Đăng ký Đăng nhập với Googleplus
Danh mục tài liệu
Support online

Kinh tế - Quản lý

Số file/trang:
Giáo trình xây dựng và quản lý dự án - GS.TS Từ Quang Hiền

Giáo trình xây dựng và quản lý dự án - GS.TS Từ Quang Hiền

Các chương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn dù là của Chính phủ hay của các tổ chức nước ngoài tài trợ đều thực hiện dưới hình thức dự án. Nhưng từ trước năm 1995 môn học xây dựng ...

Lượt xem: 135

Lượt tải: 9

Người đăng: Nguyễn Trí Đức

Ngày đăng: 19/11/2016

Chi tiết
Phân tích và quản lý dự án đầu tư - PGS.TS. Thái Bá Cẩn

Phân tích và quản lý dự án đầu tư - PGS.TS. Thái Bá Cẩn

Giáo trình Phân tích và quản lý dự án đầu tư được biên soạn gồm 8 chương để làm tài liệu giảng dạy cho sinh viên với mục tiêu trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lý luận ...

Lượt xem: 100

Lượt tải: 9

Người đăng: Nguyễn Trí Đức

Ngày đăng: 19/11/2016

Chi tiết
Sử dụng phương pháp tối ưu để thu hút khách hàng Quản trị dự án - Phil Baguley

Sử dụng phương pháp tối ưu để thu hút khách hàng Quản trị dự án - Phil Baguley

Ebook "Sử dụng phương pháp tối ưu để thu hút khách hàng Quản trị dự án" được biên soạn nhằm giúp các bạn nắm được những kiến thức về: tổng quan dự án, tổ chức dự án, kế hoạch dự án ...

Lượt xem: 82

Lượt tải: 3

Người đăng: Nguyễn Trí Đức

Ngày đăng: 19/11/2016

Chi tiết
Văn bản Tiêu chuẩn kỹ thuật lâm sinh Tập III - NXB Nông nghiệp

Văn bản Tiêu chuẩn kỹ thuật lâm sinh Tập III - NXB Nông nghiệp

Văn bản Tiêu chuẩn kỹ thuật lâm sinh: Tập III bao gồm các Tiêu chuẩn Nhà nước, Tiêu chuẩn Ngành và một số Tiêu chuẩn địa phương do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành với một số nội dung cần thiết mà các địa phương ...

Lượt xem: 89

Lượt tải: 4

Người đăng: Nguyễn Trí Đức

Ngày đăng: 19/11/2016

Chi tiết
Văn bản Tiêu chuẩn kỹ thuật lâm sinh Tập II - NXB Nông nghiệp

Văn bản Tiêu chuẩn kỹ thuật lâm sinh Tập II - NXB Nông nghiệp

Văn bản Tiêu chuẩn kỹ thuật lâm sinh: Tập II - Quản lý lâm sinh và xây dựng rừng bao gồm các Tiêu chuẩn Nhà nước, Tiêu chuẩn Ngành và một số Tiêu chuẩn địa phương do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành ...

Lượt xem: 73

Lượt tải: 3

Người đăng: Nguyễn Trí Đức

Ngày đăng: 19/11/2016

Chi tiết
Văn bản Tiêu chuẩn kỹ thuật lâm sinh Tập I - NXB Nông nghiệp

Văn bản Tiêu chuẩn kỹ thuật lâm sinh Tập I - NXB Nông nghiệp

Văn bản tiêu chuẩn kỹ thuật lâm sinh bao gồm các Tiêu chuẩn Nhà nước (TCVN) và Tiêu chuẩn Ngành; ngoài ra còn có một số Tiêu chuẩn địa phương do Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành với một số nội dung cần thiết ...

Lượt xem: 94

Lượt tải: 5

Người đăng: Nguyễn Trí Đức

Ngày đăng: 19/11/2016

Chi tiết
Tuyển tập tiêu chuẩn Nông nghiệp Việt Nam Tập 1

Tuyển tập tiêu chuẩn Nông nghiệp Việt Nam Tập 1

Tuyển tập tiêu chuẩn nông nghiệp Việt Nam: Tập 1 - Tiêu chuẩn trồng trọt gồm các Tiêu chuẩn Việt Nam và tiêu chuẩn Ngành về lĩnh vực Nông nghiệp, cụ thể là lĩnh vực trồng trọt đang được áp dụng ở Việt Nam ...

