Đăng ký Đăng nhập với Googleplus

Hồ sơ chi tiết khách sạn Minh Toàn

Người gửi: Vu Ngoc Binh
Ngày đăng: 29/07/2016
Dung lượng: 10,822Mb
Tác giả: Sưu tầm
Số trang:
Đánh giá:
Nhận xét: 0
Download: 0
Loại download: Premium
Phí download: 21 bigz
Mô tả:

Hồ sơ chi tiết khách sạn Minh Toàn bao gồm:
+ Chi tiết mặt đứng
+ Chi tiết mặt cắt
+ Chi tiết mặt bằng
+ Chi tiết dầm sàn
+ Chi tiết móng
+ Chi tiết thang máy

Gửi bình luận
Hãy đăng nhập để được bình luận

0.63472 sec| 682.609 kb