Đăng ký Đăng nhập với Googleplus

Sản phẩm thành viên Nguyễn Trí Đức

Lý Chiêu Hoàng một đời sóng gió Phần 2 - Lê Thái Dũng

Lý Chiêu Hoàng một đời sóng gió Phần 2 - Lê Thái Dũng

Lý Chiêu Hoàng một đời sóng gió: Phần 2 giới thiệu về hình ảnh Lý Chiêu Hoàng trong văn thơ. Nội dung cuốn sách giúp người đọc hiểu và biết thêm những thông tín chính về vị vua nữ của một vương triều lớn trong lịch sử nước nhà...

Lượt xem: 94

Lượt tải: 3

Người đăng: Nguyễn Trí Đức

Ngày đăng: 24/11/2016

Chi tiết
Lý Chiêu Hoàng một đời sóng gió Phần 1 - Lê Thái Dũng

Lý Chiêu Hoàng một đời sóng gió Phần 1 - Lê Thái Dũng

Lý Chiêu Hoàng một đời sóng gió: Phần 1 gồm nội dung 3 chương đầu cuốn sách. Nôi dung phần này trình bày về cuộc đời của Lý Chiêu Hoàng ...

Lượt xem: 89

Lượt tải: 3

Người đăng: Nguyễn Trí Đức

Ngày đăng: 24/11/2016

Chi tiết
Lược sử Việt Nam Phần 2 - Trần Hồng Đức

Lược sử Việt Nam Phần 2 - Trần Hồng Đức

Lược sử Việt Nam: Phần 2 gồm nội dung chương 19 đến chương 24 của cuốn sách. Nội dung phần này trình bày lịch sử Việt Nam từ thời nhà Mạc (1527 - 1592) đến năm 1976.

Lượt xem: 96

Lượt tải: 4

Người đăng: Nguyễn Trí Đức

Ngày đăng: 24/11/2016

Chi tiết
Lược sử Việt Nam Phần 1 - Trần Hồng Đức

Lược sử Việt Nam Phần 1 - Trần Hồng Đức

Lược sử Việt Nam: Phần 1 gồm nội dung 18 chương đầu cuốn sách. Nội dung phần này trình bày lịch sử Việt Nam từ thời nguyên thủy đến triều Lê Sơ.

Lượt xem: 93

Lượt tải: 4

Người đăng: Nguyễn Trí Đức

Ngày đăng: 24/11/2016

Chi tiết
Lịch triều hiến chương loại chí Tập 2 Phần 1 - Phan Huy Chú

Lịch triều hiến chương loại chí Tập 2 Phần 1 - Phan Huy Chú

Trong kho tàng thư tịch cổ, cuốn Lịch triều hiến chương loại chí của Phan Huy Chú có giá trị như bộ bách khoa toàn thư đầu tiên của Việt Nam

Lượt xem: 90

Lượt tải: 4

Người đăng: Nguyễn Trí Đức

Ngày đăng: 24/11/2016

Chi tiết
Lịch triều hiến chương loại chí Tập 1 Phần 2 - Phan Huy Chú

Lịch triều hiến chương loại chí Tập 1 Phần 2 - Phan Huy Chú

Trong kho tàng thư tịch cổ, cuốn Lịch triều hiến chương loại chí của Phan Huy Chú có giá trị như bộ bách khoa toàn thư đầu tiên của Việt Nam

Lượt xem: 88

Lượt tải: 5

Người đăng: Nguyễn Trí Đức

Ngày đăng: 24/11/2016

Chi tiết
Lịch sử Việt Nam từ 1945 đến nay - NXB Giáo dục

Lịch sử Việt Nam từ 1945 đến nay - NXB Giáo dục

Đây là chương trình giáo dục Việt Nam đầu tiên được áp dụng trên toàn ..... Việt Nam Những Sự Kiện Lịch Sử 1945-1975

Lượt xem: 115

Lượt tải: 4

Người đăng: Nguyễn Trí Đức

Ngày đăng: 24/11/2016

Chi tiết
Lịch triều hiến chương loại chí Tập 1 Phần 1 - Phan Huy Chú

Lịch triều hiến chương loại chí Tập 1 Phần 1 - Phan Huy Chú

Trong kho tàng thư tịch cổ, cuốn Lịch triều hiến chương loại chí của Phan Huy Chú có giá trị như bộ bách khoa toàn thư đầu tiên của Việt Nam ...

