Đăng ký Đăng nhập với Googleplus
Danh mục tài liệu
Support online

Kinh tế - Quản lý

Số file/trang:
Slide lập và quản lý dự án đầu tư

Slide lập và quản lý dự án đầu tư

Những kiến thức cơ bản về đầu tư, các căn cứ hình thành dự án đầu tư, phân tích tài chính và quyết định đầu tư.

Lượt xem: 220

Lượt tải: 22

Người đăng: Nguyễn Văn Minh

Ngày đăng: 01/02/2017

Chi tiết
Giáo trình Quản lý đô thị - GS.TS Nguyễn Đình Hương

Giáo trình Quản lý đô thị - GS.TS Nguyễn Đình Hương

Nội dung Giáo trình Quản lý đô thị của GS.TS Nguyễn Đình Hương gồm 10 chương, mỗi chương tương ứng với một vấn đề lớn được đặt ra cho quản lý đô thị...

Lượt xem: 126

Lượt tải: 6

Người đăng: Nguyễn Trí Đức

Ngày đăng: 20/11/2016

Chi tiết
Quy trình lập quy hoạch sử dụng đất, Kế hoạch sử dụng đất của cả nước và của vùng

Quy trình lập quy hoạch sử dụng đất, Kế hoạch sử dụng đất của cả nước và của vùng

Quy trình này quy định trình tự, nội dung tiến hành điều tra, lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu của cả nước. Việc điều tra, lập quy hoạch sử dụng đất ...

Lượt xem: 124

Lượt tải: 3

Người đăng: Nguyễn Trí Đức

Ngày đăng: 20/11/2016

Chi tiết
Quản lý đô thị thời kỳ chuyển đổi - TS. Võ Kim Cương

Quản lý đô thị thời kỳ chuyển đổi - TS. Võ Kim Cương

Quản lý đô thị thời kỳ chuyển đổi bố cục được chia thành 2 phần. Trong đó, nội dung phần 1 trình bày về định hướng quản lý đô thị chuyển đôi ...

Lượt xem: 140

Lượt tải: 5

Người đăng: Nguyễn Trí Đức

Ngày đăng: 20/11/2016

Chi tiết
Giáo trình quy hoạch đô thị - ĐH Bách Khoa Đồng Nai

Giáo trình quy hoạch đô thị - ĐH Bách Khoa Đồng Nai

Giáo trình quy hoạch đô thị - ĐH Bách Khoa Đồng Nai ​giáo trình sau đây trình bày khái niệm về đô thị và quá trình phát triển đô thị....

Lượt xem: 91

Lượt tải: 3

Người đăng: Nguyễn Trí Đức

Ngày đăng: 20/11/2016

Chi tiết
Giáo trình Cấp thoát nước đô thị - NXB Hà Nội

Giáo trình Cấp thoát nước đô thị - NXB Hà Nội

Giáo trình Cấp thoát nước đô thị gồm 3 phần 11 chương trình bày về: Thi công đường ống, mạng lưới thoát nước, xử lý nước thải, hệ thống cấp thoát nước trong công trình ...

Lượt xem: 98

Lượt tải: 4

Người đăng: Nguyễn Trí Đức

Ngày đăng: 20/11/2016

Chi tiết
Bài giảng Thiết kế đô thị - TS.KTS. Lê Trọng Bình

Bài giảng Thiết kế đô thị - TS.KTS. Lê Trọng Bình

Bài giảng chuyên đề Thiết kế đô thị - TS.KTS Lê Trọng Bình với mục tiêu tổng hợp, cung cấp những khái niệm cơ bản về kiến trúc, cảnh quan đô thị; quan điểm ...

Lượt xem: 111

Lượt tải: 4

Người đăng: Nguyễn Trí Đức

Ngày đăng: 20/11/2016

Chi tiết
Giáo trình kinh tế đầu tư - ĐH Kinh tế Quốc dân

Giáo trình kinh tế đầu tư - ĐH Kinh tế Quốc dân

Giáo trình kinh tế đầu tư nội dung gồm 9 chương trình bày đối tượng; nhiệm vụ nghiên cứu của môn học, những vấn đề cơ bản của đầu tư phát triển ...

