Đăng ký Đăng nhập với Googleplus
Danh mục tài liệu
Support online
  • Skype 0169.6314689
  • Skype 0169.6314689

Kinh tế - Quản lý

Số file/trang:
Phát triển nông nghiệp và chính sách đất đai ở Việt Nam

Phát triển nông nghiệp và chính sách đất đai ở Việt Nam

Phát triển nông nghiệp và chính sách đất đai ở Việt Nam: Phần 1 tập trung trình bày các vấn đề cơ bản như: Phát triển nông nghiệp và chính sách đất đai ở Việt Nam, sử dụng linh hoạt đất nông nghiệp ở Việt Nam ...

Lượt xem: 68

Lượt tải: 2

Người đăng: Nguyễn Trí Đức

Ngày đăng: 18/11/2016

Chi tiết
Tiến trình gia nhập WTO Quyển 2 - NXB Lao động - Xã hội

Tiến trình gia nhập WTO Quyển 2 - NXB Lao động - Xã hội

Tiến trình gia nhập WTO: Quyển 2 trình bày các nội dung về Thuế suất tối - huệ - quốc (Thuế suất ưu đãi). Quyển này gồm các phần sau: Phần I - Thuế suất tối huệ quốc ...

Lượt xem: 65

Lượt tải: 2

Người đăng: Nguyễn Trí Đức

Ngày đăng: 18/11/2016

Chi tiết
Tiến trình gia nhập WTO Quyển 1 - NXB Lao động - Xã hội

Tiến trình gia nhập WTO Quyển 1 - NXB Lao động - Xã hội

Tiến trình gia nhập WTO - Quyển 1: Toàn văn báo cáo của ban công tác về việc Việt Nam gia nhập WTO gồm 2 phần bao gồm phần báo cáo của Ban công tác về việc Việt Nam gia nhập WTO và phần phụ lục

Lượt xem: 73

Lượt tải: 2

Người đăng: Nguyễn Trí Đức

Ngày đăng: 18/11/2016

Chi tiết
Xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam 20 năm đổi mới (1986 - 2005) - Tổng cục Thống kê

Xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam 20 năm đổi mới (1986 - 2005) - Tổng cục Thống kê

Để có thêm thông tin trong việc phân tích, đánh giá về hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa trong thời kỳ từ khi Việt Nam thực hiện công cuộc cải cách đổi mới kinh tế phục vụ cho hoạt động học tập ...

Lượt xem: 68

Lượt tải: 3

Người đăng: Nguyễn Trí Đức

Ngày đăng: 18/11/2016

Chi tiết
Bàn về tinh thần pháp luật

Bàn về tinh thần pháp luật

Bàn về tinh thần pháp luật bao gồm 31 quyển trình bày về những tinh thần trong pháp luật của một nhà nước như: pháp luật nói chung, pháp luật rút trực tiếp từ trong bản chất của chính trị, những nguyên tắc của ba loại chính thể, tinh thần luật giáo...

Lượt xem: 103

Lượt tải: 3

Người đăng: Lạc Vô Tình

Ngày đăng: 30/05/2016

Chi tiết
Giáo trình Quản lý nhà nước về kinh tế - ĐH Kinh tế Quốc dân

Giáo trình Quản lý nhà nước về kinh tế - ĐH Kinh tế Quốc dân

Giáo trình "Quản lý nhà nước về kinh tế" có nhiệm vụ cung cấp cho sinh viên những kiến thức lý luận, khái quát cơ bản, có tính hệ thống của một môn khoa học về việc Nhà nước quản lý nền kinh tế quốc dân của Nhà nước. Nội dung giáo trình nhằm cung cấp...

Lượt xem: 116

Lượt tải: 9

Người đăng: Lạc Vô Tình

Ngày đăng: 30/05/2016

Chi tiết
1.62058 sec| 1560.328 kb