Đăng ký Đăng nhập với Googleplus

Sản phẩm thành viên Hoangkts

Bản vẽ nhà phố hiện đại 5X18 FREE

Bản vẽ nhà phố hiện đại 5X18 FREE

Hồ sơ thiết kế chi tiết đẩy đủ: Kiến trúc + Kết cấu + Điện nước + Phối cảnh.

Lượt xem: 6265

Lượt tải: 913

Người đăng: Hoangkts

Ngày đăng: 07/11/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế kiến trúc nhà 11 tầng

Hồ sơ thiết kế kiến trúc nhà 11 tầng

Hồ sơ thiết kế kiến trúc nhà 11 tầng bao gồm: + Chi tiết mặt bằng + Chi tiết mặt cắt + Chi tiết mặt đứng

Lượt xem: 61

Lượt tải: 0

Người đăng: Hoangkts

Ngày đăng: 10/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế kiến trúc trường học

Hồ sơ thiết kế kiến trúc trường học

Hồ sơ thiết kế kiến trúc trường học bao gồm: + Chi tiết mặt bằng + Chi tiết mặt cắt + Chi tiết mặt đứng

Lượt xem: 176

Lượt tải: 0

Người đăng: Hoangkts

Ngày đăng: 10/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế cống thoát nước mẫu

Hồ sơ thiết kế cống thoát nước mẫu

Hồ sơ thiết kế cống thoát nước mẫu bao gồm: + Mặt bằng tổng thể + Chi tiết cống thoát nước

Lượt xem: 108

Lượt tải: 6

Người đăng: Hoangkts

Ngày đăng: 10/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế cổng tường rào mẫu

Hồ sơ thiết kế cổng tường rào mẫu

Hồ sơ thiết kế cổng tường rào mẫu bao gồm: + Mặt bằng định vị xây dựng + Chi tiết kiến trúc + Chi tiết kết cấu ...

Lượt xem: 45

Lượt tải: 0

Người đăng: Hoangkts

Ngày đăng: 10/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế thi công cải tạo nâng cấp đường nội bộ di tích Biệt Điện tỉnh Đắk Lắk

Hồ sơ thiết kế thi công cải tạo nâng cấp đường nội bộ di tích Biệt Điện tỉnh Đắk Lắk

Hồ sơ thiết kế thi công cải tạo nâng cấp đường nội bộ di tích Biệt Điện tỉnh Đắk Lắk bao gồm: + Mặt bằng tổng thể đường + Chi tiết MB đáy bể, nắp bể ....

Lượt xem: 32

Lượt tải: 0

Người đăng: Hoangkts

Ngày đăng: 10/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết điện - nước nhà văn phòng Đắk Lắk

Hồ sơ chi tiết điện - nước nhà văn phòng Đắk Lắk

Hồ sơ chi tiết điện - nước nhà văn phòng Đắk Lắk bao gồm: + Chi tiết cấp điện + Chi tiết cấp thoát nước + Chi tiết bố trí thiết bị PCCC cầm tay + Chi tiết chống sét ...

Lượt xem: 31

Lượt tải: 0

Người đăng: Hoangkts

Ngày đăng: 10/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết điện -nước trụ sở công ty Sabeco Tây Nguyên

Hồ sơ chi tiết điện -nước trụ sở công ty Sabeco Tây Nguyên

Hồ sơ chi tiết điện -nước trụ sở công ty Sabeco Tây Nguyên bao gồm: + Chi tiết hệ thống cấp điện + Chi tiết cấp thoát nước + Chi tiết nhà bao che máy bơm + Chi tiết bố trí đèn ...

Lượt xem: 33

Lượt tải: 1

Người đăng: Hoangkts

Ngày đăng: 10/08/2016

Chi tiết
Chi tiết thiết kế đài nước, giếng khoan cho bệnh viện đa khoa

Chi tiết thiết kế đài nước, giếng khoan cho bệnh viện đa khoa

Chi tiết thiết kế đài nước, giếng khoan cho bệnh viện đa khoa bao gồm: + Chi tiết MB + Chi tiết mái + Chi tiết nắp + Chi tiết mặt cắt + Chi tiết móng + Chi tiết kết cấu ..

Lượt xem: 95

Lượt tải: 0

Người đăng: Hoangkts

Ngày đăng: 10/08/2016

Chi tiết
Chi tiết hệ thống M&E của trung tâm y tế dự phòng huyện Krông Bông

Chi tiết hệ thống M&E của trung tâm y tế dự phòng huyện Krông Bông

Chi tiết hệ thống M&E của trung tâm y tế dự phòng huyện Krông Bông bao gồm: + Chi tiết hệ thống cấp - thoát nước + Chi tiết cấp điện + Chi tiết hệ thống điện thoại, internet + Hệ thống PCCC + Chi tiết giếng khoan bể nước ngầm ...

Lượt xem: 18

Lượt tải: 0

Người đăng: Hoangkts

Ngày đăng: 10/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết chi cục thuế huyện Krông Nông

Hồ sơ chi tiết chi cục thuế huyện Krông Nông

Hồ sơ chi tiết chi cục thuế huyện Krông Nông bao gồm: + Chi tiết mặt bằng + Chi tiết mặt cắt + Chi tiết mặt đứng + Chi tiết kết cấu + CHi tiết cấp điện + Chi tiết cấp - thoát nước + Chi tiết PCCC

Lượt xem: 52

Lượt tải: 1

Người đăng: Hoangkts

Ngày đăng: 10/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết bệnh viện huyện Krong Buk

Hồ sơ chi tiết bệnh viện huyện Krong Buk

Hồ sơ cải tạo nhà khám, bệnh viện đa khoa huyện Krông BuK bao gồm: + Chi tiết cải tạo nhà khám + Chi tiết hệ thống điện - nước + Chi tiết hệ thống cung ứng oxi + Chi tiết hệ thống thông tin liên lạc

Lượt xem: 21

Lượt tải: 0

Người đăng: Hoangkts

Ngày đăng: 10/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết bệnh viện Việt Đức

Hồ sơ chi tiết bệnh viện Việt Đức

Hồ sơ chi tiết bệnh viện Việt Đức bao gofom: + Chi tiết kiến trúc khoa sản + Chi tiết kiến trúc khoa lây + Chi tiết nhà nội trú + Chi tiết cấp điện cho các khoa + Chi tiết cấp thoát nước cho các khoa

Lượt xem: 42

Lượt tải: 0

Người đăng: Hoangkts

Ngày đăng: 10/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết nhà bệnh viện - bệnh viện lao tỉnh Đắk Nông

Hồ sơ chi tiết nhà bệnh viện - bệnh viện lao tỉnh Đắk Nông

Hồ sơ chi tiết nhà bệnh viện - bệnh viện lao tỉnh Đắk Nông bao gồm: + Chi tiết mặt bằng + Chi tiết mặt cắt + Chi tiết mặt đứng + Hệ thống điện-nước + Hệ thống PCCC

Lượt xem: 20

Lượt tải: 0

Người đăng: Hoangkts

Ngày đăng: 10/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết điện-nước nhà văn phòng

Hồ sơ chi tiết điện-nước nhà văn phòng

Hồ sơ chi tiết điện-nước nhà văn phòng bao gồm: + Chi tiết MB cấp điện + Chi tiết MB cấp thoát nước + Chi tiết hệ thông internet, điện thoại ..

Lượt xem: 26

Lượt tải: 0

Người đăng: Hoangkts

Ngày đăng: 09/08/2016

Chi tiết
0.30434 sec| 584.719 kb