Đăng ký Đăng nhập với Googleplus
Danh mục tài liệu
Support online

Điện - Điện nhẹ - Nước

Số file/trang:
Hồ sơ thiết kế hệ thống cấp thoát nước cho hộ gia đình

Hồ sơ thiết kế hệ thống cấp thoát nước cho hộ gia đình

Hồ sơ thiết kế hệ thống cấp thoát nước cho hộ gia đình bao gồm: + + Chi tiết các MB cấp – thoát nước

Lượt xem: 664

Lượt tải: 35

Người đăng: LongDN

Ngày đăng: 26/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết cấp thoát nước cho nhà ở gia đình

Hồ sơ chi tiết cấp thoát nước cho nhà ở gia đình

Hồ sơ chi tiết cấp thoát nước cho nhà ở gia đình

Lượt xem: 142

Lượt tải: 21

Người đăng: PhongKTS

Ngày đăng: 19/07/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết cấp thoát nước cho nhà ở tư nhân

Hồ sơ chi tiết cấp thoát nước cho nhà ở tư nhân

Hồ sơ chi tiết cấp thoát nước cho nhà ở tư nhân bao gồm: + MB cấp thoát nước tầng 1 + MB cấp thoát nước tầng 2 + MB cấp thoát nước tầng 3 + MB cấp thoát nước tầng 4 + MB cấp thoát nước tầng 5 + MB cấp thoát nước tầng 6-7 + MB cấp thoát nước...

Lượt xem: 75

Lượt tải: 19

Người đăng: PhongKTS

Ngày đăng: 19/07/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết cấp thoát nước trụ sở UBND - HDND phường

Hồ sơ chi tiết cấp thoát nước trụ sở UBND - HDND phường

Hồ sơ chi tiết cấp thoát nước trụ sở UBND - HDND phường bao gồm: + Mặt bằng cấp điện tổng thể trụ sở + Mặt bằng cấp-thoát nước tổng thể + Cấu tạo trụ đèn trang trí 5 bóng + Chi tiết bể + Chi tiết giếng khoan ......

Lượt xem: 57

Lượt tải: 13

Người đăng: PhongKTS

Ngày đăng: 16/07/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết cấp nước thôn Thọ Am - Liên Minh

Hồ sơ chi tiết cấp nước thôn Thọ Am - Liên Minh

Hồ sơ chi tiết cấp nước thôn Thọ Am - Liên Minh bao gồm: + MB tổng thể mạng lưới đường ống + Thống kê vật tư thiết bị

Lượt xem: 45

Lượt tải: 13

Người đăng: PhongKTS

Ngày đăng: 19/07/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết cấp nước Hòa Vang

Hồ sơ chi tiết cấp nước Hòa Vang

Hồ sơ chi tiết cấp nước Hòa Vang gồm mặt bằng cấp nước và các chi tiết

Lượt xem: 48

Lượt tải: 11

Người đăng: PhongKTS

Ngày đăng: 17/07/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết kết cấu cấp điện công ty dệt Phong Phú

Hồ sơ chi tiết kết cấu cấp điện công ty dệt Phong Phú

Hồ sơ chi tiết kết cấu cấp điện công ty dệt Phong Phú bao gồm: mặt bằng cung cấp điện

Lượt xem: 105

Lượt tải: 8

Người đăng: Hoang Tu

Ngày đăng: 10/07/2016

Chi tiết
Chi tiết hệ thống điện bệnh viện đa khoa Krông Nô

Chi tiết hệ thống điện bệnh viện đa khoa Krông Nô

Chi tiết hệ thống điện bệnh viện đa khoa Krông Nô bao gồm: + Mặt bằng tổng thể + Mặt bằng cấp điện tổng thể + Thống kê vật liệu điện + Các chi tiết trụ đèn ...

Lượt xem: 47

Lượt tải: 8

Người đăng: Hoang Nam Kts

Ngày đăng: 11/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế hệ thống điện - nước cho biệt thự

Hồ sơ thiết kế hệ thống điện - nước cho biệt thự

Hồ sơ thiết kế hệ thống điện - nước cho biệt thự bao gồm: + Chi tiết bố trí camera + Chi tiết cấp thoát nước + Chi tiết biện pháp thi công điện + Thuyết minh

Lượt xem: 1156

Lượt tải: 8

Người đăng: MaiHAU

Ngày đăng: 31/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết cấp điện trường học

Hồ sơ chi tiết cấp điện trường học

Hồ sơ chi tiết cấp điện trường học bao gồm: + Chi tiết mặt bằng cấp điện + Sơ đồ nguyên lí + Thống kê vật tư ....

Lượt xem: 54

Lượt tải: 7

Người đăng: PhongKTS

Ngày đăng: 19/07/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết kết cấu trạm biến áp 400KVA tổng cục cảnh sát

Hồ sơ chi tiết kết cấu trạm biến áp 400KVA tổng cục cảnh sát

Hồ sơ chi tiết kết cấu trạm biến áp 400KVA tổng cục cảnh sát bao gồm: + Trụ đầu nối + Hệ thống thông gió trạm + Mặt bằng bố trí cột thép của trạm + Chi tiết cáp vào ra + Kết cấu trụ ......

Lượt xem: 439

Lượt tải: 6

Người đăng: Hoang Tu

Ngày đăng: 10/07/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế điện trạm phong Bình Dương

Hồ sơ thiết kế điện trạm phong Bình Dương

Hồ sơ thiết kế trạm phong Bình Dương bao gồm : + Mặt bằng + Mặt đứng + Mặt cắt + Chi tiết kết cấu

Lượt xem: 53

Lượt tải: 5

Người đăng: Hoangkts

Ngày đăng: 14/07/2016

Chi tiết
Hồ sơ TCCS trạm biến áp từ 560 KVA lên 1500 KVA Phạm Ngọc Thạch

Hồ sơ TCCS trạm biến áp từ 560 KVA lên 1500 KVA Phạm Ngọc Thạch

Hồ sơ TCCS trạm biến áp từ 560 KVA lên 1500 KVA Phạm Ngọc Thạch bao gồm: + Chi tiết hình cắt, hình chiếu bằng trạm + MB trạm + Chi tiết Busduct ....

Lượt xem: 103

Lượt tải: 4

Người đăng: PhongKTS

Ngày đăng: 17/07/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế điện nhà văn phòng 5 tầng

Hồ sơ thiết kế điện nhà văn phòng 5 tầng

Hồ sơ thiết kế điện nhà văn phòng 5 tầng bao gồm: MB chiếu sáng các tầng+MB chống sét tầng mái+ sơ đồ nguyên lý cấp điện+ Thuyết minh hệ thống cấp điện

Lượt xem: 121

Lượt tải: 3

Người đăng: Khuekts

Ngày đăng: 23/04/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết hệ thống cấp thoát nước chung cư cao tầng

Hồ sơ chi tiết hệ thống cấp thoát nước chung cư cao tầng

Hồ sơ chi tiết hệ thống cấp thoát nước chung cư cao tầng

Lượt xem: 414

Lượt tải: 3

Người đăng: Hoang Tu

Ngày đăng: 06/07/2016

Chi tiết
1.82553 sec| 1591.867 kb