Đăng ký Đăng nhập với Googleplus

Sản phẩm thành viên hieuks

Bản vẽ chung cư - Full hstk LAKESIDE TOWER

Bản vẽ chung cư - Full hstk LAKESIDE TOWER

Full hstk: Kiến trúc + Kết cấu + Điện + Nước + Thuyết Minh.

Lượt xem: 7448

Lượt tải: 1539

Người đăng: hieuks

Ngày đăng: 14/06/2016

Chi tiết
Bản vẽ nhà 3 tầng chi tiết 10x12

Bản vẽ nhà 3 tầng chi tiết 10x12 Tested

Hồ sơ thiết kế nhà 3 tầng chi tiết 10x12 bao gồm: mặt đứng+mặt bằng+Mặt cắt

Lượt xem: 257

Lượt tải: 0

Người đăng: hieuks

Ngày đăng: 01/04/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế nhà ở kết hợp văn phòng chi tiết 6.34x10

Hồ sơ thiết kế nhà ở kết hợp văn phòng chi tiết 6.34x10

Hồ sơ thiết kế nhà ở kết hợp văn phòng chi tiết 6.34x10 bao gồm: Mặt đứng+Mặt bằng+Mặt cắt

Lượt xem: 64

Lượt tải: 0

Người đăng: hieuks

Ngày đăng: 01/04/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế nhà chi tiết 5.8x10.7

Hồ sơ thiết kế nhà chi tiết 5.8x10.7 Tested

Hồ sơ thiết kế nhà chi tiết 5.8x10.7 bao gồm: Mặt đứng+Mặt bằng+Mặt cắt+Chi tiết cánh Cổng+Cửa

Lượt xem: 129

Lượt tải: 0

Người đăng: hieuks

Ngày đăng: 01/04/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế nhà chi tiết 5.2x15.6

Hồ sơ thiết kế nhà chi tiết 5.2x15.6

Hồ sơ thiết kế nhà chi tiết 5.2x15.6 bao gồm: Mặt đứng+Mặt bằng+Mặt cắt+Cửa

Lượt xem: 32

Lượt tải: 0

Người đăng: hieuks

Ngày đăng: 01/04/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế nhà 3 tầng chi tiết 4.9x12.4

Hồ sơ thiết kế nhà 3 tầng chi tiết 4.9x12.4

Hồ sơ thiết kế nhà 3 tầng chi tiết 4.9x12.4 bao gồm: Mặt đứng+ Mặt bằng+Mặt cắt

Lượt xem: 25

Lượt tải: 0

Người đăng: hieuks

Ngày đăng: 01/04/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế nhà 4 tầng chi tiết 4.2x11.9

Hồ sơ thiết kế nhà 4 tầng chi tiết 4.2x11.9

Hồ sơ thiết kế nhà 4 tầng chi tiết 4.2x11.9 bao gồm: Mặt bằng+Mặt cắt

Lượt xem: 33

Lượt tải: 0

Người đăng: hieuks

Ngày đăng: 01/04/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế nhà 2 tầng chi tiết 7x8.5

Hồ sơ thiết kế nhà 2 tầng chi tiết 7x8.5

Hồ sơ thiết kế nhà 2 tầng chi tiết 7x8.5 bao gồm: Mặt cắt+Mặt bằng+Chi tiết cửa

Lượt xem: 717

Lượt tải: 0

Người đăng: hieuks

Ngày đăng: 01/04/2016

Chi tiết
Bản vẽ nhà chi tiết 7.48x7.85

Bản vẽ nhà chi tiết 7.48x7.85

Hồ sơ thiết kế nhà 3 tầng chi tiết 7.48x7.85 bao gồm: Mặt đứng+Mặt cắt+Mặt bằng

Lượt xem: 23

Lượt tải: 0

Người đăng: hieuks

Ngày đăng: 01/04/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế nhà riêng chi tiết 5.9x9.75

Hồ sơ thiết kế nhà riêng chi tiết 5.9x9.75

Hồ sơ thiết kế nhà riêng chi tiết 5.9x9.75 bao gồm: Mặt đứng+Mặt bằng+Mặt cắt+Chi tiết cửa+Kết cấu

Lượt xem: 16

Lượt tải: 0

Người đăng: hieuks

Ngày đăng: 01/04/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế nhà chi tiết 3.75x14.53

Hồ sơ thiết kế nhà chi tiết 3.75x14.53

Hồ sơ thiết kế nhà chi tiết 3.75x14.53 bao gồm: Mặt đứng+Mặt bằng+Mặt cắt

Lượt xem: 73

Lượt tải: 1

Người đăng: hieuks

Ngày đăng: 01/04/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế nhà chi tiết 7.29x8.35

Hồ sơ thiết kế nhà chi tiết 7.29x8.35

Hồ sơ thiết kế nhà chi tiết 7.29x8.35 bao gồm:Mặt đứng+Mặt bằng+mặt cắt

Lượt xem: 16

Lượt tải: 0

Người đăng: hieuks

Ngày đăng: 01/04/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế nhà 5 tầng chi tiết 3.3x9.89

Hồ sơ thiết kế nhà 5 tầng chi tiết 3.3x9.89 Tested

Hồ sơ thiết kế nhà 5 tầng chi tiết 3.3x9.89 bao gồm: Mặt đứng+Mặt bằng+Mặt cắt+Điện

Lượt xem: 80

Lượt tải: 0

Người đăng: hieuks

Ngày đăng: 01/04/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế nhà 3 tầng chi tiết 3.15x15

Hồ sơ thiết kế nhà 3 tầng chi tiết 3.15x15

Hồ sơ thiết kế nhà 3 tầng chi tiết 3.15x15 bao gồm: Mặt đứng+Mặt bằng+Mặt cắt

Lượt xem: 27

Lượt tải: 0

Người đăng: hieuks

Ngày đăng: 01/04/2016

Chi tiết
Bản vẽ nhà 3 tầng chi tiết 5.18x10.68

Bản vẽ nhà 3 tầng chi tiết 5.18x10.68

Hồ sơ thiết kế nhà 3 tầng chi tiết 5.18x10.68 bao gồm: Mặt đứng+Mặt bằng+Mặt cắt

Lượt xem: 13

Lượt tải: 0

Người đăng: hieuks

Ngày đăng: 01/04/2016

Chi tiết
0.24997 sec| 583.977 kb