Đăng ký Đăng nhập với Googleplus
Danh mục tài liệu
Support online

Điện

Số file/trang:
Hồ sơ thiết kế điện cho nhà ở gia đình 7.8x12.3

Hồ sơ thiết kế điện cho nhà ở gia đình 7.8x12.3

Hồ sơ thiết kế điện cho nhà ở gia đình 7.8x12.3 bao gồm: + Chi tiết mặt cắt + Chi tiết mặt đứng + Chi tiết mặt bằng cấp điện

Lượt xem: 1125

Lượt tải: 4

Người đăng: LongDN

Ngày đăng: 27/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ cấp điện cho nhà ở gia đình 6.69x9.28

Hồ sơ cấp điện cho nhà ở gia đình 6.69x9.28

Hồ sơ cấp điện cho nhà ở gia đình 6.69x9.28 bao gồm: + Mặt bằng kiến trúc + Mặt bằng bố trí nội thất + Mặt bằng cấp điện + sơ đồ nguyên lí

Lượt xem: 358

Lượt tải: 0

Người đăng: LongDN

Ngày đăng: 27/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế điện cho nhà ở gia đình 6.2x13

Hồ sơ thiết kế điện cho nhà ở gia đình 6.2x13

Hồ sơ thiết kế điện cho nhà ở gia đình 6.2x13 bao gồm: + Chi tiết mặt bằng kiến trúc + Chi tiết mặt bằng cấp điện + Sơ đồ nguyên lí + Chi tiết chống sét

Lượt xem: 472

Lượt tải: 1

Người đăng: LongDN

Ngày đăng: 27/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ hệ thống điện cho khối điều trị sản bệnh viện sản - nhi Quảng Ninh

Hồ sơ hệ thống điện cho khối điều trị sản bệnh viện sản - nhi Quảng Ninh

Hồ sơ hệ thống điện cho khối điều trị sản bệnh viện sản - nhi Quảng Ninh bao gồm: + Chi tiết NB chiếu sáng + Chi tiết MB cấp điện + Sơ đồ nguyên lí cấp điện

Lượt xem: 285

Lượt tải: 2

Người đăng: LongDN

Ngày đăng: 23/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ điện cho nhà ở gia đình

Hồ sơ điện cho nhà ở gia đình

Hồ sơ điện cho nhà ở gia đình bao gồm: + Chi tiết mặt cắt + Chi tiết hầm tự hoại + Chi tiết các mặt bằng cấp nguồn + Chi tiết MB chiếu sáng

Lượt xem: 218

Lượt tải: 1

Người đăng: LongDN

Ngày đăng: 22/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ hệ thống điện cho nhà văn phòng ban giải tỏa đền bù các dự án đầu tư XD Đà Nẵng

Hồ sơ hệ thống điện cho nhà văn phòng ban giải tỏa đền bù các dự án đầu tư XD Đà Nẵng

Hồ sơ hệ thống điện cho nhà văn phòng ban giải tỏa đền bù các dự án đầu tư XD Đà Nẵng bao gồm: + Chi tiết MB chiếu sáng + Chi tiết MB cấp nguồn

Lượt xem: 160

Lượt tải: 1

Người đăng: LongDN

Ngày đăng: 22/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết hệ thống điện bệnh viện tim mạch

Hồ sơ chi tiết hệ thống điện bệnh viện tim mạch

Hồ sơ chi tiết hệ thống điện bệnh viện tim mạch bao gồm: + Chi tiết chống sét + Chi tiết MB chiếu sáng + Chi tiết MB cấp nguồn + Sơ đồ nguyên lí

Lượt xem: 145

Lượt tải: 2

Người đăng: LongDN

Ngày đăng: 22/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết cấp điện trường TCN GTVT đường bộ

Hồ sơ chi tiết cấp điện trường TCN GTVT đường bộ

Hồ sơ chi tiết cấp điện trường TCN GTVT đường bộ bao gồm: + Mặt bằng chiếu sáng + Sơ đồ nguyên lí cấp điện + Chi tiết chống sét

