Đăng ký Đăng nhập với Googleplus

Sản phẩm thành viên manhkts

Bản thiết kế nhà chi tiết 7.8x16

Bản thiết kế nhà chi tiết 7.8x16 Tested

Hồ sơ thiết kế nhà chi tiết 7.8x16 bao gồm: - Mặt đứng -Mặt bằng -Mặt cắt -Cầu thang, điện

Lượt xem: 19

Lượt tải: 0

Người đăng: manhkts

Ngày đăng: 14/03/2016

Chi tiết
Bản thiết kế biệt thự chi tiết 7.5x17

Bản thiết kế biệt thự chi tiết 7.5x17 Tested

Hồ sơ thiết kế biệt thự chi tiết 7.5x17 bao gồm: -Mặt đứng -Mặt bằng -Mặt cắt -Chi tiết điện nước

Lượt xem: 40

Lượt tải: 0

Người đăng: manhkts

Ngày đăng: 14/03/2016

Chi tiết
Bản thiết kế nhà chi tiết 6.5x16

Bản thiết kế nhà chi tiết 6.5x16 Tested

Hồ sơ thiết kế nhà chi tiết 6.5x16 bao gồm: -Mặt đứng -Mặt bằng -Mặt cắt -Chi tiết cửa, điện nước, cầu thang

Lượt xem: 278

Lượt tải: 2

Người đăng: manhkts

Ngày đăng: 14/03/2016

Chi tiết
Bản thiết kế biệt thự gia đình chi tiết 17.27x19.79

Bản thiết kế biệt thự gia đình chi tiết 17.27x19.79 Tested

Hồ sơ thiết kế biệt thự gia đình chi tiết 17.27x19.79 bao gồm: -Mặt đứng -Mặt cắt -Mặt bằng -Chi tiết WC, thang

Lượt xem: 19

Lượt tải: 0

Người đăng: manhkts

Ngày đăng: 14/03/2016

Chi tiết
Bản thiết kế biệt thự chi tiết  17x25

Bản thiết kế biệt thự chi tiết 17x25 Tested

Hồ sơ thiết kế biệt thự chi tiết 17x25 bao gồm: -Mặt đứng -Mặt bằng -Mặt cắt

Lượt xem: 18

Lượt tải: 0

Người đăng: manhkts

Ngày đăng: 14/03/2016

Chi tiết
Bản thiết kế trung cư hùng vương plaza 29 tầng

Bản thiết kế trung cư hùng vương plaza 29 tầng Tested

Hồ sơ thiết kế trung cư hùng vương plaza 29 tầng bao gồm: -Mặt đứng -Mặt bằng -Mặt cắt

Lượt xem: 150

Lượt tải: 1

Người đăng: manhkts

Ngày đăng: 14/03/2016

Chi tiết
Bản thiết kế biệt thự 12,3x8

Bản thiết kế biệt thự 12,3x8 Tested

Hố sơ thiết kế biệt thự 12,3x8 bao gồm: -Mặt bằng: MB tổng thể, trệt,lầu,MÁI -Mặt đứng -Mặt cắt -Chi tiết cầu thang,nhà vệ sinh,điện nước

Lượt xem: 28

Lượt tải: 0

Người đăng: manhkts

Ngày đăng: 14/03/2016

Chi tiết
Bản thiết kế biệt thự chi tiết 25,2x6,72

Bản thiết kế biệt thự chi tiết 25,2x6,72 Tested

Hồ sơ thiết kế biệt thự chi tiết 25,2x6,72 bao gồm: -Kiến trúc:Mặt bằng,mặt đứng,mặt cắt -Kết cấu:cột ,dầm móng... -Điện nước

Lượt xem: 22

Lượt tải: 0

Người đăng: manhkts

Ngày đăng: 14/03/2016

Chi tiết
Bản thiết kế biệt thự kiểu pháp chi tiết 7x12

Bản thiết kế biệt thự kiểu pháp chi tiết 7x12 Tested

Hồ sơ thiết kế kiến trúc biệt thự kiểu pháp bao gồm: -Mặt bằng các tầng, thang,mái -Mặt đứng -Mặt cắt

Lượt xem: 19

Lượt tải: 0

Người đăng: manhkts

Ngày đăng: 14/03/2016

Chi tiết
Bản thiết kế biệt thự chi tiết  9,72x9,72  kiểu pháp

Bản thiết kế biệt thự chi tiết 9,72x9,72 kiểu pháp Tested

Hồ sơ thiết kế biệt thự chi tiết 9,72x9,72 kiểu pháp bao gồm: -Mặt bằng: tầng hầm,tầng 1,tầng 2,tầng 3, mái bê tông -Mặt đứng -Mặt cắt

Lượt xem: 23

Lượt tải: 0

Người đăng: manhkts

Ngày đăng: 14/03/2016

Chi tiết
Bản thiết kế LONG THANH 1

Bản thiết kế LONG THANH 1 Tested

Hồ sơ biệt thự đơn lập 17,4x 18,6 bao gồm: -Mặt bằng -Mặt đứng -Mặt cắt -Cầu thang -Điện nước -Cửa...

Lượt xem: 16

Lượt tải: 0

Người đăng: manhkts

Ngày đăng: 14/03/2016

Chi tiết
Bản thiết kế nhà ở gia đình 6x8

Bản thiết kế nhà ở gia đình 6x8

Hồ sơ thiết kế nhà ở gia đình 6x8 bao gồm: -Mặt đứng -Mặt bằng -Mặt cắt

Lượt xem: 57

Lượt tải: 0

Người đăng: manhkts

Ngày đăng: 14/03/2016

Chi tiết
Bản thiết kế nhà chi tiết 4.2x22.6

Bản thiết kế nhà chi tiết 4.2x22.6

Hồ sơ thiết kế nhà chi tiết 4.2x22.6 bao gồm: -mặt đứng -Mặt bằng -Mặt cắt

Lượt xem: 24

Lượt tải: 0

Người đăng: manhkts

Ngày đăng: 14/03/2016

Chi tiết
Bản  thiết kế nhà chi tiết 6x16

Bản thiết kế nhà chi tiết 6x16

Hồ sơ thiết kế nhà chi tiết 6x16 bao gồm: -Mặt đứng -Mặt bằng -Mặt cắt

Lượt xem: 27

Lượt tải: 0

Người đăng: manhkts

Ngày đăng: 14/03/2016

Chi tiết
Bản thiết kế nhà  2 tầng  chi tiết 6x12

Bản thiết kế nhà 2 tầng chi tiết 6x12

Hồ sơ thiết kế nhà 2 tầng chi tiết 6x12 bao gồm: -Mặt đứng -Mặt bằng -Mặt cẳt

Lượt xem: 179

Lượt tải: 1

Người đăng: manhkts

Ngày đăng: 14/03/2016

Chi tiết
0.91425 sec| 584.461 kb