Lượt xem: 107

Lượt tải: 5

Người đăng: Nguyễn Trí Đức

Ngày đăng: 24/11/2016

Chi tiết
Lịch sử văn minh Trung Quốc - Will Durant

Lịch sử văn minh Trung Quốc - Will Durant

Ebook "Lịch sử văn minh Trung Quốc" của tác giả Will Durant có nội dung gồm 5 chương. Sau đây là phần 1 của ebook trình bày nội dung của 2 chương đầu tiên

Lượt xem: 92

Lượt tải: 4

Người đăng: Nguyễn Trí Đức

Ngày đăng: 24/11/2016

Chi tiết
Lịch sử văn minh thế giới - Vũ Dương Ninh

Lịch sử văn minh thế giới - Vũ Dương Ninh

Lịch Sử Văn Minh Thế Giới là môn học có nhiệm vụ cung cấp những kiến thức cơ bản về quá trình ra đời và phát triển của các nền văn minh tiêu biểu trong lịch

Lượt xem: 141

Lượt tải: 4

Người đăng: Nguyễn Trí Đức

Ngày đăng: 24/11/2016

Chi tiết
Lịch sử thế giới hiện đại từ 1917 đến 1995 - Nguyễn Anh Thái

Lịch sử thế giới hiện đại từ 1917 đến 1995 - Nguyễn Anh Thái

Lịch sử thế giới hiện đại, đặc biệt là giai đoạn từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay, hết sức phức tạp; có nhiều sự kiện vẫn còn đang tiếp diễn và những hệ quả

Lượt xem: 96

Lượt tải: 3

Người đăng: Nguyễn Trí Đức

Ngày đăng: 24/11/2016

Chi tiết
Lịch sử tư tưởng Trung Quốc thời trung cổ - Hồ Thích

Lịch sử tư tưởng Trung Quốc thời trung cổ - Hồ Thích

Lịch sử tư tưởng Trung Quốc thời trung cổ (Phần 1) giới thiệu nội dung đến người đọc thông qua các chương sau: chương 1 tề học, chương 2 tạp gia ...

Lượt xem: 95

Lượt tải: 3

Người đăng: Nguyễn Trí Đức

Ngày đăng: 24/11/2016

Chi tiết
Lịch sử cổ đại Việt Nam - Đào Duy Anh

Lịch sử cổ đại Việt Nam - Đào Duy Anh

Lịch sử cổ đại Việt Nam của tác giả Đào Duy Anh đi nghiên cứu về cổ sử Việt Nam, nguồn gốc dân tộc Việt Nam, văn hóa đồ đồng và trống đồng Lạc việt

Lượt xem: 103

Lượt tải: 4

Người đăng: Nguyễn Trí Đức

Ngày đăng: 24/11/2016

Chi tiết
Lịch sử 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới Phần 2 - PGS.TS. Cao Văn Liên

Lịch sử 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới Phần 2 - PGS.TS. Cao Văn Liên

Cuốn sách "Lịch sử 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới" tập hợp những tư liệu lịch sử quý giá trình bày một cách ngắn gọn, súc tích những nét cơ bản về lịch sử hình thành ...

Lượt xem: 93

Lượt tải: 5

Người đăng: Nguyễn Trí Đức

Ngày đăng: 24/11/2016

Chi tiết
Lịch sử 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới Phần 1 - PGS.TS. Cao Văn Liên

Lịch sử 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới Phần 1 - PGS.TS. Cao Văn Liên

Cuốn sách "Lịch sử 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới" tập hợp những tư liệu lịch sử quý giá trình bày một cách ngắn gọn, súc tích những nét cơ bản về lịch sử ...

Lượt xem: 98

Lượt tải: 5

Người đăng: Nguyễn Trí Đức

Ngày đăng: 24/11/2016

Chi tiết
0.56358 sec| 593.43 kb