Đăng ký Đăng nhập với Googleplus

Sản phẩm thành viên Khuekts

Hồ sơ thiết kế nước quán karaoke

Hồ sơ thiết kế nước quán karaoke

Hồ sơ thiết kế cấp thoát nước quán karaoke bao gồm: Mặt bằng cấp thoát nước tầng 1,tầng lửng+ MB cấp thoát nước tầng hầm và bố trí bể tự hoại+MB bố trí bể nước ngầm+Mặt bằng,mặt cắt hầm đựng bồn chứa+ Sơ đồ trục đứng cấp thoát nước

Lượt xem: 390

Lượt tải: 1

Người đăng: Khuekts

Ngày đăng: 23/04/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế phần cấp nước nhà mẫu giáo trường mầm non trung đoàn không quân 910

Hồ sơ thiết kế phần cấp nước nhà mẫu giáo trường mầm non trung đoàn không quân 910 Tested

Hồ sơ thiết kế phần cấp nước nhà mẫu giáo trường mầm non trung đoàn không quân 910 bao gồm: Chi tiết bệ đặt máy bơm+ Chi tiết hầm tự hoại+Cấp thoát nước nhà bếp+MB cấp thoát nước, sơ đồ không gian cấp thoát nước nhà hành chính+ Bảng thống kê vật tư...

Lượt xem: 188

Lượt tải: 0

Người đăng: Khuekts

Ngày đăng: 23/04/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế UBND xã Hải Phương-Hải Hậu-Nam Định

Hồ sơ thiết kế UBND xã Hải Phương-Hải Hậu-Nam Định Tested

Hồ sơ thiết kế UBND xã Hải Phương-Hải Hậu-Nam Định bao gồm: Mặt đứng+Mặt bằng+mặt cắt+thuyết minh+ mb bố trí lanh tô các tầng+mb cấu kiện+mb bố trí thép+mb móng+chi tiết kung+chi tiết dầm+chi tiết thang,khu vệ sinh+ thống kê thép

Lượt xem: 95

Lượt tải: 0

Người đăng: Khuekts

Ngày đăng: 23/04/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế chi cục thuế huyện AKA tỉnh Đắc Lắc

Hồ sơ thiết kế chi cục thuế huyện AKA tỉnh Đắc Lắc Tested

Hồ sơ thiết kế chi cục thuế huyện AKA tỉnh Đắc Lắc bao gồm: MẶT ĐỨNG+MẶT BẰNG+MẶT CẮT+ CẤP THOÁT NƯỚC

Lượt xem: 91

Lượt tải: 1

Người đăng: Khuekts

Ngày đăng: 23/04/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế trụ sở đảng ủy xã KRONG PA huyện Sơn Hòa

Hồ sơ thiết kế trụ sở đảng ủy xã KRONG PA huyện Sơn Hòa Tested

Hồ sơ thiết kế trụ sở đảng ủy xã KRONG PA huyện Sơn Hòa bao gồm:Mặt đứng+ Mặt bằng+mặt cắt+phối cảnh+Thuyết minh+ Mặt bằng cấp điện tầng 1,tầng 2+ Sơ đồ nguyên lý cấp điện tầng 1,tầng 2+ chi tiết móng cột+cột đèn+MB cấp nước lên bồn innox+sơ đồ không...

Lượt xem: 165

Lượt tải: 0

Người đăng: Khuekts

Ngày đăng: 23/04/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế trụ sở HĐND&UBND xã Xuân Phương

Hồ sơ thiết kế trụ sở HĐND&UBND xã Xuân Phương Tested

Hồ sơ thiết kế trụ sở HĐND&UBND xã Xuân Phương bao gồm: -Hạng mục khối nhà chính: Mặt bằng móng+MB móng đá chẻ+MB đà kiềng móng+MB thép móng+Chi tiết CT1- móngM3,M4+Bố trí thép dầm+MB dầm sàn+Bố trí thép cột+MB định vị cột+Mặt cắt bố trí thép...

