Đăng ký Đăng nhập với Googleplus

Sản phẩm thành viên phan thanh đồng

Nhà Xưởng 62x96m full kiến trúc kết cấu

Nhà Xưởng 62x96m full kiến trúc kết cấu Tested

Toàn bộ bản vẽ thi công nhà xưởng full (kiến trúc, kết cấu..) + nhà văn phòng full (kiến trúc, kết cấu..) + nhà xưởng full (kiến trúc, kết cấu..) + nhà xe full (kiến trúc, kết cấu..) + nhà wc full (kiến trúc, kết cấu..) + trạm điện full (kiến...

Lượt xem: 248

Lượt tải: 2

Người đăng: phan thanh đồng

Ngày đăng: 06/05/2016

Chi tiết
4 Nhà Xưởng (full kiến trúc, kết cấu)

4 Nhà Xưởng (full kiến trúc, kết cấu) Tested

Toàn bộ bản vẽ thi công nhà xưởng full (kiến trúc, kết cấu..) + nhà văn phòng full (kiến trúc, kết cấu..) + nhà xưởng full (kiến trúc, kết cấu..) + nhà xe full (kiến trúc, kết cấu..) + nhà wc full (kiến trúc, kết cấu..) + trạm điện full (kiến...

Lượt xem: 2393

Lượt tải: 9

Người đăng: phan thanh đồng

Ngày đăng: 06/05/2016

Chi tiết
biệt thự full kiến trúc

biệt thự full kiến trúc

biệt thự full kiến trúc

Lượt xem: 72

Lượt tải: 1

Người đăng: phan thanh đồng

Ngày đăng: 06/05/2016

Chi tiết
Nhà Xưởng 53x91m (full kiến trúc, kết cấu)

Nhà Xưởng 53x91m (full kiến trúc, kết cấu) Tested

Toàn bộ bản vẽ thi công nhà xưởng full (kiến trúc, kết cấu..) + nhà văn phòng full (kiến trúc, kết cấu..) + nhà xưởng full (kiến trúc, kết cấu..) + nhà xe full (kiến trúc, kết cấu..) + nhà wc full (kiến trúc, kết cấu..) + trạm điện full (kiến...

Lượt xem: 108

Lượt tải: 2

Người đăng: phan thanh đồng

Ngày đăng: 06/05/2016

Chi tiết
Nhà xưởng 24x32m full kiến trúc kết cấu

Nhà xưởng 24x32m full kiến trúc kết cấu

Toàn bộ bản vẽ thi công nhà xưởng full (kiến trúc, kết cấu..) + nhà văn phòng full (kiến trúc, kết cấu..) + nhà xưởng full (kiến trúc, kết cấu..) + nhà xe full (kiến trúc, kết cấu..) + nhà wc full (kiến trúc, kết cấu..) + trạm điện full (kiến...

Lượt xem: 202

Lượt tải: 3

Người đăng: phan thanh đồng

Ngày đăng: 06/05/2016

Chi tiết
Nhà xưởng 64x90m full kiến trúc kết cấu

Nhà xưởng 64x90m full kiến trúc kết cấu Tested

Toàn bộ bản vẽ thi công nhà xưởng full (kiến trúc, kết cấu..) + nhà văn phòng full (kiến trúc, kết cấu..) + nhà xưởng full (kiến trúc, kết cấu..) + nhà xe full (kiến trúc, kết cấu..) + nhà wc full (kiến trúc, kết cấu..) + trạm điện full (kiến...

Lượt xem: 104

Lượt tải: 2

Người đăng: phan thanh đồng

Ngày đăng: 06/05/2016

Chi tiết
Nhà Xưởng 60x96m (full kiến trúc, kết cấu)

Nhà Xưởng 60x96m (full kiến trúc, kết cấu) Tested

Nhà Xưởng 60x96m, nhà xe, bảo vệ, văn phòng, wc... (full kiến trúc, kết cấu)

Lượt xem: 70

Lượt tải: 1

Người đăng: phan thanh đồng

Ngày đăng: 06/05/2016

Chi tiết
Nhà Xưởng 88x108m (FULL)

Nhà Xưởng 88x108m (FULL) Tested

Toàn bộ bản vẽ thi công nhà xưởng full (kiến trúc, kết cấu..) + nhà văn phòng full (kiến trúc, kết cấu..) + nhà xưởng full (kiến trúc, kết cấu..) + nhà xe full (kiến trúc, kết cấu..) + nhà wc full (kiến trúc, kết cấu..) + trạm điện full (kiến...

Lượt xem: 70

Lượt tải: 1

Người đăng: phan thanh đồng

Ngày đăng: 06/05/2016

Chi tiết
0.03648 sec| 547.148 kb