Đăng ký Đăng nhập với Googleplus
Danh mục tài liệu
Support online

Kiến trúc – Xây dựng

Số file/trang:
Bài giảng autocad nâng cao

Bài giảng autocad nâng cao

bài giảng cad nâng cao

Lượt xem: 77

Lượt tải: 22

Người đăng: nguyenminh

Ngày đăng: 25/09/2016

Chi tiết
Hồ sơ dự thầu

Hồ sơ dự thầu

hồ sơ dự thầu dân dụng

Lượt xem: 505

Lượt tải: 1

Người đăng: nguyenminh

Ngày đăng: 22/09/2016

Chi tiết
Tài liệu thiết kế đường

Tài liệu thiết kế đường

Tài liệu thiết kế đường_Đại học GTVT

Lượt xem: 73

Lượt tải: 0

Người đăng: Phạm Minh Thuận

Ngày đăng: 23/07/2016

Chi tiết
Đồ án tốt nghiệp thiết kế trường THCS Thanh Hải chi tiết 79.48x31.9

Đồ án tốt nghiệp thiết kế trường THCS Thanh Hải chi tiết 79.48x31.9 Tested

Hồ sơ thiết kế trường THCS Thanh Hải chi tiết 79.48x31.9 bao gồm: mặt đứng+mặt bằng+mặt cắt

Lượt xem: 235

Lượt tải: 0

Người đăng: David

Ngày đăng: 07/04/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế đồ án Nền và móng

Hồ sơ thiết kế đồ án Nền và móng

Hồ sơ thiết kế đồ án nền và móng bao gồm: Mặt bằng móng giằng móng+Chi tiết cọc+Móng+Đầu cọc+Mũi cọc+ bảng thống kê cột thép

Lượt xem: 383

Lượt tải: 0

Người đăng: David

Ngày đăng: 07/04/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế khung nhà công nghiệp 1 tầng

Hồ sơ thiết kế khung nhà công nghiệp 1 tầng Tested

Hồ sơ thiết kế khung nhà công nghiệp 1 tầng bao gồm: Cấu tạo dàn, chi tiết chân cột+Chi tiết dàn

Lượt xem: 198

Lượt tải: 0

Người đăng: David

Ngày đăng: 07/04/2016

Chi tiết
Thi công bê tông cốt thép - Lê Văn Kiểm

Thi công bê tông cốt thép - Lê Văn Kiểm

Thi công bê tông cốt thép - Lê Văn Kiểm

Lượt xem: 183

Lượt tải: 1

Người đăng: Lạc Vô Tình

Ngày đăng: 31/03/2016

Chi tiết
Đồ án thiết kế nhà hát cộng hưởng

Đồ án thiết kế nhà hát cộng hưởng

Hồ sơ thiết kế nhà hát cộng hưởng bao gồm: Mặt đứng+Mặt bằng+Mặt cắt

Lượt xem: 886

Lượt tải: 0

Người đăng: hieuks

Ngày đăng: 31/03/2016

Chi tiết
Tuyển tập bài tập và đồ án sinh viên kiến trúc

Tuyển tập bài tập và đồ án sinh viên kiến trúc

Hồ sơ bao gồm: Bìa+Mục lục+Trang đại diện

Lượt xem: 63

Lượt tải: 0

Người đăng: hieuks

Ngày đăng: 29/03/2016

Chi tiết
Đồ án kho bạc 32 Cát Linh

Đồ án kho bạc 32 Cát Linh Tested

Hồ sơ thiết kế kho bạc 32 Cát Linh bao gồm: Bản vẽ+Thuyết minh+Tiến độ

Lượt xem: 86

Lượt tải: 1

Người đăng: hieuks

Ngày đăng: 29/03/2016

Chi tiết
Đồ án tốt nghiệp nhà làm việc trường đại học công nghiệp 9 tầng

Đồ án tốt nghiệp nhà làm việc trường đại học công nghiệp 9 tầng Tested

Hồ sơ thiết kế nhà làm việc trường DH công nghiệp 9 tầng bao gồm:Kết cấu+Kiến trúc+Thi công+Thuyết minh

Lượt xem: 162

Lượt tải: 2

Người đăng: hieuks

Ngày đăng: 29/03/2016

Chi tiết
Đồ án tốt nghiệp thiết kế thi công san đất và bê tông cốt thép

Đồ án tốt nghiệp thiết kế thi công san đất và bê tông cốt thép Tested

Hồ sơ thiết kế thi công san đất và bê tông cốt thép bao gồm: Sơ đồ khung+Mặt đứng móng+Biểu đồ nhân lực+Bố trí giàn giáo+Tiến độ thi công công trình

Lượt xem: 95

Lượt tải: 0

Người đăng: hieuks

Ngày đăng: 29/03/2016

Chi tiết
Đồ án môn học kỹ thuật thi công 1

Đồ án môn học kỹ thuật thi công 1

Hồ sơ đồ án in bảo vệ kỹ thuật thi công 1 bao gồm:Mặt cắt công trình+Ván khuôn cột+Mặt đứng móng+Hướng đào của máy+Dầm chính+Sàn+Bảng thống kê khối lượng bê tông toàn công trình+thuyết minh

Lượt xem: 493

Lượt tải: 1

Người đăng: hieuks

Ngày đăng: 29/03/2016

Chi tiết
Đồ án tốt nghiệp trường THPT Lê Qúy Đôn

Đồ án tốt nghiệp trường THPT Lê Qúy Đôn Tested

Hồ sơ thiết kế trường thpt Lê Qúy Đôn bao gồm:Kiến trúc kết cấu+Biện pháp xây lắp+Thiết kế tổ chức thi công+Tiến độ

Lượt xem: 108

Lượt tải: 3

Người đăng: hieuks

Ngày đăng: 29/03/2016

Chi tiết
Đồ án thiết kế kết cấu thép kết cấu khung ngang nhà công nghiệp 1 tầng

Đồ án thiết kế kết cấu thép kết cấu khung ngang nhà công nghiệp 1 tầng

Hồ sơ thiết kế kết cấu thép nhà công nghiệp 1 tầng(thiết kế khung ngang) bao gồm:Sơ đồ khung ngang+Hệ giằng cánh dưới+Hệ giằng cánh trên+Hệ giằng đứng và giằng cột+Sơ đồ dàn+Cấu tạo nửa dàn mái+ bản thống kê thép nửa dàn

Lượt xem: 1429

Lượt tải: 3

Người đăng: hieuks

Ngày đăng: 29/03/2016

Chi tiết
0.35686 sec| 684.484 kb