Lượt xem: 129

Lượt tải: 0

Người đăng: LongDN

Ngày đăng: 22/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế hệ thống điện cho nhà ở gia đình

Hồ sơ thiết kế hệ thống điện cho nhà ở gia đình

Hồ sơ thiết kế hệ thống điện cho nhà ở gia đình bao gồm: + Kiến trúc + Hệ thống điện

Lượt xem: 114

Lượt tải: 1

Người đăng: LongDN

Ngày đăng: 21/08/2016

Chi tiết
Chi tiết hệ thống điện bệnh viện đa khoa Krông Nô

Chi tiết hệ thống điện bệnh viện đa khoa Krông Nô

Chi tiết hệ thống điện bệnh viện đa khoa Krông Nô bao gồm: + Mặt bằng tổng thể + Mặt bằng cấp điện tổng thể + Thống kê vật liệu điện + Các chi tiết trụ đèn ...

Lượt xem: 70

Lượt tải: 12

Người đăng: Hoang Nam Kts

Ngày đăng: 11/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ hệ thống điện của khối khám bệnh khối nghiệp vụ kĩ thuật bệnh viện sản-nhi Quảng Ninh

Hồ sơ hệ thống điện của khối khám bệnh khối nghiệp vụ kĩ thuật bệnh viện sản-nhi Quảng Ninh

Hồ sơ hệ thống điện của khối khám bệnh khối nghiệp vụ kĩ thuật bệnh viện sản-nhi Quảng Ninh bao gồm: + Mặt bằng cấp điện + Mặt bằng bố trí chiếu sáng

Lượt xem: 28

Lượt tải: 0

Người đăng: Hoangkts

Ngày đăng: 06/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ điện cho phòng đông y Long Thành

Hồ sơ điện cho phòng đông y Long Thành

Hồ sơ điện cho phòng đông y Long Thành bao gồm: + Chi tiết chống sét + Mặt bằng cấp điện + Sơ đồ nguyên lí tổng + Chi tiết PCCC

Lượt xem: 26

Lượt tải: 0

Người đăng: Vu Ngoc Binh

Ngày đăng: 02/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết cải tạo hệ thống điện trường phổ thông nội trú

Hồ sơ chi tiết cải tạo hệ thống điện trường phổ thông nội trú

Hồ sơ chi tiết cải tạo hệ thống điện trường phổ thông nội trú bao gồm: + Mặt bằng cấp điện tổng thể + Mặt bằng cấp điện các tầng + Mặt bằng cấp điện nhà ăn + Mặt bằng cấp điện kí túc xá

Lượt xem: 35

Lượt tải: 0

Người đăng: Vu Ngoc Binh

Ngày đăng: 01/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ cấp điện trường mẫu giáo Long Thọ

Hồ sơ cấp điện trường mẫu giáo Long Thọ

Hồ sơ cấp điện trường mẫu giáo Long Thọ bao gồm: + Mặt bằng cấp điện tổng thể + Mặt bằng điện lầu + Sơ đồ nguyên lí + Thống kê vật tư + Chống sét + Thuyết minh

Lượt xem: 51

Lượt tải: 1

Người đăng: Vu Ngoc Binh

Ngày đăng: 01/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết điện cho văn phòng ban giải tỏa và đền bù các dự án đầu tư XD Đà Nẵng

Hồ sơ chi tiết điện cho văn phòng ban giải tỏa và đền bù các dự án đầu tư XD Đà Nẵng

Hồ sơ chi tiết điện cho văn phòng ban giải tỏa và đền bù các dự án đầu tư XD Đà Nẵng bao gồm: + Mặt bằng cấp nguồn cho các tầng + Mặt bằng chiếu sáng cho các tầng + Sơ đồ nguyên lí cấp điện + Chống sét

Lượt xem: 21

Lượt tải: 1

Người đăng: Vu Ngoc Binh

Ngày đăng: 30/07/2016

Chi tiết
0.30804 sec| 687.617 kb