Đăng ký Đăng nhập với Googleplus

Sản phẩm thành viên tiutiu

Kỹ thuật Quản lý chất lượng cơ bản - ĐH Công nghiệp Hà Nội

Kỹ thuật Quản lý chất lượng cơ bản - ĐH Công nghiệp Hà Nội

Nội dung sách "Kỹ thuật Quản lý chất lượng cơ bản" trình bày các công cụ kiểm soát quá trình bằng thống kê gồm 9 chương với các khái niệm ...

Lượt xem: 54

Lượt tải: 1

Người đăng: tiutiu

Ngày đăng: 17/11/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế ki công biệt thự 12,3x7

Hồ sơ thiết kế ki công biệt thự 12,3x7 Tested

Hồ sơ thiết kế kĩ thuật biệt thự đẹp và chi tiết gồm : +mặt đứng. +mặt cắt. +mặt bằng các tầng. +bảng thống kê cấu tạo sàn,nền. +mặt bằng mái. +mặt bằng lát gạch các tầng. +mặt bằng bố trí vật dụng các tầng. +mặt bằng bố trí chiếu sang các...

Lượt xem: 74

Lượt tải: 1

Người đăng: tiutiu

Ngày đăng: 02/04/2016

Chi tiết
Hồ sơ  thiết kế biệt thự 4x21,9

Hồ sơ thiết kế biệt thự 4x21,9 Tested

Hồ sơ thiết kế biệt thự đẹp và chi tiết gồm : +mặt đứng. +mặt cắt. +mặt bằng các tầng. +mặt bằng hầm tự hoại. +chi tiết cầu thang. +điện nước. +biện pháp thi công +kết cấu .

Lượt xem: 33

Lượt tải: 0

Người đăng: tiutiu

Ngày đăng: 02/04/2016

Chi tiết
Bản vẽ thiết kế biệt thự 9,9x9,3

Bản vẽ thiết kế biệt thự 9,9x9,3 Tested

Bản vẽ thiết kế biệt thự đẹp 9,3x9,9 gồm : +mặt đứng. +mặt cắt. +mặt bằng bố trí các tầng. +mặt bằng mái.

Lượt xem: 78

Lượt tải: 0

Người đăng: tiutiu

Ngày đăng: 02/04/2016

Chi tiết
Bản vẽ thiết kế biệt thự 23x16

Bản vẽ thiết kế biệt thự 23x16 Tested

Bản vẽ thiết kế biệt thự đẹp gồm : +mặ đứng. +mặt cắt. +mặt bằng bố trí cảu các tầng. +mặt bằng mái. +chi tiết hầm tự hoại.

Lượt xem: 36

Lượt tải: 0

Người đăng: tiutiu

Ngày đăng: 02/04/2016

Chi tiết
Bản vẽ thiết kế nhà 4,28x20

Bản vẽ thiết kế nhà 4,28x20

Bản vẽ thiết kế nhà đẹp gồm : +chi tiết mặt đứng. +chi tiết mặt cắt. +chi tiết mặt bằng. +mặt bằng tổng thể. +chi tiết móng. +

Lượt xem: 32

Lượt tải: 0

Người đăng: tiutiu

Ngày đăng: 02/04/2016

Chi tiết
Bản vẽ thiết kế nhà 4,4x18,3

Bản vẽ thiết kế nhà 4,4x18,3 Tested

Bản vẽ thiết kế nhà đẹp và chi tiết gồm : +chi tiết mặt đứng. +chi tiết mặt cắt. +chi tiết mặt bằng các tầng. +chi tiết móng. +mặt bằng thép sàn các tầng +bố trí thép khung

Lượt xem: 42

Lượt tải: 0

Người đăng: tiutiu

Ngày đăng: 02/04/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế nhà 6,2x18,1

Hồ sơ thiết kế nhà 6,2x18,1 Tested

Hồ sơ thiết kế nhà đẹp và chi tiết gồm : +chi tiết mặt đứng. +chi tiết mặt cắt +chi tiết mặt bằng các tầng. +mặt bằng tầng tum thang. +mặt bằng thép sàn các tầng. +chi tiết móng.