Lượt xem: 64

Lượt tải: 0

Người đăng: Khuekts

Ngày đăng: 23/04/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế nhà trưng bày sản phẩm chi tiết 5.38x20

Hồ sơ thiết kế nhà trưng bày sản phẩm chi tiết 5.38x20 Tested

Hồ sơ thiết kế nhà trưng bày sản phẩm chi tiết 5.38x20 bao gồm: mặt đứng+mặt bằng+mặt cắt+kết cấu móng

Lượt xem: 153

Lượt tải: 0

Người đăng: Khuekts

Ngày đăng: 23/04/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế nhà công vụ giáo viên trường THCS EA Sin

Hồ sơ thiết kế nhà công vụ giáo viên trường THCS EA Sin Tested

Hồ sơ thiết kế nhà công vụ giáo viên trường THCS EA Sin bao gồm: Mặt đứng+ Mặt bằng +mặt cắt+ chi tiết cửa+ điện nước

Lượt xem: 199

Lượt tải: 1

Người đăng: Khuekts

Ngày đăng: 23/04/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế điện nước nhà công vụ huyện Krong Năng

Hồ sơ thiết kế điện nước nhà công vụ huyện Krong Năng Tested

Hồ sơ thiết kế nhà công vụ huyện Krong Năng bao gồm: mặt đứng+mặt bằng+mặt cắt +cấp điện+ mặt bằng cấp nước+thống kê cốt thép+mb thoát nước+ chống sét

Lượt xem: 63

Lượt tải: 0

Người đăng: Khuekts

Ngày đăng: 23/04/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế nhà kỹ thuật nghiệp vụ

Hồ sơ thiết kế nhà kỹ thuật nghiệp vụ Tested

Hồ sơ thiết kế nhà kỹ thuật nghiệp vụ bao gồm: mặt đứng+mặt bằng+mặt cắt

Lượt xem: 32

Lượt tải: 0

Người đăng: Khuekts

Ngày đăng: 23/04/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế nhà bệnh viện Lão tỉnh Đắc Nông

Hồ sơ thiết kế nhà bệnh viện Lão tỉnh Đắc Nông Tested

Hồ sơ thiết kế nhà bệnh viện Lão tỉnh Đắc Nông bao gồm: Mặt đứng+ Mặt bằng+Mặt cắt

Lượt xem: 47

Lượt tải: 0

Người đăng: Khuekts

Ngày đăng: 23/04/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế nhà  văn phòng chi tiết 9.8x12.5

Hồ sơ thiết kế nhà văn phòng chi tiết 9.8x12.5 Tested

Hồ sơ thiết kế nhà văn phòng chi tiết 9.8x12.5 bao gồm: Mặt đứng+ mặt bằng+mặt cắt+điện nước

Lượt xem: 48

Lượt tải: 0

Người đăng: Khuekts

Ngày đăng: 23/04/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế nhà ăn bộ đội biên phòng

Hồ sơ thiết kế nhà ăn bộ đội biên phòng Tested

Hồ sơ thiết kế nhà ăn bộ đội biên phòng bao gồm: mặt đứng+mặt bằng+mặt cắt+điện nước

Lượt xem: 57

Lượt tải: 0

Người đăng: Khuekts

Ngày đăng: 23/04/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế nhà ở bán trú và khu phụ trợ trường tiểu học Pung Luông

Hồ sơ thiết kế nhà ở bán trú và khu phụ trợ trường tiểu học Pung Luông Tested

Hồ sơ thiết kế nhà ở bán trú và khu phụ trợ trường tieru học Pung Luông bao gồm: Mặt đứng+mặt bằng+mặt cắt+bảng thống kê thép+ chi tiết vì kéo+bảng thống kê thép+ chi tiết cửa+chi tiết rãnh thoát nước

Lượt xem: 59

Lượt tải: 0

Người đăng: Khuekts

Ngày đăng: 23/04/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế kết cấu hạng mục nhà ăn của nhà điều hành sản xuất Lai Châu

Hồ sơ thiết kế kết cấu hạng mục nhà ăn của nhà điều hành sản xuất Lai Châu Tested

Hồ sơ thiết kế hạng mục nhà ăn của nhà điều hành sản xuất Lai Châu bao gồm: mb cọc+chi tiết cọc thí nghiệm+chi tiết cọc đại trà+mb đài cọc+chi tiết đài cọc,giằng móng+mb kết cấu sàn+mb cốt thép+chi tiết dầm+chi tiết thang bộ+chi tiết bể tự hoại+chi...

Lượt xem: 29

Lượt tải: 0

Người đăng: Khuekts

Ngày đăng: 23/04/2016

Chi tiết
0.03774 sec| 594.273 kb