Đăng ký Đăng nhập với Googleplus

Luận văn thạc sĩ khoa học Công nghệ MPLS và ứng dụng trong mạng IP VPN

Người gửi: Nguyễn Trí Đức
Ngày đăng: 17/11/2016
Dung lượng: 3,626Mb
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả:
Nhà xuất bản: Sưu Tầm
Năm xuất bản: 2008
Số trang: 118
Đánh giá:
Nhận xét: 0
Download: 1
Loại download: Free
Phí download: Free
Mô tả:

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN ............................................................................................. 2

MỤC LỤC......................................................................................................... 3

TỪ VIẾT TẮT .................................................................................................. 5

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ .......................................................................... 7

LỜI MỞ ĐẦU ................................................................................................... 9

CHƯƠNG 1..................................................................................................... 12

TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ MPLS....................................................... 12

1.1 Giới thiệu về chuyển mạch đa giao thức (MPLS)............................. 12

1.2 Lịch sử phát triển và các ưu điểm của MPLS ................................... 14

1.2.1 Các lợi ích của MPLS................................................................. 14

1.2.2 Đặc điểm vượt trội của MPLS so với mô hình IP over ATM.... 17

1.2.3 BGP – Free Core ........................................................................ 19

1.2.4 Luồng lưu lượng quang .............................................................. 21

1.3 Ứng dụng của mạng MPLS............................................................... 22

1.3.1 Mạng riêng ảo VPN.................................................................... 22

1.3.2 Điều khiển lưu lượng trong MPLS............................................. 23

1.3.3 Chất lượng dịch vụ trong MPLS (QoS) ..................................... 26

CHƯƠNG 2..................................................................................................... 29

CÔNG NGHỆ CHUYỂN MẠCH MPLS ....................................................... 29

2.1 Cấu trúc của nút MPLS ..................................................................... 29

2.1.1 Mặt phẳng chuyển tiếp (Forwarding plane): .............................. 30

2.1.2 Mặt phẳng điều khiển (Control Plane): ...................................... 38

2.2 Các phần tử chính của MPLS............................................................ 40

2.2.1 LSR (label switch Router).......................................................... 40

2.2.2 LSP (label switch Path) .............................................................. 42

2.2.3 FEC (Forwarding Equivalence Class)........................................ 43

2.3 Các giao thức sử dụng trong MPLS .................................................. 45

2.3.1 Phân phối nhãn ........................................................................... 45

2.3.2 Giao thức đặt trước tài nguyên ................................................... 53

CHƯƠNG 3..................................................................................................... 61

MẠNG RIÊNG ẢO MPLS VPN .................................................................... 61

3.1 Giới thiệu về MPLS VPN.................................................................. 61

3.1.1 Định nghĩa VPN ......................................................................... 61

3.1.2 Mô hình Overlay VPN và Peer to Peer VPN ............................. 63

3.1.3 Mô hình mạng MPLS VPN ........................................................ 71

3.2 Các thành phần chính của kiến trúc MPLS VPN.............................. 76

3.2.1 VRF - Virtual Routing and Forwarding Table ........................... 76

3.2.2 RD – Route Distinguisher .......................................................... 80

3.2.3 RT – Route targets...................................................................... 82

3.2.4 Hoạt động của mặt phẳng điều khiển MPLS VPN..................... 87

3.2.5 Hoạt động của mặt phẳng dữ liệu MPLS VPN .......................... 89

3.2.6 Định tuyến VPNv4 trong mạng MPLS VPN ............................. 91

3.2.7 Chuyển tiếp gói trong mạng MPLS VPN................................... 93

CHƯƠNG 4..................................................................................................... 99

ỨNG DỤNG CỦA MPLS TRONG VIỆC CUNG CẤP DỊCH VỤ IPVPN

CỦA EVNTELECOM .................................................................................... 99

4.1 Ứng dụng MPLS trong mạng IP core của EVNTelecom................ 100

4.1.1 Dịch vụ kênh thuê riêng leased line ......................................... 103

4.1.2 Dịch vụ IP VPN........................................................................ 103

4.2 Chất lượng dịch vụ mạng EVNTelecom......................................... 106

4.3 Giới thiệu về việc cấp kênh tới khách hàng .................................... 112

4.4 Khó khăn trong việc cung cấp MPLS VPN .................................... 113

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ....................................................................... 115

TÀI LIỆU THAM KHẢO............................................................................. 118

Gửi bình luận
Hãy đăng nhập để được bình luận

1.89386 sec| 1929.68 kb