Đăng ký Đăng nhập với Googleplus

Sản phẩm thành viên David

Hồ sơ thiết kế hội trường 300 chỗ trụ sở UBND Xã hợp đồng

Hồ sơ thiết kế hội trường 300 chỗ trụ sở UBND Xã hợp đồng Tested

Hồ sơ thiết kế hội trường 300 chỗ trụ sở UBND Xã hợp đồng bao gồm: Mặt đứng+Mặt bằng+Mặt cắt+Báo cáo+Tờ trình thẩm định

Lượt xem: 1230

Lượt tải: 2

Người đăng: David

Ngày đăng: 11/04/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế nhà văn hóa thôn Giáp chi tiết 20.2x9.6

Hồ sơ thiết kế nhà văn hóa thôn Giáp chi tiết 20.2x9.6 Tested

Hồ sơ thiết kế nhà văn hóa thôn Giáp chi tiết 20.2x9.6 bao gồm: Mặt đứng+Mặt bằng+mặt cắt+Báo cáo+Thuyết minh

Lượt xem: 588

Lượt tải: 2

Người đăng: David

Ngày đăng: 11/04/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế nhà văn hóa thôn tả xã phú sơn chi tiết 18x11.4

Hồ sơ thiết kế nhà văn hóa thôn tả xã phú sơn chi tiết 18x11.4 Tested

Hồ sơ thiết kế nhà văn hóa thôn tả xã phú sơn chi tiết 18x11.4 bao gồm: mặt đứng+mặt bằng+ mặt cắt+báo cáo KTKT

Lượt xem: 344

Lượt tải: 2

Người đăng: David

Ngày đăng: 11/04/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế Hội trường đảng ủy HĐND,UBND xã Đông Phương Yên

Hồ sơ thiết kế Hội trường đảng ủy HĐND,UBND xã Đông Phương Yên Tested

Hồ sơ thiết kế Hội trường đảng ủy HĐND,UBND xã Đông Phương Yên bao gồm: Mặt đứng+Mặt bằng+Mặt cắt+Tờ trình+Báo cáo

Lượt xem: 313

Lượt tải: 3

Người đăng: David

Ngày đăng: 11/04/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế nhà văn hóa thôn hữu xã Phú Sơn chi tiết 18.3x8.3

Hồ sơ thiết kế nhà văn hóa thôn hữu xã Phú Sơn chi tiết 18.3x8.3 Tested

Hồ sơ thiết kế nhà văn hóa xã Phú Sơn chi tiết 18.3x8.3 bao gồm: Mặt đứng+mặt bằng+mặt cắt+Báo cáo KTKT

Lượt xem: 227

Lượt tải: 0

Người đăng: David

Ngày đăng: 11/04/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế hội trường trụ sở UBND Xã xuân mai

Hồ sơ thiết kế hội trường trụ sở UBND Xã xuân mai Tested

Hồ sơ thiết kế hội trường trụ sở UBND Xã xuân mai bao gồm: Mặt đứng+mặt bằng+mặt cắt+Điện nước

Lượt xem: 839

Lượt tải: 1

Người đăng: David

Ngày đăng: 11/04/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế nhà làm việc trụ sở công an huyện Tuy Đức chi tiết 25.8x13.9

Hồ sơ thiết kế nhà làm việc trụ sở công an huyện Tuy Đức chi tiết 25.8x13.9 Tested

Hồ sơ thiết kế nhà làm việc trụ sở công an huyện Tuy Đức chi tiết 25.8x13.9 bao gồm:Mặt đứng+Mặt bằng+mặt cắt+Điện nước+kết cấu

Lượt xem: 261

Lượt tải: 1

Người đăng: David

Ngày đăng: 11/04/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế nhà 4 tầng chi tiết 9x15.25

Hồ sơ thiết kế nhà 4 tầng chi tiết 9x15.25

Hồ sơ thiết kế nhà 4 tầng chi tiết 9x15.25 bao gồm: Mặt đứng+ Mặt bằng+Mặt cắt

Lượt xem: 139

Lượt tải: 0

Người đăng: David

Ngày đăng: 07/04/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế nhà phố Thành phố Vũng Tàu chi tiết 4.5x13.05

Hồ sơ thiết kế nhà phố Thành phố Vũng Tàu chi tiết 4.5x13.05

Hồ sơ thiết kế biệt thự Thành phố Vũng Tàu chi tiết 4.5x13.05 bao gồm: Mặt đứng+Mặt bằng+Mặt cắt

Lượt xem: 71

Lượt tải: 0

Người đăng: David

Ngày đăng: 07/04/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế nhà 3 tầng chi tiết 5.5x17.65

Hồ sơ thiết kế nhà 3 tầng chi tiết 5.5x17.65

Hồ sơ thiết kế nhà 3 tầng chi tiết 5.5x17.65 bao gồm: mặt đứng+mặt bằng+mặt cắt

Lượt xem: 43

Lượt tải: 0

Người đăng: David

Ngày đăng: 07/04/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế nhà chi tiết 4.1x13.78

Hồ sơ thiết kế nhà chi tiết 4.1x13.78

Hồ sơ thiết kế nhà chi tiết 4.1x13.78 bao gồm:Mặt đứng+Mặt bằng+Mặt cắt

Lượt xem: 21

Lượt tải: 0

Người đăng: David

Ngày đăng: 07/04/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế nhà chi tiết 7.9x13.8

Hồ sơ thiết kế nhà chi tiết 7.9x13.8

Hồ sơ thiết kế nhà chi tiết 7.9x13.8 bao gồm: Mặt đứng+Mặt bằng

Lượt xem: 14

Lượt tải: 0

Người đăng: David

Ngày đăng: 07/04/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế nhà chi tiết 3.8x8.2

Hồ sơ thiết kế nhà chi tiết 3.8x8.2

Hồ sơ thiết kế nhà chi tiết 3.8x8.2 bao gồm:Mặt đứng+Mặt bằng+Mặt cắt

Lượt xem: 59

Lượt tải: 0

Người đăng: David

Ngày đăng: 07/04/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế nhà 3 tầng chi tiết 5.7x7.9

Hồ sơ thiết kế nhà 3 tầng chi tiết 5.7x7.9 Tested

Hồ sơ thiết kế nhà 3 tầng chi tiết 5.7x7.9 bao gồm: Mặt đứng+Mặt bằng+Thang+Cửa

Lượt xem: 28

Lượt tải: 0

Người đăng: David

Ngày đăng: 07/04/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế nhà chi tiết 7x14.1

Hồ sơ thiết kế nhà chi tiết 7x14.1 Tested

Hồ sơ thiết kế nhà chi tiết 7x14.1 bao gồm: Mặt đứng+Mặt bằng+Kết cấu

Lượt xem: 68

Lượt tải: 0

Người đăng: David

Ngày đăng: 07/04/2016

Chi tiết
0.03729 sec| 589.047 kb