Đăng ký Đăng nhập với Googleplus
Danh mục tài liệu
Support online

Khách sạn – Nhà hàng

Số file/trang:
Hồ sơ chi tiết thiết kế nhà khách Long Giang - TP.Ninh Bình

Hồ sơ chi tiết thiết kế nhà khách Long Giang - TP.Ninh Bình

Hồ sơ chi tiết thiết kế nhà khách Long Giang - TP.Ninh Bình bao gồm: + Chi tiết mặt bằng + Chi tiết mặt cắt + Chi tiết mặt đứng + Chi tiết kết cấu + Chi tiết cấp điện + Chi tiết cấp – thoát nước + Chi tiết cầu thang + Chi tiết cửa + Chi...

Lượt xem: 149

Lượt tải: 0

Người đăng: MaiHAU

Ngày đăng: 31/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế kết cấu khách sạn Vikoda - Khánh Hòa

Hồ sơ thiết kế kết cấu khách sạn Vikoda - Khánh Hòa

Hồ sơ thiết kế kết cấu khách sạn Vikoda - Khánh Hòa bao gồm: + Chi tiết mặt bằng sàn + Mặt bằng bố trí cọc khoan nhồi + Mặt bằng bố trí cấu kiện + Chi tiết khung trục

Lượt xem: 234

Lượt tải: 0

Người đăng: MaiHAU

Ngày đăng: 31/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết thiết kế trung tâm tiệc cưới

Hồ sơ chi tiết thiết kế trung tâm tiệc cưới

Hồ sơ chi tiết thiết kế trung tâm tiệc cưới bao gồm: + Chi tiết mặt bằng + Chi tiết mặt cắt + Chi tiết mặt đứng + Chi tiết cấu kiện + Chi tiết cột + Chi tiết móng

Lượt xem: 135

Lượt tải: 2

Người đăng: MaiHAU

Ngày đăng: 31/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết kiến trúc khách sạn Vikoda - Nha Trang - Khánh Hòa

Hồ sơ chi tiết kiến trúc khách sạn Vikoda - Nha Trang - Khánh Hòa

Hồ sơ chi tiết kiến trúc khách sạn Vikoda - Nha Trang - Khánh Hòa bao gồm: + Chi tiết mặt bằng + Chi tiết mặt cắt + Chi tiết mặt đứng + Chi tiết thang

Lượt xem: 159

Lượt tải: 1

Người đăng: MaiHAU

Ngày đăng: 30/08/2016

Chi tiết
Thiết kế nhà hàng

Thiết kế nhà hàng

Thiết kế nhà hàng bao gồm: + Chi tiết mặt bằng + Chi tiết mặt cắt + Chi tiết mặt đứng

Lượt xem: 108

Lượt tải: 1

Người đăng: LongDN

Ngày đăng: 29/08/2016

Chi tiết
Đồ án tốt nghiệp thiết kế tổ chức thi công công trình khách sạn Sao Mai - TP.Thanh Hóa

Đồ án tốt nghiệp thiết kế tổ chức thi công công trình khách sạn Sao Mai - TP.Thanh Hóa

Đồ án tốt nghiệp thiết kế tổ chức thi công công trình khách sạn Sao Mai - TP.Thanh Hóa bao gồm: + Chi tiết mặt bằng + Chi tiết mặt cắt + Chi tiết mặt đứng + Chi tiết TC ép cọc + Chi tiết thi công móng + Chi tiết tiến độ thi công + Chi tiết...