Lượt xem: 30

Lượt tải: 0

Người đăng: tiutiu

Ngày đăng: 02/04/2016

Chi tiết
Hố sơ thiết kế nhà 5x20,5

Hố sơ thiết kế nhà 5x20,5 Tested

Hồ sơ thiết kế nhà đẹp và chi tiết gồm : +chi tiết mặt đứng. +chi tiết mặt cắt. +chi tiết mặt bằng hiện trạng và đã được cải tạo. +mặt bằng kết cấu các tầng.

Lượt xem: 32

Lượt tải: 0

Người đăng: tiutiu

Ngày đăng: 02/04/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế nhà 4x19,945

Hồ sơ thiết kế nhà 4x19,945 Tested

Hồ sơ thiết kế nhà đẹp và chi tiết gồm : +chi tiết mặt đứng. +chi tiết mặt cắt. +chi tiết mặt bằng . +chi tiết mặt bằng mái. +chi tiết móng. +mặt bằng kết cấu cột. +mặt bằng kết cấu gác bếp. +mặt bằng kêt cấu tum thang. +chi tiết dầm. +chi...

Lượt xem: 19

Lượt tải: 0

Người đăng: tiutiu

Ngày đăng: 02/04/2016

Chi tiết
Bản vẽ thiết kế nhà 4x19,95

Bản vẽ thiết kế nhà 4x19,95 Tested

Bản vẽ thiết kế nhà đẹp gồm: +chi tiết mặt đứng. +chi tiết mặt bằng. +chi tiết mặt bằng thép sàn các tầng +chi tiết móng

Lượt xem: 56

Lượt tải: 0

Người đăng: tiutiu

Ngày đăng: 02/04/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế nhà 7x20

Hồ sơ thiết kế nhà 7x20 Tested

Hồ sơ thiết kế nhà đẹp và chi tiết gồm : +chi tiết mặt bằng. +chi tiết mặt đứng. +chi tiết mặt cắt. +mặt bằng kiến trúc nhà +mặt bằng lớp mái. +mặt bằng bố trí vì kèo và giằng mái. +mặt bằng bố trí xà gỗ tôn cuốn trên mái. +mặt bằng cấp...

Lượt xem: 43

Lượt tải: 0

Người đăng: tiutiu

Ngày đăng: 02/04/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế nhà 4,2x20

Hồ sơ thiết kế nhà 4,2x20 Tested

Hồ sơ thiết kế nhà đẹp va chi tiết gồm : +chi tiết mặt đứng. +chi tiết mặt cắt. +chi tiết mặt bằng các tầng. +chi tiết cầu thang. +chi tiết móng. +mặt bằng kết cấu các tầng. +mặt bằng bố trí thép sàn các tầng +bố trí thép khung +chi tiết...

Lượt xem: 25

Lượt tải: 0

Người đăng: tiutiu

Ngày đăng: 02/04/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế nhà 4,2x14,3

Hồ sơ thiết kế nhà 4,2x14,3 Tested

Hồ sơ thiết kế biệt thự đẹp và chi tiết gồm : +chi tiết mặt đứng. +chi tiết mặt cắt. +chi tiết mặt bằng các tầng. +chi tiết móng +bố trí thép khung. +mặt bằng mái và bếp,wc. +chi tiết kết cấu mái,dầm. +chi tiết cửa. +mặt bằng kết cấu các...

Lượt xem: 26

Lượt tải: 0

Người đăng: tiutiu

Ngày đăng: 02/04/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế nhà 9x17,75

Hồ sơ thiết kế nhà 9x17,75 Tested

Hồ sơ thiết kế nhà ở chi tiết và đẹp gồm: +chi tiết mặt đứng. +chi tiết cửa. +chi tiết dầm +mặt bằng kết cấu mái. +chi tết móng. +chi tiết mặt cắt. +mặt bằng mái,mặt bằng wc và bếp. +mặt bằng kết cấu BTCT trên mái cốt. +chi tiết kết cấu các...

Lượt xem: 25

Lượt tải: 0

Người đăng: tiutiu

Ngày đăng: 02/04/2016

Chi tiết
0.04032 sec| 589.188 kb