Đăng ký Đăng nhập với Googleplus

Hướng dẫn đăng ký và kích hoạt tài khoản trên BigZ.vn

Bước 1: Click và đăng ký hoặc vào trực tiếp link sau:  http://bigz.vn/dang-nhap.html

 

Đăng ký BigZ

 

Bước 2: Nhập đầy đủ các thông tin vào form đăng ký

Nhập thông tin đăng ký

 

 

 

Bước 3: Đăng ký thành công

 

 

Đăng ký thành công

 

 

Bước 4: Đăng nhập vào email để kiểm tra mail kích hoạt ( ví dụ: gmail)

 

 


rnrn 

 

 

Bước 5: Tìm mail kích hoạt trong email của bạn

 

 

Đăng nhập Gmail

 

 

Bước 6: Click vào link kích hoạt

 

 

Kích hoạt thành viên

0.23851 sec| 542.539 kb