Đăng ký Đăng nhập với Googleplus

Sản phẩm thành viên Vu Ngoc Binh

Hồ sơ chi tiết nhà ở tư nhân 4.5x17.3

Hồ sơ chi tiết nhà ở tư nhân 4.5x17.3

Hồ sơ chi tiết nhà ở tư nhân 4.5x17.3 bao gồm: + Chi tiết mặt bằng + Chi tiết mặt cắt + Chi tiết mặt đứng + Chi tiết bếp + Chi tiết cấp điện + Chi tiết cấp thoát nước + Chi tiết cầu thang + Chi tiết cửa + Chi tiết tự hoại + Chi tiết WC

Lượt xem: 30

Lượt tải: 0

Người đăng: Vu Ngoc Binh

Ngày đăng: 03/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết nhà ở tư nhân 8.5x22.3

Hồ sơ chi tiết nhà ở tư nhân 8.5x22.3

Hồ sơ chi tiết nhà ở tư nhân 8.5x22.3 bao gồm: + Chi tiết MB tổng thể + Chi tiết mặt bằng + Chi tiết mặt cắt + Chi tiết mặt đứng + Chi tiết cổng + Chi tiết cửa + Chi tiết kết cấu: móng, lanh tô, đà kiềng, dầm,..

Lượt xem: 20

Lượt tải: 0

Người đăng: Vu Ngoc Binh

Ngày đăng: 03/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết nhà ở gia đình 5x17.8

Hồ sơ chi tiết nhà ở gia đình 5x17.8

Hồ sơ chi tiết nhà ở gia đình 5x17.8 bao gồm: + Chi tiết mặt bằng + Chi tiết mặt cắt + Chi tiết mặt đứng + Chi tiết cầu thang + Chi tiết WC + Chi tiết kết cấu: móng, cột, đà kiềng, sàn,..

Lượt xem: 18

Lượt tải: 0

Người đăng: Vu Ngoc Binh

Ngày đăng: 03/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ kết cấu nhà ở gia đình 4.1x19.25

Hồ sơ kết cấu nhà ở gia đình 4.1x19.25

Hồ sơ kết cấu nhà ở gia đình 4.1x19.25 bao gồm: + Chi tiết mặt bằng các tầng + Chi tiết bố trí điện + Chi tiết kết cấu móng, dầm,...

Lượt xem: 14

Lượt tải: 1

Người đăng: Vu Ngoc Binh

Ngày đăng: 03/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết nhà ở gia đình 8.9x15

Hồ sơ chi tiết nhà ở gia đình 8.9x15

Hồ sơ chi tiết nhà ở gia đình 8.9x15 bao gồm: + Chi tiết mặt bằng + Chi tiết mặt cắt + Chi tiết mặt đứng + Chi tiết cầu thang + Chi tiết cổng, tường rào + Chi tiết cửa + Chi tiết mặt bằng lát nền

Lượt xem: 36

Lượt tải: 0

Người đăng: Vu Ngoc Binh

Ngày đăng: 03/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết nhà ở tư nhân 11.1x17.5

Hồ sơ chi tiết nhà ở tư nhân 11.1x17.5

Hồ sơ chi tiết nhà ở tư nhân 11.1x17.5 bao gồm: + Chi tiết mặt bằng tổng thể + Chi tiết mặt bằng + Chi tiết mặt cắt + Chi tiết mặt đứng + Chi tiết kết cấu + Chi tiết cấp điện + Chi tiết cấp thoát nước + Chi tiết tự hoại

Lượt xem: 32

Lượt tải: 0

Người đăng: Vu Ngoc Binh

Ngày đăng: 03/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế đường ấp 4 xã Tà Lài - huyện Tân Phú

Hồ sơ thiết kế đường ấp 4 xã Tà Lài - huyện Tân Phú

Hồ sơ thiết kế đường ấp 4 xã Tà Lài - huyện Tân Phú bao gồm: + Bình đồ thiết kế + Trắc dọc tuyến + Mặt cắt dọc + Chi tiết cống

Lượt xem: 21

Lượt tải: 0

Người đăng: Vu Ngoc Binh

Ngày đăng: 03/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế đường Bàu Mã huyện Tân Phú

