Đăng ký Đăng nhập với Googleplus
Danh mục tài liệu
Support online

Kỹ thuật - Công nghệ

Số file/trang:
Đồ án thiết kế kết cấu thép kết cấu khung ngang nhà công nghiệp 1 tầng

Đồ án thiết kế kết cấu thép kết cấu khung ngang nhà công nghiệp 1 tầng

Hồ sơ thiết kế kết cấu thép nhà công nghiệp 1 tầng(thiết kế khung ngang) bao gồm:Sơ đồ khung ngang+Hệ giằng cánh dưới+Hệ giằng cánh trên+Hệ giằng đứng và giằng cột+Sơ đồ dàn+Cấu tạo nửa dàn mái+ bản thống kê thép nửa dàn

Lượt xem: 1010

Lượt tải: 3

Người đăng: hieuks

Ngày đăng: 29/03/2016

Chi tiết
Đồ án  kết thép 1 thiết kế mạng dầm thép

Đồ án kết thép 1 thiết kế mạng dầm thép

Hồ sơ thiết kế mạng dầm thép bao gồm: MB hệ dầm sàn+Mặt cắt+Mặt đứng+Chi tiết nối dầm sàn+Cấu tạo nối bản bung+Bản thép nối+Cấu tạo sườn đầu dầm+Bảng thống kê thép tính cho 1 dầm+Thuyết minh đồ án

Lượt xem: 293

Lượt tải: 1

Người đăng: hieuks

Ngày đăng: 29/03/2016

Chi tiết
Giáo Trình Điện Tử Cơ Bản - Nhiều Tác Giả

Lượt xem: 48

Lượt tải: 5

Người đăng: tiutiu

Ngày đăng: 28/01/2016

Chi tiết
Giáo Trình Điện Động Lực Học - Đoàn Thế Ngô Vinh

Lượt xem: 37

Lượt tải: 6

Người đăng: tiutiu

Ngày đăng: 28/01/2016

Chi tiết
Giáo Trình Cung Cấp Điện - Nhiều Tác Giả

Lượt xem: 24

Lượt tải: 2

Người đăng: nguyễn thị lụa

Ngày đăng: 28/01/2016

Chi tiết
Giáo Trình Công Nghệ Vi Điện Tử - Ts.Nguyễn Văn Cường

Lượt xem: 21

Lượt tải: 1

Người đăng: tiutiu

Ngày đăng: 28/01/2016

Chi tiết
BCVT.Kỹ Thuật Truyền Số Liệu 2011 - Ths. Phạm Ngọc Đỉnh

Lượt xem: 19

Lượt tải: 0

Người đăng: tiutiu

Ngày đăng: 28/01/2016

Chi tiết
BCVT.Kỹ Thuật Truyền Số Liệu 2007 - Ths. Phạm Ngọc Đỉnh

Lượt xem: 21

Lượt tải: 0

Người đăng: tiutiu

Ngày đăng: 28/01/2016

Chi tiết
BCVT.Kỹ Thuật Thông Tin Quang 2 - Ths.Đỗ Văn Việt Em

Lượt xem: 79

Lượt tải: 2

Người đăng: tiutiu

Ngày đăng: 27/01/2016

Chi tiết
BCVT.Kỹ Thuật Thông Tin Quang 1 - Ts.Lê Quốc Cường

Lượt xem: 19

Lượt tải: 0

Người đăng: tiutiu

Ngày đăng: 27/01/2016

Chi tiết
BCVT.Hệ Thống Thông Tin Di Động W-CDMA - Ks. Nguyễn Văn Thuận

Lượt xem: 18

Lượt tải: 1

Người đăng: tiutiu

Ngày đăng: 27/01/2016

Chi tiết
BCVT.Ghép Kênh Tín Hiệu Số - Ts. Cao Phán

Lượt xem: 14

Lượt tải: 0

Người đăng: tiutiu

Ngày đăng: 27/01/2016

Chi tiết
BCVT.Điện Tử Số - Ths. Trần Thị Thúy Hà

Lượt xem: 14

Lượt tải: 0

Người đăng: tiutiu

Ngày đăng: 27/01/2016

Chi tiết
BCVT.Cơ Sở Kỹ Thuật Điện Điện Tử - Ths. Ngô Đức Thiện

Lượt xem: 16

Lượt tải: 0

Người đăng: tiutiu

Ngày đăng: 27/01/2016

Chi tiết
BCVT.Cơ Sở Điều Khiển Tự Động - Ths. Đặng Hoài Bắc

Lượt xem: 19

Lượt tải: 0

Người đăng: tiutiu

Ngày đăng: 27/01/2016

Chi tiết
1.78260 sec| 1586.555 kb