Đăng ký Đăng nhập với Googleplus
Danh mục tài liệu
Support online
  • Skype 0169.6314689
  • Skype 0169.6314689

Kỹ thuật - Công nghệ

Số file/trang:
Đồ án tốt nghiệp thiết kế trường THCS Thanh Hải chi tiết 79.48x31.9

Đồ án tốt nghiệp thiết kế trường THCS Thanh Hải chi tiết 79.48x31.9 Tested

Hồ sơ thiết kế trường THCS Thanh Hải chi tiết 79.48x31.9 bao gồm: mặt đứng+mặt bằng+mặt cắt

Lượt xem: 147

Lượt tải: 0

Người đăng: David

Ngày đăng: 07/04/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế đồ án Nền và móng

Hồ sơ thiết kế đồ án Nền và móng

Hồ sơ thiết kế đồ án nền và móng bao gồm: Mặt bằng móng giằng móng+Chi tiết cọc+Móng+Đầu cọc+Mũi cọc+ bảng thống kê cột thép

Lượt xem: 194

Lượt tải: 0

Người đăng: David

Ngày đăng: 07/04/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế khung nhà công nghiệp 1 tầng

Hồ sơ thiết kế khung nhà công nghiệp 1 tầng Tested

Hồ sơ thiết kế khung nhà công nghiệp 1 tầng bao gồm: Cấu tạo dàn, chi tiết chân cột+Chi tiết dàn

Lượt xem: 148

Lượt tải: 0

Người đăng: David

Ngày đăng: 07/04/2016

Chi tiết
Đồ án thiết kế nhà hát cộng hưởng

Đồ án thiết kế nhà hát cộng hưởng

Hồ sơ thiết kế nhà hát cộng hưởng bao gồm: Mặt đứng+Mặt bằng+Mặt cắt

Lượt xem: 401

Lượt tải: 0

Người đăng: hieuks

Ngày đăng: 31/03/2016

Chi tiết
Giáo Trình Điện Tử Cơ Bản - Nhiều Tác Giả

Lượt xem: 47

Lượt tải: 5

Người đăng: tiutiu

Ngày đăng: 28/01/2016

Chi tiết
Giáo Trình Điện Động Lực Học - Đoàn Thế Ngô Vinh

Lượt xem: 37

Lượt tải: 6

Người đăng: tiutiu

Ngày đăng: 28/01/2016

Chi tiết
Giáo Trình Cung Cấp Điện - Nhiều Tác Giả

Lượt xem: 20

Lượt tải: 2

Người đăng: nguyễn thị lụa

Ngày đăng: 28/01/2016

Chi tiết
Giáo Trình Công Nghệ Vi Điện Tử - Ts.Nguyễn Văn Cường

Lượt xem: 18

Lượt tải: 1

Người đăng: tiutiu

Ngày đăng: 28/01/2016

Chi tiết
BCVT.Kỹ Thuật Truyền Số Liệu 2011 - Ths. Phạm Ngọc Đỉnh

Lượt xem: 17

Lượt tải: 0

Người đăng: tiutiu

Ngày đăng: 28/01/2016

Chi tiết
BCVT.Kỹ Thuật Truyền Số Liệu 2007 - Ths. Phạm Ngọc Đỉnh

Lượt xem: 19

Lượt tải: 0

Người đăng: tiutiu

Ngày đăng: 28/01/2016

Chi tiết
BCVT.Kỹ Thuật Thông Tin Quang 2 - Ths.Đỗ Văn Việt Em

Lượt xem: 66

Lượt tải: 2

Người đăng: tiutiu

Ngày đăng: 27/01/2016

Chi tiết
BCVT.Kỹ Thuật Thông Tin Quang 1 - Ts.Lê Quốc Cường

Lượt xem: 18

Lượt tải: 0

Người đăng: tiutiu

Ngày đăng: 27/01/2016

Chi tiết
BCVT.Hệ Thống Thông Tin Di Động W-CDMA - Ks. Nguyễn Văn Thuận

Lượt xem: 16

Lượt tải: 1

Người đăng: tiutiu

Ngày đăng: 27/01/2016

Chi tiết
BCVT.Ghép Kênh Tín Hiệu Số - Ts. Cao Phán

Lượt xem: 13

Lượt tải: 0

Người đăng: tiutiu

Ngày đăng: 27/01/2016

Chi tiết
BCVT.Điện Tử Số - Ths. Trần Thị Thúy Hà

Lượt xem: 11

Lượt tải: 0

Người đăng: tiutiu

Ngày đăng: 27/01/2016

Chi tiết
1.57780 sec| 1597.211 kb