Đăng ký Đăng nhập với Googleplus

Sản phẩm thành viên Da Nang

Bản thiết kế nhà 1 tầng chi tiết 5x32

Bản thiết kế nhà 1 tầng chi tiết 5x32

Hồ sơ thiết kế nhà 1 tầng chi tiết 5x32 bao gồm:Mặt đứng+Mặt bằng+Mặt cắt

Lượt xem: 47

Lượt tải: 0

Người đăng: Da Nang

Ngày đăng: 22/03/2016

Chi tiết
Bản thiết kế nhà 1 tầng chi tiết 5.8x25.1

Bản thiết kế nhà 1 tầng chi tiết 5.8x25.1

Hồ sơ thiết kế nhà 1 tầng chi tiết 5.8x25.1 bao gồm:Mặt đứng+Mặt bằng

Lượt xem: 31

Lượt tải: 0

Người đăng: Da Nang

Ngày đăng: 22/03/2016

Chi tiết
Bản thiết kế nhà 1 tầng chi tiết 4.5x6.58

Bản thiết kế nhà 1 tầng chi tiết 4.5x6.58

Hồ sơ thiết kế nhà 1 tầng chi tiết 4.5x6.58 bao gồm:Mặt đứng+Mặt bằng+Mắt cắt

Lượt xem: 83

Lượt tải: 0

Người đăng: Da Nang

Ngày đăng: 22/03/2016

Chi tiết
Bản thiết kế nhà phố chi tiết 5.5x10.5

Bản thiết kế nhà phố chi tiết 5.5x10.5

Hồ sơ thiết kế nhà phố chi tiết 5.5x10.5 bao gồm:Mặt đứng+Mặt bằng

Lượt xem: 170

Lượt tải: 0

Người đăng: Da Nang

Ngày đăng: 22/03/2016

Chi tiết
Bản thiết kế nhà chi tiết 8.5x22.3

Bản thiết kế nhà chi tiết 8.5x22.3 Tested

Hồ sơ thiết kế nhà chi tiết 8.5x22.3 bao gồm:Mặt đứng+Mặt bằng+Mặt cắt+Chi tiết cửa sổ+Kết cấu

Lượt xem: 143

Lượt tải: 0

Người đăng: Da Nang

Ngày đăng: 22/03/2016

Chi tiết
Bản thiết kế trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tân phú

Bản thiết kế trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tân phú Tested

Hồ sơ thiết kế trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tân phú bao gồm:Mặt đứng+Mặt bằng+Mặt cắt+Chi tiết cửa

Lượt xem: 112

Lượt tải: 1

Người đăng: Da Nang

Ngày đăng: 21/03/2016

Chi tiết
Bản  thiết kế quán hủ tiếu Nam Vang

Bản thiết kế quán hủ tiếu Nam Vang Tested

Hồ sơ thiết kế quán hủ tiếu Nam Vang bao gồm:Mặt đứng+Mặt bằng+Mặt cắt

Lượt xem: 129

Lượt tải: 0

Người đăng: Da Nang

Ngày đăng: 21/03/2016

Chi tiết
Bản thiết kế nhà chi tiết 5x20.5

Bản thiết kế nhà chi tiết 5x20.5

Hồ sơ thiết kế nhà chi tiết 5x20.5 bao gồm:Mặt đứng+Mặt bằng+Mặt cắt

Lượt xem: 26

Lượt tải: 0

Người đăng: Da Nang

Ngày đăng: 21/03/2016

Chi tiết
Bản thiết kế nhà chi tiết 4.8x13

Bản thiết kế nhà chi tiết 4.8x13 Tested

Hồ sơ thiết kế nhà chi tiết 4.8x13 bao gồm:Mặt đứng+Mặt bằng+Mặt cắt

Lượt xem: 115

Lượt tải: 0

Người đăng: Da Nang

Ngày đăng: 21/03/2016

Chi tiết
Bản thiết kế văn phòng chi tiết 6.3x16.5

Bản thiết kế văn phòng chi tiết 6.3x16.5 Tested

Hồ sơ thiết kế văn phòng chi tiết 6.3x16.5 bao gồm:Mặt đứng+Mặt bằng+Mặt cắt+Cửa

Lượt xem: 65

Lượt tải: 0

Người đăng: Da Nang

Ngày đăng: 21/03/2016

Chi tiết
Bản thiết kế nhà chi tiết 9.4x9.5

Bản thiết kế nhà chi tiết 9.4x9.5 Tested

Hồ sơ thiết kế nhà chi tiết 9.4x9.5 bao gồm: Mặt đứng+Mặt bằng+Mặt cắt

Lượt xem: 34

Lượt tải: 0

Người đăng: Da Nang

Ngày đăng: 21/03/2016

Chi tiết
Bản thiết kế nhà chi tiết 3.8x12

Bản thiết kế nhà chi tiết 3.8x12 Tested

Hồ sơ thiết kế nhà chi tiết 3.8x12 bao gồm:Mặt đứng+Mặt bằng+Mặt cắt+Cầu thang

Lượt xem: 54

Lượt tải: 0

Người đăng: Da Nang

Ngày đăng: 21/03/2016

Chi tiết
Bản thiết kế nhà vệ sinh trường mẫu giáo phước hưng

Bản thiết kế nhà vệ sinh trường mẫu giáo phước hưng Tested

Hồ sơ thiết kế nhà vệ sinh trường mẫu giáo phước hưng bao gồm:Mặt đứng+Mặt bằng+Mặt cắt

Lượt xem: 37

Lượt tải: 0

Người đăng: Da Nang

Ngày đăng: 18/03/2016

Chi tiết
Bản thiết kế trung tâm hội nghị Bà rịa Vũng Tàu

Bản thiết kế trung tâm hội nghị Bà rịa Vũng Tàu Tested

Hồ sơ thiết kế trung tâm hội nghị Bà rịa Vũng Tàu chi tiết 84x69 bao gồm: Mặt đứng+Mặt bằng

Lượt xem: 47

Lượt tải: 0

Người đăng: Da Nang

Ngày đăng: 18/03/2016

Chi tiết
Bản  thiết kế nhà ở gia đình chi tiết 7.5x14

Bản thiết kế nhà ở gia đình chi tiết 7.5x14

Hồ sơ thiết kế nhà ở gia đình chi tiết 7.5x14 bao gồm: Mặt đứng+Mặt bằng

Lượt xem: 132

Lượt tải: 0

Người đăng: Da Nang

Ngày đăng: 18/03/2016

Chi tiết
0.62199 sec| 581.758 kb