Lượt xem: 84

Lượt tải: 2

Người đăng: Nguyễn Trí Đức

Ngày đăng: 19/11/2016

Chi tiết
Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam 46 - 2007

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam 46 - 2007

TIÊU CHUẨN VỀ CHỐNG SÉT CHO CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG - HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ, KIỂM TRA VÀ BẢO TRÌ HỆ THỐNG.

Lượt xem: 64

Lượt tải: 2

Người đăng: Nguyễn Trí Đức

Ngày đăng: 19/11/2016

Chi tiết
Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam Nghiệp vụ An ninh khách sạn

Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam Nghiệp vụ An ninh khách sạn

Tài liệu "Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam (tiêu chuẩn VTOS) – Nghiệp vụ an ninh khách sạn" mô tả vị trí công việc cơ bản nhất của nhân viên an ninh/ bảo vệ làm việc tại một khách sạn

Lượt xem: 79

Lượt tải: 3

Người đăng: Nguyễn Trí Đức

Ngày đăng: 19/11/2016

Chi tiết
Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam Kỹ thuật chế biến món ăn Việt Nam

Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam Kỹ thuật chế biến món ăn Việt Nam

Tài liệu tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam (Tiêu chuẩn VTOS) – Kỹ thuật chế biến món ăn Âu dành cho nhân viên nấu bếp Âu trong khách sạn, nhà hàng hoặc cơ sở kinh doanh tương tự

Lượt xem: 70

Lượt tải: 2

Người đăng: Nguyễn Trí Đức

Ngày đăng: 19/11/2016

Chi tiết
Tiêu chuẩn ISO 9001

Tiêu chuẩn ISO 9001

Tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2008 về hệ thống quản lý chất lượng do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 176 quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng biên soạn.

Lượt xem: 72

Lượt tải: 2

Người đăng: Nguyễn Trí Đức

Ngày đăng: 19/11/2016

Chi tiết
Chiến lược phát triển giáo dục trong thế kỷ XXI - NXB Chính trị quốc gia

Chiến lược phát triển giáo dục trong thế kỷ XXI - NXB Chính trị quốc gia

Chiến lược phát triển giáo dục trong thế kỷ XXI gồm 5 phần. Phần 1: Chiến lược phát triển giáo dục của một số quốc gia và tổ chức Quốc tế, phần 2: Tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục 2001 - 2010 ...

Lượt xem: 100

Lượt tải: 6

Người đăng: Nguyễn Trí Đức

Ngày đăng: 18/11/2016

Chi tiết
Doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế - NXB Chính trị Quốc gia

Doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế - NXB Chính trị Quốc gia

Doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế trình bày về hội nhập kinh tế quốc tế và những tác động tới doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam ...

Lượt xem: 78

Lượt tải: 3

Người đăng: Nguyễn Trí Đức

Ngày đăng: 18/11/2016

Chi tiết
Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập kinh tế thế giới - Bộ Thương mại

Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập kinh tế thế giới - Bộ Thương mại

Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập kinh tế thế giới được biên soạn nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu thông tin về các thị trường xuất khẩu cũng như giúp doanh nghiệp nắm bắt được những triển vọng ...

Lượt xem: 73

Lượt tải: 3

Người đăng: Nguyễn Trí Đức

Ngày đăng: 18/11/2016

Chi tiết
Giáo trình Bồi dưỡng hiệu trưởng trường tiểu học Học phần 4 - Nxb. Hà Nội

Giáo trình Bồi dưỡng hiệu trưởng trường tiểu học Học phần 4 - Nxb. Hà Nội

Phần 4: Giáo trình Bồi dưỡng hiệu trưởng trường tiểu học do NXB Hà Nội ấn hành trình bày về nghiệp vụ quản lý trường tiểu học. Theo đó, nội dung của phần 4 là sự kế thừa ...

Lượt xem: 76

Lượt tải: 2

Người đăng: Nguyễn Trí Đức

Ngày đăng: 18/11/2016

Chi tiết
1.92411 sec| 1603.031 kb