Đăng ký Đăng nhập với Googleplus

Sản phẩm thành viên Hoang Nam Kts

Đồ án kiến trúc thiết kế kiến trúc nhà khách

Đồ án kiến trúc thiết kế kiến trúc nhà khách

Đồ án kiến trúc thiết kế kiến trúc nhà khách bao gồm: + Chi tiết mặt bằng + Chi tiết mặt cắt + Chi tiết mặt đứng

Lượt xem: 40

Lượt tải: 0

Người đăng: Hoang Nam Kts

Ngày đăng: 19/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết biệt thự phố 8x20 kiểu Pháp

Hồ sơ chi tiết biệt thự phố 8x20 kiểu Pháp

Hồ sơ chi tiết biệt thự phố 8x20 kiểu Pháp bao gồm: + Chi tiết mặt bằng + Chi tiết mặt cắt + Chi tiết mặt đứng

Lượt xem: 113

Lượt tải: 0

Người đăng: Hoang Nam Kts

Ngày đăng: 19/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết biệt thự 11x12 kiểu cổ

Hồ sơ chi tiết biệt thự 11x12 kiểu cổ

Hồ sơ chi tiết biệt thự 11x12 kiểu cổ bao gồm: + Chi tiết mặt bằng + Chi tiết mặt cắt + Chi tiết mặt đứng

Lượt xem: 56

Lượt tải: 0

Người đăng: Hoang Nam Kts

Ngày đăng: 19/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết biệt thự kiến trúc kiểu Pháp 7x12

Hồ sơ chi tiết biệt thự kiến trúc kiểu Pháp 7x12

Hồ sơ chi tiết biệt thự kiến trúc kiểu Pháp 7x12 bao gồm: + Chi tiết mặt bằng + Chi tiết mặt cắt + Chi tiết mặt đứng + Chi tiết cầu thang + Chi tiết cửa + Chi tiết WC + Chi tiết kết cấu

Lượt xem: 139

Lượt tải: 1

Người đăng: Hoang Nam Kts

Ngày đăng: 19/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế biệt thự kiến trúc kiểu Pháp 10x15

Hồ sơ thiết kế biệt thự kiến trúc kiểu Pháp 10x15

Hồ sơ thiết kế biệt thự kiến trúc kiểu Pháp 10x15 bao gồm: + Chi tiết mặt bằng + Chi tiết mặt cắt + Chi tiết mặt đứng

Lượt xem: 103

Lượt tải: 0

Người đăng: Hoang Nam Kts

Ngày đăng: 19/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết biệt thự 8x8 kiểu Pháp

Hồ sơ chi tiết biệt thự 8x8 kiểu Pháp

Hồ sơ chi tiết biệt thự 8x8 kiểu Pháp bao gồm: + Chi tiết mặt bằng + Chi tiết mặt cắt + Chi tiết mặt đứng

Lượt xem: 52

Lượt tải: 0

Người đăng: Hoang Nam Kts

Ngày đăng: 19/08/2016

Chi tiết
Bản vẽ thiết kế kiến trúc nhà xe đại học Kiến trúc

Bản vẽ thiết kế kiến trúc nhà xe đại học Kiến trúc

Bản vẽ thiết kế kiến trúc nhà xe đại học Kiến trúc bao gồm: + Chi tiết dầm, sàn + Chi tiết giằng, sắt sàn ...

