Đăng ký Đăng nhập với Googleplus

Sản phẩm thành viên manhkts

Hồ sơ thiết kế toàn C16 KĐT Nam Trung Yên 10 tầng

Hồ sơ thiết kế toàn C16 KĐT Nam Trung Yên 10 tầng Tested

Hồ sơ thiết kế toàn C16 KĐT Nam Trung Yên 10 tầng bao gồm: -Mặt đứng -Mặt bằng -Mặt cắt

Lượt xem: 64

Lượt tải: 0

Người đăng: manhkts

Ngày đăng: 25/03/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế tòa nhà 24 tầng

Hồ sơ thiết kế tòa nhà 24 tầng Tested

Hồ sơ thiết kế tòa nhà 24 tầng bao gồm: -Mặt đứng -Mặt bằng -Mặt cắt

Lượt xem: 119

Lượt tải: 0

Người đăng: manhkts

Ngày đăng: 25/03/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế tòa nhà làm VP làm việc và nhà ở

Hồ sơ thiết kế tòa nhà làm VP làm việc và nhà ở Tested

Hồ sơ thiết kế tòa nhà làm VP làm việc và nhà ở bao gồm: -Mặt đứng -Mặt bằng -Mặt cắt

Lượt xem: 83

Lượt tải: 0

Người đăng: manhkts

Ngày đăng: 25/03/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế Penhouse CC Rubyland

Hồ sơ thiết kế Penhouse CC Rubyland Tested

Hồ sơ thiết kế chung cư Penhouse CC rubyland 20 tầng bao gồm :mặt bằng, mặt đứng , mặt cắt

Lượt xem: 98

Lượt tải: 1

Người đăng: manhkts

Ngày đăng: 25/03/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế chung cư 18 tầng

Hồ sơ thiết kế chung cư 18 tầng Tested

Hồ sơ chung cư 18 tầng bao gồm: -Mặt đứng -Mặt bằng - Mặt cắt

Lượt xem: 265

Lượt tải: 0

Người đăng: manhkts

Ngày đăng: 25/03/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế chung cư Bình phú TP.Vũng Tàu

Hồ sơ thiết kế chung cư Bình phú TP.Vũng Tàu Tested

Hồ sơ thiết kế chung cư Bình phú TP.Vũng Tàu bao gồm: -Mặt đứng -Mặt bằng -Mặt cắt

Lượt xem: 80

Lượt tải: 0

Người đăng: manhkts

Ngày đăng: 25/03/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế trường THPT Lê Trung Kiên

Hồ sơ thiết kế trường THPT Lê Trung Kiên

Hồ sơ thiết kế Trường THPT Lê Trung Kiên bao gồm: Mặt đứng, Mặt bằng và Mặt cắt

Lượt xem: 137

Lượt tải: 0

Người đăng: manhkts

Ngày đăng: 25/03/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế mặt bằng chung cư 14x20

Hồ sơ thiết kế mặt bằng chung cư 14x20

Hồ sơ thiết kế chung cư chi tiết 14x20 bao gồm: -Mặt bằng : tổng thể, trệt,lầu -Mặt đứng

Lượt xem: 63

Lượt tải: 0

Người đăng: manhkts

Ngày đăng: 25/03/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế chung cư Lý Thường Kiệt

Hồ sơ thiết kế chung cư Lý Thường Kiệt Tested

Hồ sơ thiết kế chung cư lý thường kiệt 8 tầng bao gồm: -Mặt bằng tầng 1,tầng hầm,tầng điển hình -Mặt đứng -Mặt cắt

Lượt xem: 47

Lượt tải: 0

Người đăng: manhkts

Ngày đăng: 25/03/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế nhà ở cao tầng 9 tầng

Hồ sơ thiết kế nhà ở cao tầng 9 tầng Tested

Hồ sơ thiết kế nhà ở cao tầng 9 tầng bao gồm: -Mặt bằng lầu,trệt,tầng lửng,tầng thượng -Mặt đứng: chính và MD bên -mặt cắt

Lượt xem: 110

Lượt tải: 0

Người đăng: manhkts

Ngày đăng: 25/03/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế chung cư 25 tầng

Hồ sơ thiết kế chung cư 25 tầng Tested

Hồ sơ thiết kế chung cư 25 tầng bao gồm:Mặt đứng+Mặt bằng+Mặt cắt

Lượt xem: 83

Lượt tải: 1

Người đăng: manhkts

Ngày đăng: 25/03/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế chung cư CT3 thanh liệt

Hồ sơ thiết kế chung cư CT3 thanh liệt Tested

Hồ sơ thiết kế chung cư CT3 thanh liệt bao gồm: -Mặt đứng -Mặt bằng -Mặt cắt

Lượt xem: 59

Lượt tải: 0

Người đăng: manhkts

Ngày đăng: 25/03/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế nhà ký túc giáo viên

Hồ sơ thiết kế nhà ký túc giáo viên Tested

Hồ sơ thiết kế nhà ký túc giáo viên bao gồm: -Mặt đứng -Mặt bằng -Mặt cắt

Lượt xem: 36

Lượt tải: 0

Người đăng: manhkts

Ngày đăng: 25/03/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế trương mẫu giáo Phú Thanh chi tiết 31.2x15.6

Hồ sơ thiết kế trương mẫu giáo Phú Thanh chi tiết 31.2x15.6 Tested

Hồ sơ thiết kế trương mẫu giáo Phú Thanh chi tiết 31.2x15.6 bao gồm: -Mặt đứng -Mặt bằng -Mặt cắt

Lượt xem: 44

Lượt tải: 0

Người đăng: manhkts

Ngày đăng: 25/03/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế trường mẫu giáo phú thịnh chi tiết 37.5x15.4

Hồ sơ thiết kế trường mẫu giáo phú thịnh chi tiết 37.5x15.4 Tested

Hồ sơ thiết kế trường mẫu giáo phú thịnh chi tiết 37.5x15.4 bao gồm: -Mặt đứng -Mặt bằng -Mặt cắt -Cầu thang -Điện nước

Lượt xem: 105

Lượt tải: 0

Người đăng: manhkts

Ngày đăng: 25/03/2016

Chi tiết
0.55027 sec| 583.844 kb