Hồ sơ thiết kế đường Bàu Mã huyện Tân Phú

Hồ sơ thiết kế đường Bàu Mã huyện Tân Phú bao gồm: + Bình đồ thiết kế + Trắc dọc tuyến + Chi tiết mặt cắt ngang + Cốt thép cống

Lượt xem: 20

Lượt tải: 0

Người đăng: Vu Ngoc Binh

Ngày đăng: 03/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết nhà ở gia đình 3.9x15.4

Hồ sơ chi tiết nhà ở gia đình 3.9x15.4

Hồ sơ chi tiết nhà ở gia đình 3.9x15.4 bao gồm: + Chi tiết mặt bằng + Chi tiết mặt cắt + Chi tiết mặt đứng + Chi tiết bể tự hoại + Chi tiết bố trí điện + Chi tiết cổng + Chi tiết cửa + Chi tiết kết cấu

Lượt xem: 20

Lượt tải: 0

Người đăng: Vu Ngoc Binh

Ngày đăng: 03/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết nhà ở gia đình 3.9x11.55

Hồ sơ chi tiết nhà ở gia đình 3.9x11.55

Hồ sơ chi tiết nhà ở gia đình 3.9x11.55 bao gồm: + Chi tiết mặt bằng + Chi tiết mặt cắt + Chi tiết mặt đứng + Chi tiết hầm tự hoại + Chi tiết cửa

Lượt xem: 15

Lượt tải: 1

Người đăng: Vu Ngoc Binh

Ngày đăng: 03/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế một số mẫu cổng, tường rào cho trụ sở làm việc

Hồ sơ thiết kế một số mẫu cổng, tường rào cho trụ sở làm việc

Hồ sơ thiết kế một số mẫu cổng, tường rào cho trụ sở làm việc bao gồm: + Chi tiết mặt đứng + Chi tiết mặt cắt + Chi tiết kết cấu

Lượt xem: 682

Lượt tải: 1

Người đăng: Vu Ngoc Binh

Ngày đăng: 03/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết nhà ở tư nhân 4.8x12

Hồ sơ chi tiết nhà ở tư nhân 4.8x12

Hồ sơ chi tiết nhà ở tư nhân 4.8x12 bao gồm: + Chi tiết mặt bằng + Chi tiết mặt cắt + Chi tiết mặt đứng + Chi tiết cửa + Chi tiết dầm + Chi tiết mặt bằng lát gạch + Chi tiết mặt bằng sàn, lanh tô ...

Lượt xem: 33

Lượt tải: 0

Người đăng: Vu Ngoc Binh

Ngày đăng: 03/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết nhà máy chế biến sản xuất gia công và kinh doanh gỗ , các loại hàng gia dụng nội ngoại thất

Hồ sơ chi tiết nhà máy chế biến sản xuất gia công và kinh doanh gỗ , các loại hàng gia dụng nội ngoại thất

Hồ sơ chi tiết nhà máy chế biến sản xuất gia công và kinh doanh gỗ , các loại hàng gia dụng nội ngoại thất bao gồm đầy đủ kiến trúc, kết cấu và điện nước của các khu: + Nhà xưởng A + Nhà văn phòng + Nhà ăn + Nhà bảo vệ + Nhà điều hành điện +...

Lượt xem: 198

Lượt tải: 0

Người đăng: Vu Ngoc Binh

Ngày đăng: 03/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết nhà ở gia đình 4.8x13

Hồ sơ chi tiết nhà ở gia đình 4.8x13

Hồ sơ chi tiết nhà ở gia đình 4.8x13 bao gồm: + Chi tiết mặt bằng + Chi tiết mặt cắt + Chi tiết mặt đứng + Chi tiết kết cấu

Lượt xem: 20

Lượt tải: 0

Người đăng: Vu Ngoc Binh

Ngày đăng: 03/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ kết cấu nhà ở gia đình 4.5x16.5

Hồ sơ kết cấu nhà ở gia đình 4.5x16.5

Hồ sơ kết cấu nhà ở gia đình 4.5x16.5 bao gồm: + Kết cấu móng, + Chi tiết bể tự hoại + Chi tiết MB bố trí nội thất + Chi tiết MB cấp thoát nước ...

Lượt xem: 22

Lượt tải: 0

Người đăng: Vu Ngoc Binh

Ngày đăng: 03/08/2016

Chi tiết
0.08992 sec| 585.234 kb