Lượt xem: 133

Lượt tải: 0

Người đăng: LongDN

Ngày đăng: 27/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ khách sạn Sao Mai

Hồ sơ khách sạn Sao Mai

Hồ sơ khách sạn Sao Mai bao gồm: + Chi tiết mặt bằng + Chi tiết mặt đứng + Chi tiết MB lát sàn + CHi tiết hiên mái

Lượt xem: 102

Lượt tải: 1

Người đăng: LongDN

Ngày đăng: 26/08/2016

Chi tiết
Thiết kế kiến trúc khách sạn Thiên Đường

Thiết kế kiến trúc khách sạn Thiên Đường

Thiết kế kiến trúc khách sạn Thiên Đường bao gồm: + Chi tiết mặt bằng + Chi tiết mặt cắt + Chi tiết WC + Chi tiết lát sàn

Lượt xem: 88

Lượt tải: 1

Người đăng: LongDN

Ngày đăng: 26/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết Hạ Long star hotel

Hồ sơ chi tiết Hạ Long star hotel

Hồ sơ chi tiết Hạ Long star hotel bao gồm: + Chi tiết mặt bằng + Chi tiết mặt cắt + Chi tiết mặt đứng + Chi tiết phòng ăn + Chi tiết cắt ngang giếng thang + Chi tiết bố trí chiếu phim ...

Lượt xem: 112

Lượt tải: 4

Người đăng: LongDN

Ngày đăng: 26/08/2016

Chi tiết
Đồ án tốt nghiệp khách sạn duyên hải TP.Quy Nhơn

Đồ án tốt nghiệp khách sạn duyên hải TP.Quy Nhơn

Đồ án tốt nghiệp khách sạn duyên hải TP.Quy Nhơn bao gồm: + chi tiết mặt bằng tổng thể + Chi tiết mặt bằng + Chi tiết mặt cắt + Chi tiết mặt đứng + Chi tiết khung + Chi tiết TC đất, đài cọc + Chi tiết thép sàn + Chi tiết thi công cầu thang +...

Lượt xem: 163

Lượt tải: 0

Người đăng: LongDN

Ngày đăng: 25/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ hotel tres estrellas acapulco

Hồ sơ hotel tres estrellas acapulco

Hồ sơ hotel tres estrellas acapulco bao gồm: + Chi tiết mặt bằng + Chi tiết mặt cắt + Chi tiết mặt đứng

Lượt xem: 110

Lượt tải: 21

Người đăng: LongDN

Ngày đăng: 24/08/2016

Chi tiết
Đồ án kiến trúc thiết kế kiến trúc nhà khách

Đồ án kiến trúc thiết kế kiến trúc nhà khách

Đồ án kiến trúc thiết kế kiến trúc nhà khách bao gồm: + Chi tiết mặt bằng + Chi tiết mặt cắt + Chi tiết mặt đứng

Lượt xem: 41

Lượt tải: 0

Người đăng: Hoang Nam Kts

Ngày đăng: 19/08/2016

Chi tiết
Đồ án tốt nghiệp nhà khách quân đoàn 3

Đồ án tốt nghiệp nhà khách quân đoàn 3

Đồ án tốt nghiệp nhà khách quân đoàn 3 bao gồm: + Chi tiết MB tổng thể + Chi tiết mặt bằng + Chi tiết mặt cắt + Chi tiết mặt đứng + Chi tiết trang trí

Lượt xem: 35

Lượt tải: 0

Người đăng: Hoang Nam Kts

Ngày đăng: 16/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết thiết kế nhà khách Thanh Hóa

Hồ sơ chi tiết thiết kế nhà khách Thanh Hóa

Hồ sơ chi tiết thiết kế nhà khách Thanh Hóa bao gồm: + Chi tiết MB tổng thể + Chi tiết mặt bằng + Chi tiết mặt cắt + Chi tiết mặt đứng + Chi tiết kết cấu + Chi tiết thi công + Thuyết minh

Lượt xem: 33

Lượt tải: 0

Người đăng: Hoang Nam Kts

Ngày đăng: 15/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết khách sạn Nha Trang

Hồ sơ chi tiết khách sạn Nha Trang

Hồ sơ chi tiết khách sạn Nha Trang bao gồm: + Chi tiết mặt bằng + Chi tiết mặt cắt + Chi tiết mặt đứng + Chi tiết TK cửa, vách kính + Chi tiết WC + Chi tiết mặt bằng bố trí vật dụng trệt + Chi tiết cầu thang ...

Lượt xem: 67

Lượt tải: 1

Người đăng: Hoangkts

Ngày đăng: 07/08/2016

Chi tiết
0.11693 sec| 686.25 kb