Đăng ký Đăng nhập với Googleplus

Sản phẩm thành viên manhkts

Bản  thiết kế nhà liền kề 4 tầng

Bản thiết kế nhà liền kề 4 tầng

Hồ sơ thiết kế nhà liền kề 4 tầng bao gồm: -Mặt bằng các tâng,MB mái -Mặt đứng

Lượt xem: 46

Lượt tải: 0

Người đăng: manhkts

Ngày đăng: 14/03/2016

Chi tiết
Bản thiết kế biệt thự kiểu pháp chi tiết 8x8

Bản thiết kế biệt thự kiểu pháp chi tiết 8x8 Tested

Hồ sơ thiết kế biệt thự kiểu pháp 8x8 bao gồm: -Mặt bằng -Mặt đứng -Mặt cắt

Lượt xem: 66

Lượt tải: 0

Người đăng: manhkts

Ngày đăng: 14/03/2016

Chi tiết
Bản thiết kế biệt thự chi tiết 10,3x12,8

Bản thiết kế biệt thự chi tiết 10,3x12,8 Tested

Hồ sơ thiết kế biệt thự chi tiết 10,3x12,8 bao gồm: -Mặt đứng -Mặt bằng -Mặt cắt -Chi tiết thang,của sổ

Lượt xem: 36

Lượt tải: 0

Người đăng: manhkts

Ngày đăng: 14/03/2016

Chi tiết
Bản Hồ sơ thiết kế biệt thự 3 tầng chi tiết 11x12

Bản Hồ sơ thiết kế biệt thự 3 tầng chi tiết 11x12 Tested

Hồ sơ thiết kế biệt thự 3 tầng chi tiết 11x12 bao gồm: -Mặt đứng -Mặt bằng -Mặt cắt

Lượt xem: 32

Lượt tải: 0

Người đăng: manhkts

Ngày đăng: 14/03/2016

Chi tiết
Bản thiết kế biệt thự 2 tầng chi tiết 7x12

Bản thiết kế biệt thự 2 tầng chi tiết 7x12

Hồ sơ thiết kế biệt thự 2 tầng chi tiết 7x12 bao gồm: -Mặt bằng -Mặt đứng -Mặt cắt -Chi tiết cửa sổ

Lượt xem: 52

Lượt tải: 0

Người đăng: manhkts

Ngày đăng: 14/03/2016

Chi tiết
Bản thiết kế biệt thự 2 tầng chi tiết 11x22,6

Bản thiết kế biệt thự 2 tầng chi tiết 11x22,6 Tested

Hồ sơ thiết kế biệt thự 2 tầng chi tiết 11x22,6 bao gồm: -mặt đứng -Mặt bằng -Mặt cắt

Lượt xem: 29

Lượt tải: 0

Người đăng: manhkts

Ngày đăng: 14/03/2016

Chi tiết
Bản thiết kế biệt thự chi tiết 17x20

Bản thiết kế biệt thự chi tiết 17x20 Tested

Hồ sơ thiết kế biệt thự chi tiết 17x20 bao gồm: -Mặt đứng -Mặt bằng -Mặt cắt -Chi tiết cầu thang, vệ sinh

Lượt xem: 26

Lượt tải: 0

Người đăng: manhkts

Ngày đăng: 14/03/2016

Chi tiết
Bản thiết kế biệt thự đơn lập chi tiết 15x16,5

Bản thiết kế biệt thự đơn lập chi tiết 15x16,5 Tested

Hồ sơ thiết kế biệt thự đơn lập chi tiết 15x16,5 bao gồm: -Mặt bằng -Mặt đứng -mặt cắt

Lượt xem: 37

Lượt tải: 0

Người đăng: manhkts

Ngày đăng: 14/03/2016

Chi tiết
Bản thiết kế biệt thự chi tiết 9,2x17,8

Bản thiết kế biệt thự chi tiết 9,2x17,8 Tested

Hồ sơ thiết kế biệt thự chi tiết 9,2x17,8 bao gồm: -Mặt đứng -Mặt bằng -Mặt cắt -Chi tiết cầu thang

Lượt xem: 41

Lượt tải: 0

Người đăng: manhkts

Ngày đăng: 14/03/2016

Chi tiết
Bản  thiết kế biệt thự 3 tầng chi tiết 9x16

Bản thiết kế biệt thự 3 tầng chi tiết 9x16 Tested

Hồ sơ thiết kế biệt thự 3 tầng chi tiết 9x16 bao gôm: Mặt đứng -Mặt bằng -Mặt cắt -Chi tiết của,WC

Lượt xem: 27

Lượt tải: 0

Người đăng: manhkts

Ngày đăng: 14/03/2016

Chi tiết
Bản  thiết kế biệt thự chi tiết 16,5x9,4

Bản thiết kế biệt thự chi tiết 16,5x9,4 Tested

Hố sơ thiết kế biệt thự chi tiết 16,5x9,4 bao gồm: -Mặt đứng -Mặt bằng -Mặt cắt -Chi tiết cầu thang

Lượt xem: 21

Lượt tải: 0

Người đăng: manhkts

Ngày đăng: 14/03/2016

Chi tiết
Bản thiết kế biệt thự chi tiết 17.27x19.79

Bản thiết kế biệt thự chi tiết 17.27x19.79 Tested

Hố sơ thiết kế biệt thự chi tiết 17.27x19.79 bao gồm: -Mặt đứng -Mặt bằng -Mặt cắt -Chi tiết vệ sinh

Lượt xem: 22

Lượt tải: 0

Người đăng: manhkts

Ngày đăng: 14/03/2016

Chi tiết
Bản thiết kế nhà  chi tiết 8x10.6

Bản thiết kế nhà chi tiết 8x10.6 Tested

Hồ sơ thiết kế nhà chi tiết 8x10.6 bao gồm: -Mặt đứng -Mặt bằng -Mặt cắt

Lượt xem: 42

Lượt tải: 0

Người đăng: manhkts

Ngày đăng: 14/03/2016

Chi tiết
Bản thiết kế biệt thự chi tiết 13.4x24

Bản thiết kế biệt thự chi tiết 13.4x24 Tested

Hồ sơ thiết kế biệt thự chi tiết 13.4x24 bao gồm: -Mặt bằng -Mặt đứng -Mặt cắt -Chi tiết WC

Lượt xem: 23

Lượt tải: 0

Người đăng: manhkts

Ngày đăng: 14/03/2016

Chi tiết
Bản thiết kế bản vẽ chi tiết 9.7x15.1

Bản thiết kế bản vẽ chi tiết 9.7x15.1 Tested

Hồ sơ thiết kế bản vẽ chi tiết 9.7x15.1 bao gồm: -Mặt đứng -Mặt bằng -Mặt cắt

Lượt xem: 15

Lượt tải: 0

Người đăng: manhkts

Ngày đăng: 14/03/2016

Chi tiết
0.55651 sec| 585.578 kb