Đăng ký Đăng nhập với Googleplus
Danh mục tài liệu
Support online

Điện - Điện nhẹ - Nước

Số file/trang:
Đồ án Quy hoạch cấp nước 1/500

Đồ án Quy hoạch cấp nước 1/500

File gồm bản vẽ quy hoạch cấp thoát nước 1/500 khu phú mỹ 2 và thuyết minh tính toán

Lượt xem: 376

Lượt tải: 2

Người đăng: Shiva

Ngày đăng: 23/05/2017

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế hệ thống điện - nước cho biệt thự

Hồ sơ thiết kế hệ thống điện - nước cho biệt thự

Hồ sơ thiết kế hệ thống điện - nước cho biệt thự bao gồm: + Chi tiết bố trí camera + Chi tiết cấp thoát nước + Chi tiết biện pháp thi công điện + Thuyết minh

Lượt xem: 1437

Lượt tải: 9

Người đăng: MaiHAU

Ngày đăng: 31/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế điện cho nhà ở gia đình 7.8x12.3

Hồ sơ thiết kế điện cho nhà ở gia đình 7.8x12.3

Hồ sơ thiết kế điện cho nhà ở gia đình 7.8x12.3 bao gồm: + Chi tiết mặt cắt + Chi tiết mặt đứng + Chi tiết mặt bằng cấp điện

Lượt xem: 1124

Lượt tải: 4

Người đăng: LongDN

Ngày đăng: 27/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ cấp điện cho nhà ở gia đình 6.69x9.28

Hồ sơ cấp điện cho nhà ở gia đình 6.69x9.28

Hồ sơ cấp điện cho nhà ở gia đình 6.69x9.28 bao gồm: + Mặt bằng kiến trúc + Mặt bằng bố trí nội thất + Mặt bằng cấp điện + sơ đồ nguyên lí

Lượt xem: 358

Lượt tải: 0

Người đăng: LongDN

Ngày đăng: 27/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế điện cho nhà ở gia đình 6.2x13

Hồ sơ thiết kế điện cho nhà ở gia đình 6.2x13

Hồ sơ thiết kế điện cho nhà ở gia đình 6.2x13 bao gồm: + Chi tiết mặt bằng kiến trúc + Chi tiết mặt bằng cấp điện + Sơ đồ nguyên lí + Chi tiết chống sét

Lượt xem: 472

Lượt tải: 1

Người đăng: LongDN

Ngày đăng: 27/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế hệ thống cấp thoát nước cho hộ gia đình

Hồ sơ thiết kế hệ thống cấp thoát nước cho hộ gia đình

Hồ sơ thiết kế hệ thống cấp thoát nước cho hộ gia đình bao gồm: + + Chi tiết các MB cấp – thoát nước

Lượt xem: 1164

Lượt tải: 83

Người đăng: LongDN

Ngày đăng: 26/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết điện - nước chung cư thấp tầng

Hồ sơ chi tiết điện - nước chung cư thấp tầng

Hồ sơ chi tiết điện - nước chung cư thấp tầng bao gồm: + Chi tiết cấp điện + Chi tiết cấp – thoát + Chi tiết bố trí điện thoại

Lượt xem: 448

Lượt tải: 1

Người đăng: LongDN

Ngày đăng: 26/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ hệ thống điện cho khối điều trị sản bệnh viện sản - nhi Quảng Ninh

Hồ sơ hệ thống điện cho khối điều trị sản bệnh viện sản - nhi Quảng Ninh

Hồ sơ hệ thống điện cho khối điều trị sản bệnh viện sản - nhi Quảng Ninh bao gồm: + Chi tiết NB chiếu sáng + Chi tiết MB cấp điện + Sơ đồ nguyên lí cấp điện

Lượt xem: 285

Lượt tải: 2

Người đăng: LongDN

Ngày đăng: 23/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ cấp-thoát nước cho nhà ở gia đình

Hồ sơ cấp-thoát nước cho nhà ở gia đình

Hồ sơ cấp-thoát nước cho nhà ở gia đình bao gồm: + Mặt bằng bố trí nội thất + Mặt bằng cấp thoát nước + Sơ đồ nguyên lí

Lượt xem: 150

Lượt tải: 1

Người đăng: LongDN

Ngày đăng: 22/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ điện cho nhà ở gia đình

Hồ sơ điện cho nhà ở gia đình

Hồ sơ điện cho nhà ở gia đình bao gồm: + Chi tiết mặt cắt + Chi tiết hầm tự hoại + Chi tiết các mặt bằng cấp nguồn + Chi tiết MB chiếu sáng

Lượt xem: 218

Lượt tải: 1

Người đăng: LongDN

Ngày đăng: 22/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ hệ thống điện cho nhà văn phòng ban giải tỏa đền bù các dự án đầu tư XD Đà Nẵng

Hồ sơ hệ thống điện cho nhà văn phòng ban giải tỏa đền bù các dự án đầu tư XD Đà Nẵng

Hồ sơ hệ thống điện cho nhà văn phòng ban giải tỏa đền bù các dự án đầu tư XD Đà Nẵng bao gồm: + Chi tiết MB chiếu sáng + Chi tiết MB cấp nguồn

Lượt xem: 160

Lượt tải: 1

Người đăng: LongDN

Ngày đăng: 22/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ cấp- thóat nước khu chung cư và biệt thự quanh hồ Vinh Tân

Hồ sơ cấp- thóat nước khu chung cư và biệt thự quanh hồ Vinh Tân

Hồ sơ cấp- thóat nước khu chung cư và biệt thự quanh hồ Vinh Tân bao gồm: + Chi tiết MB tổng thể cấp- thoát nước + Chi tiết MB cấp- thoát nước các tầng + Sơ đồ nguyên lí cấp nước chữa cháy toàn nhà ...

Lượt xem: 176

Lượt tải: 0

Người đăng: LongDN

Ngày đăng: 22/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết hệ thống điện bệnh viện tim mạch

Hồ sơ chi tiết hệ thống điện bệnh viện tim mạch

Hồ sơ chi tiết hệ thống điện bệnh viện tim mạch bao gồm: + Chi tiết chống sét + Chi tiết MB chiếu sáng + Chi tiết MB cấp nguồn + Sơ đồ nguyên lí

Lượt xem: 145

Lượt tải: 2

Người đăng: LongDN

Ngày đăng: 22/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết cấp thoát nước nhà ở gia đình

Hồ sơ chi tiết cấp thoát nước nhà ở gia đình

Hồ sơ chi tiết cấp- thoát nước nhà ở gia đình bao gồm: + Chi tiết mặt bằng cấp nước + Chi tiết mặt bằng thoát nước + Chi tiết bể nước ngầm

Lượt xem: 172

Lượt tải: 1

Người đăng: LongDN

Ngày đăng: 22/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết cấp điện trường TCN GTVT đường bộ

Hồ sơ chi tiết cấp điện trường TCN GTVT đường bộ

Hồ sơ chi tiết cấp điện trường TCN GTVT đường bộ bao gồm: + Mặt bằng chiếu sáng + Sơ đồ nguyên lí cấp điện + Chi tiết chống sét

Lượt xem: 129

Lượt tải: 0

Người đăng: LongDN

Ngày đăng: 22/08/2016

Chi tiết
0.30736 sec| 686.531 kb