Đăng ký Đăng nhập với Googleplus

Hướng dẫn kiểm tra chi tiết dữ liệu mất phí

Để bạn biết được chi tiết dữ liệu trước khi download. Chúng tôi đang phát triển hệ thống tested (đã kiểm tra) bao gồm chụp hình ảnh dữ liệu, kiểm tra tính đúng đắn của dữ liệu mà các bạn định down. Hiện tại, do hệ thống có quá nhiều dữ liệu nên chúng tôi đang kiểm duyệt, nếu bạn nào muốn kiểm tra dữ liệu nào trước có thể gửi messenger cho chúng tôi trước qua tin nhắn với admin hoặc qua email: bigzvn2016@gmail.com, chúng tôi sẽ kiểm duyệt cho bạn chậm nhất là 2 - 3 tiếng sau khi nhận được yêu cầu của bạn.

Bấm vào biểu tượng tested của dữ liệu:

Biểu tượng tested

Những dấu hiệu nhận biết dữ liệu đã được BigZ kiểm duyệt hay chưa:

Dấu hiệu kiểm tra xem dữ liệu đã tested hay chưa

0.23900 sec| 532.078 kb