Lượt xem: 214

Lượt tải: 12

Người đăng: Nguyễn Trí Đức

Ngày đăng: 19/11/2016

Chi tiết
Giáo trình Lập dự án đầu tư - PGS.TS. Nguyễn Bạch Tuyết

Giáo trình Lập dự án đầu tư - PGS.TS. Nguyễn Bạch Tuyết

Giáo trình Lập dự án đầu tư - PGS TS Nguyễn Bạch Tuyết biên soạn, nội dung cuốn giáo trình nêu lên một số vấn đề về đầu tư và dự án đầu tư ...

Lượt xem: 134

Lượt tải: 9

Người đăng: Nguyễn Trí Đức

Ngày đăng: 19/11/2016

Chi tiết
Giáo trình Lập và Quản lý dự án phát triển nông thôn - TS. Hoàng Mạnh Quân

Giáo trình Lập và Quản lý dự án phát triển nông thôn - TS. Hoàng Mạnh Quân

Giáo trình Lập và Quản lý dự án phát triển nông thôn cấu trúc gồm 5 chương trình bày những khái niệm cơ bản về quản lý dự án, xây dựng dự án và phát triển nông thôn ...

Lượt xem: 164

Lượt tải: 8

Người đăng: Nguyễn Trí Đức

Ngày đăng: 19/11/2016

Chi tiết
Giáo trình Phân tích và quản lý dự án đầu tư - PGS.Ts Thái Bá Cẩn

Giáo trình Phân tích và quản lý dự án đầu tư - PGS.Ts Thái Bá Cẩn

Giáo trình Phân tích và quản lý dự án đầu tư được biên soạn gồm 8 chương để làm tài liệu giảng dạy cho sinh viên với mục tiêu trang bị cho sinh viên...

Lượt xem: 173

Lượt tải: 10

Người đăng: Nguyễn Trí Đức

Ngày đăng: 19/11/2016

Chi tiết
Giáo trình Quản lý dự án đầu tư - Phạm Văn Minh

Giáo trình Quản lý dự án đầu tư - Phạm Văn Minh

Giáo trình Quản lý dự án đầu tư của Phạm Văn Minh cung cấp những nội dung cơ bản về quá trình xây dựng dự án hay thẩm định một dự án đầu tư...

Lượt xem: 102

Lượt tải: 8

Người đăng: Nguyễn Trí Đức

Ngày đăng: 19/11/2016

Chi tiết
Giáo trình Quản lý dự án đầu tư - TS. Từ Quang Phương

Giáo trình Quản lý dự án đầu tư - TS. Từ Quang Phương

Giáo trình Quản lý dự án đầu tư là sự kế tiếp logic, khoa học những kiến thức liên quan đến đầu tư giúp cho việc nghiên cứu và học tập của sinh viên...

Lượt xem: 216

Lượt tải: 11

Người đăng: Nguyễn Trí Đức

Ngày đăng: 19/11/2016

Chi tiết
Giáo trình quản lý dự án phần mềm

Giáo trình quản lý dự án phần mềm

Giáo trình Quản lý dự án phần mềm trình bày công việc phát triển phần mềm theo quan điểm của nhà quản lý chứ không phải theo quan điểm của nhà phát triển...

Lượt xem: 110

Lượt tải: 7

Người đăng: Nguyễn Trí Đức

Ngày đăng: 19/11/2016

Chi tiết
Giáo trình Thiết lập & Thẩm định dự án đầu tư - PGS.TS. Phước Minh Hiệp, ThS. Lê Thị Vân Đan

Giáo trình Thiết lập & Thẩm định dự án đầu tư - PGS.TS. Phước Minh Hiệp, ThS. Lê Thị Vân Đan

Giáo trình Thiết lập & Thẩm định dự án đầu tư do PGS.TS. Phước Minh Hiệp, ThS. Lê Thị Vân Đan biên soạn nhằm giúp học viên nắm bắt được những lý thuyết cơ bản về dự án đầu tư ...

Lượt xem: 256

Lượt tải: 13

Người đăng: Nguyễn Trí Đức

Ngày đăng: 19/11/2016

Chi tiết
0.11561 sec| 693.781 kb