể + MB chống sét tổng thể + MB cấp điện + Thuyết minh

Lượt xem: 12

Lượt tải: 0

Người đăng: Vu Ngoc Binh

Ngày đăng: 02/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết điện - nước văn phòng làm việc của ngân hàng chính sách tỉnh Đồng Nai

Hồ sơ chi tiết điện - nước văn phòng làm việc của ngân hàng chính sách tỉnh Đồng Nai

Hồ sơ chi tiết điện - nước văn phòng làm việc của ngân hàng chính sách tỉnh Đồng Nai bao gồm: + Chi tiết chống sét + Chi tiết cấp điện + Chi tiết cấp thoát nước + Chi tiết PCCC + Chi tiết hệ thống điện thoại ...

Lượt xem: 18

Lượt tải: 0

Người đăng: Vu Ngoc Binh

Ngày đăng: 02/08/2016

Chi tiết
1.82997 sec| 1599.789 kb