Đăng ký Đăng nhập với Googleplus

Sản phẩm thành viên manhkts

Bản thiết kế nhà ở 3 tầng chi tiết 9,3x9,9

Bản thiết kế nhà ở 3 tầng chi tiết 9,3x9,9 Tested

Hồ sơ thiết kế nhà ở 3 tầng chi tiết 9,3x9,9 bao gồm: -Mặt bằng -Mặt đứng -Mặt cắt -Chi tiết thang, của, WC -Nước

Lượt xem: 27

Lượt tải: 0

Người đăng: manhkts

Ngày đăng: 11/03/2016

Chi tiết
Bản thiết kế nhà phố quy nhơn 3 tầng

Bản thiết kế nhà phố quy nhơn 3 tầng

Hồ sơ thiết kế nhà phố quy nhơn 3 tầng Bao gồm: -Mặt đứng -Mặt bằng -Mặt cắt -Chi tiết của, WC

Lượt xem: 19

Lượt tải: 0

Người đăng: manhkts

Ngày đăng: 11/03/2016

Chi tiết
Bản thiết kế nhà 3 tầng chi tiết 5.1x16.3

Bản thiết kế nhà 3 tầng chi tiết 5.1x16.3

Hồ sơ thiết kế nhà 3 tầng chi tiết 5.1x16.3 bao gồm: -Mặt bằng mái,các tầng -Mặt đứng:chính+ bên -Mặt cắt -Chi tiêt thang, cửa

Lượt xem: 21

Lượt tải: 0

Người đăng: manhkts

Ngày đăng: 11/03/2016

Chi tiết
Bản thiết kế nhà gia đình 3 tầng

Bản thiết kế nhà gia đình 3 tầng

Hồ sơ thiết kế nhà gia đình 3 tầng bao gồm: -Mặt đứng -Mặt bằng -Cầu thang

Lượt xem: 20

Lượt tải: 0

Người đăng: manhkts

Ngày đăng: 11/03/2016

Chi tiết
Bản thiết kế nhà 2 tầng chi tiết 6,5x14

Bản thiết kế nhà 2 tầng chi tiết 6,5x14

Hồ sơ thiết kế nhà 2 tầng chi tiết 6,5x14 bao gồm: -Mặt đứng -Mặt bằng -Mặt cắt

Lượt xem: 126

Lượt tải: 1

Người đăng: manhkts

Ngày đăng: 11/03/2016

Chi tiết
Bản thiết kế nhà 3 tầng chi tiết 7,5x16

Bản thiết kế nhà 3 tầng chi tiết 7,5x16

Hồ sơ thiết kế nhà 3 tầng chi tiết 7,5x16 bao gồm: -Mặt bằng -mặt đứng -Mặt cắt

Lượt xem: 25

Lượt tải: 0

Người đăng: manhkts

Ngày đăng: 11/03/2016

Chi tiết
Bản thiết kế nhà  chi tiết 9x16

Bản thiết kế nhà chi tiết 9x16

Hồ sơ thiết kế nhà chi tiết 9x16 bao gồm: -Mặt đứng -Mặt bằng -Mặt cắt -Chi tiết cửa

Lượt xem: 52

Lượt tải: 0

Người đăng: manhkts

Ngày đăng: 11/03/2016

Chi tiết
Bản thiết kế nhà cấp 4  chi tiết 18,1x10,9

Bản thiết kế nhà cấp 4 chi tiết 18,1x10,9

Bản thiết kế nhà cấp 4 chi tiết 18,1x10,9 bao gồm: -Mặt bằng -Mặt đứng -mặt cắt

Lượt xem: 57

Lượt tải: 0

Người đăng: manhkts

Ngày đăng: 11/03/2016

Chi tiết
Bản thiết kế nhà chi tiết 5,04x11,15

Bản thiết kế nhà chi tiết 5,04x11,15

Hồ sơ thiết kế nhà ở chi tiết 5,04x11,15 bao gồm: -Mặt bằng -Mặt đứng -Mặt cắt

Lượt xem: 20

Lượt tải: 0

Người đăng: manhkts

Ngày đăng: 11/03/2016

Chi tiết
Bản thiết kế nhà ở nhà đình 3 tầng

Bản thiết kế nhà ở nhà đình 3 tầng Tested

Hồ sơ thiết kế nhà ở nhà đình 3 tầng bao gồm: -Mặt bằng -Mặt đứng -Mặt cắt -Kết cấu+thân

Lượt xem: 33

Lượt tải: 0

Người đăng: manhkts

Ngày đăng: 11/03/2016

Chi tiết
Bản thiết kế cải tạo nhà ở gia đình 4 tầng

Bản thiết kế cải tạo nhà ở gia đình 4 tầng

Hồ sơ thiết kế cải tạo nhà ở gia đình 4 tầng bao gồm: -Mặt đứng -Mặt bằng -Mặt cắt -Chi tiết điện

Lượt xem: 22

Lượt tải: 0

Người đăng: manhkts

Ngày đăng: 11/03/2016

Chi tiết
Nhà ở gia đình 3 tầng NK-Cần thơ

Nhà ở gia đình 3 tầng NK-Cần thơ

Hồ sơ thiết kế nhà ở 3 tầng bao gồm: -Mặt đứng -Mặt bằng -Mặt cắt

Lượt xem: 323

Lượt tải: 1

Người đăng: manhkts

Ngày đăng: 11/03/2016

Chi tiết
Bản thiết kế nhà gia đình chi tiết 16,32x5,54

Bản thiết kế nhà gia đình chi tiết 16,32x5,54

Hồ sơ thiết kế kết cấu chi tiết 16,32x5,54 bao gồm: -Mặt bằng bố trí móng cột,đà kiềng,dầm sàn lầu... -Mặt cắt các cột bổ trụ -Mặt đứng

Lượt xem: 175

Lượt tải: 1

Người đăng: manhkts

Ngày đăng: 11/03/2016

Chi tiết
Bản thiết kế nha ở chi tiết 16,42x5,54

Bản thiết kế nha ở chi tiết 16,42x5,54

Hồ sơ thiết kế kiến trúc nhà ở chi tiết 16,42x5,54 bao gồm: - Mặt bằng khai triển: tầng trệt , tầng lửng,lầu, mái - Mặt đứng - -Mặt cắt

Lượt xem: 135

Lượt tải: 0

Người đăng: manhkts

Ngày đăng: 11/03/2016

Chi tiết
Bản thiết kế tòa nhà 6 x 20

Bản thiết kế tòa nhà 6 x 20

Hồ sơ bản vẽ thiết kế nhà phố 6x14,5 bao gồm: -Mặt đứng -Mặt bằng -Mặt cắt

Lượt xem: 223

Lượt tải: 0

Người đăng: manhkts

Ngày đăng: 11/03/2016

Chi tiết
0.56448 sec| 580.227 kb