Đăng ký Đăng nhập với Googleplus
Danh mục tài liệu
Support online
  • Skype 0169.6314689
  • Skype 0169.6314689

Kỹ thuật - Công nghệ

Số file/trang:
Bài giảng autocad nâng cao

Bài giảng autocad nâng cao

bài giảng cad nâng cao

Lượt xem: 47

Lượt tải: 18

Người đăng: nguyenminh

Ngày đăng: 25/09/2016

Chi tiết
Giáo Trình Điện Động Lực Học - Đoàn Thế Ngô Vinh

Lượt xem: 37

Lượt tải: 6

Người đăng: tiutiu

Ngày đăng: 28/01/2016

Chi tiết
Giáo Trình Điện Tử Cơ Bản - Nhiều Tác Giả

Lượt xem: 47

Lượt tải: 5

Người đăng: tiutiu

Ngày đăng: 28/01/2016

Chi tiết
Đồ án thiết kế kết cấu thép kết cấu khung ngang nhà công nghiệp 1 tầng

Đồ án thiết kế kết cấu thép kết cấu khung ngang nhà công nghiệp 1 tầng

Hồ sơ thiết kế kết cấu thép nhà công nghiệp 1 tầng(thiết kế khung ngang) bao gồm:Sơ đồ khung ngang+Hệ giằng cánh dưới+Hệ giằng cánh trên+Hệ giằng đứng và giằng cột+Sơ đồ dàn+Cấu tạo nửa dàn mái+ bản thống kê thép nửa dàn

Lượt xem: 956

Lượt tải: 3

Người đăng: hieuks

Ngày đăng: 29/03/2016

Chi tiết
Áp Dụng PSS-ADEPT 5.0 Trong Lưới Điện Phân Phối - Hà Xuân Trường

Lượt xem: 43

Lượt tải: 2

Người đăng: tiutiu

Ngày đăng: 25/01/2016

Chi tiết
Bài tập cơ sỏ kỹ thuật điện

Lượt xem: 35

Lượt tải: 2

Người đăng: tiutiu

Ngày đăng: 25/01/2016

Chi tiết
BCVT.Kỹ Thuật Thông Tin Quang 2 - Ths.Đỗ Văn Việt Em

Lượt xem: 66

Lượt tải: 2

Người đăng: tiutiu

Ngày đăng: 27/01/2016

Chi tiết
Giáo Trình Cung Cấp Điện - Nhiều Tác Giả

Lượt xem: 20

Lượt tải: 2

Người đăng: nguyễn thị lụa

Ngày đăng: 28/01/2016

Chi tiết
Bài Tập Cung Cấp Điện - Trần Quang Khánh

Lượt xem: 48

Lượt tải: 1

Người đăng: tiutiu

Ngày đăng: 25/01/2016

Chi tiết
BCVT.Bài Giảng Lý Thuyết Trường Điện Tử Và Siêu Cao Tần - Ngô Đức Thiện

Lượt xem: 21

Lượt tải: 1

Người đăng: tiutiu

Ngày đăng: 25/01/2016

Chi tiết
BCVT.Cấu Kiện Điện Tử - Ths. Trần Thị Cẩm

Lượt xem: 18

Lượt tải: 1

Người đăng: tiutiu

Ngày đăng: 25/01/2016

Chi tiết
BCVT.Hệ Thống Thông Tin Di Động W-CDMA - Ks. Nguyễn Văn Thuận

Lượt xem: 16

Lượt tải: 1

Người đăng: tiutiu

Ngày đăng: 27/01/2016

Chi tiết
Giáo Trình Công Nghệ Vi Điện Tử - Ts.Nguyễn Văn Cường

Lượt xem: 18

Lượt tải: 1

Người đăng: tiutiu

Ngày đăng: 28/01/2016

Chi tiết
Đồ án  kết thép 1 thiết kế mạng dầm thép

Đồ án kết thép 1 thiết kế mạng dầm thép

Hồ sơ thiết kế mạng dầm thép bao gồm: MB hệ dầm sàn+Mặt cắt+Mặt đứng+Chi tiết nối dầm sàn+Cấu tạo nối bản bung+Bản thép nối+Cấu tạo sườn đầu dầm+Bảng thống kê thép tính cho 1 dầm+Thuyết minh đồ án

Lượt xem: 267

Lượt tải: 1

Người đăng: hieuks

Ngày đăng: 29/03/2016

Chi tiết
1.67642 sec| 1602.57 kb