Lượt xem: 94

Lượt tải: 1

Người đăng: Hoang Nam Kts

Ngày đăng: 19/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế chung cư 14 tầng

Hồ sơ thiết kế chung cư 14 tầng

Hồ sơ thiết kế chung cư 14 tầng bao gồm: + Chi tiết mặt bằng + Chi tiết mặt cắt + Chi tiết mặt đứng

Lượt xem: 103

Lượt tải: 0

Người đăng: Hoang Nam Kts

Ngày đăng: 19/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế mẫu biệt thự ven sông

Hồ sơ thiết kế mẫu biệt thự ven sông

Hồ sơ thiết kế mẫu biệt thự ven sông bao gồm: + Chi tiết mặt bằng + Chi tiết mặt cắt + Chi tiết mặt đứng + Chi tiết cửa + Cảnh quan cây xanh + Chi tiết trần, lát sàn

Lượt xem: 33

Lượt tải: 0

Người đăng: Hoang Nam Kts

Ngày đăng: 19/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết thiết kế nhà hiệu bộ trường học

Hồ sơ chi tiết thiết kế nhà hiệu bộ trường học

Hồ sơ chi tiết thiết kế nhà hiệu bộ trường học bao gồm: + Chi tiết MB tổng thể + Chi tiết MB sân vườn + Chi tiết mặt bằng + Chi tiết mặt cắt + Chi tiết mặt đứng + Chi tiết cầu thang + Chi tiết cửa + Chi tiết WC

Lượt xem: 141

Lượt tải: 0

Người đăng: Hoang Nam Kts

Ngày đăng: 19/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế chi tiết nhà ở gia đình 5x20

Hồ sơ thiết kế chi tiết nhà ở gia đình 5x20

Hồ sơ thiết kế chi tiết nhà ở gia đình 5x20 bao gồm: + Chi tiết mặt bằng + Chi tiết mặt cắt + Chi tiết mặt đứng + Chi tiết trần + Chi tiết sân vườn + Chi tiết cầu thang + Chi tiết ban công + Chi tiết bacony

Lượt xem: 38

Lượt tải: 0

Người đăng: Hoang Nam Kts

Ngày đăng: 19/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết nhà ở hộ gia đình 5x21

Hồ sơ chi tiết nhà ở hộ gia đình 5x21

Hồ sơ chi tiết nhà ở hộ gia đình 5x21 bao gồm: + Chi tiết mặt bằng + Chi tiết mặt cắt + Chi tiết mặt đứng + Chi tiết tường rào + Chi tiết phòng khách, ngủ, bếp+nhà ăn + Chi tiết MB bố trí vật dụng tầng trệt + Chi tiết cửa + Chi tiết WC ...

Lượt xem: 23

Lượt tải: 0

Người đăng: Hoang Nam Kts

Ngày đăng: 19/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết trường mẫu giáo xã Trà Tân

Hồ sơ chi tiết trường mẫu giáo xã Trà Tân

Hồ sơ chi tiết trường mẫu giáo xã Trà Tân bao gồm: + Chi tiết mặt bằng + Chi tiết mặt cắt + Chi tiết mặt đứng + Chi tiết điện + Chi tiết nước + Chi tiết cầu thang + Chi tiết cửa + Chi tiết WC + Chi tiết tự hoại

Lượt xem: 29

Lượt tải: 1

Người đăng: Hoang Nam Kts

Ngày đăng: 19/08/2016

Chi tiết
Đồ án thiết kế kiến trúc nhà ở gia đình 6x11.6

Đồ án thiết kế kiến trúc nhà ở gia đình 6x11.6

Đồ án thiết kế kiến trúc nhà ở gia đình 6x11.6 bao gồm: + Chi tiết mặt bằng + Chi tiết mặt cắt + Chi tiết mặt đứng + Chi tiết móng

Lượt xem: 35

Lượt tải: 0

Người đăng: Hoang Nam Kts

Ngày đăng: 19/08/2016

Chi tiết
Đồ án tốt nghiệp thiết kế nhà xưởng

Đồ án tốt nghiệp thiết kế nhà xưởng

Đồ án tốt nghiệp thiết kế nhà xưởng bao gồm: + Chi tiết mặt bằng + Chi tiết mặt cắt + Chi tiết mặt đứng

Lượt xem: 45

Lượt tải: 0

Người đăng: Hoang Nam Kts

Ngày đăng: 19/08/2016

Chi tiết
0.15325 sec| 584.188 kb